A K&H bank heti egy alkalommal mobilbankár szolgálatást hirdet a településen.
A bank azt is felvetette, hogy rövid időn belül egy bankautomatát telepítenének Szatymazra, „amennyiben erre a lakosság részéről igény mutatkozik”.
Az alábbiakban a bank felhívását közöljük.

K&H számlanyitási lehetőség a Dankó Pista Művelődési Házban!                                                            

A K&H Bank mobilbankára várja Önöket minden héten hétfő délelőtt 8-12h közötti időpontban, bankszámlavezetéssel, -nyitással és egyéb banki termékekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban az alábbi helyszínen és időpontban:

Helyszín: Dankó Pista Művelődési Ház ( Szatymaz, Dózsa Gy. u.42.)

Első időpont: 2023.09.25., 8:00 – 12:00 óra között

Gyors kiszolgálással az alábbiakban tud tájékoztatást adni:

  • a bankolási szokásaihoz legjobban illeszkedő számlacsomag kiválasztása
  • akciós bankszámlanyitás (ajánlóprogrammal is)
  • rendszeres megtakarítások
  • biztosítás (életbiztosítás, lakásbiztosítás)
  • öngondoskodás (nyugdíjbiztosítás)
  • egyéb általános banki megoldások, online szolgáltatások

Elérhetőség: Osváth Anita mobilbankár, 0630/787-9410


A rókák veszettség elleni immunizálása miatt szeptember 30-tól október 21-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya mint élelmiszerlánc-biztonsági hatáskörben eljáró hatósága Csongrád-Csanád vármegye teljes közigazgatási területére kiterjedően rendelte el az ebzárlatot és legeltetési tilalmat, az alábbiak kivételével: Felgyő, Szentes, Fábiánsebestyén és Eperjes települések tekintetében a zárlat a mellékelt térképen részletezett területekre korlátozódik.

 

 

Az ebzárlat és a legeltetési tilalom ideje alatt az alábbiakat kell betartani:

🔴 Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetve a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha állatok onnan nem szökhetnek ki.

🔴 Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

🔴 A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

🔴 Érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozások alól.

🔴 Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

🔴 Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

🔴 Az állatok legeltetése a fent részletezett területeken és időszakban tilos.


Retrodallamok és palacsintaillat lengte be szombat délután a faluház hátsó fertáját. A művelődési ház csapata és lelkes segítőik Itt repül a nyár! hívószóval csalogatták az óriás nyárfa árnyékába a szatyaziakat.
A faluház aulájában mini retrokiállítást rendeztek be, a gondozási központ kitartó palacsintásai órákon keresztül sütöttek és kentek. Gyeremekfoglalkoztató, művészi gimnasztika bemutató és pingpongasztal várta a látogatókat, a repülőnap emlékét pedig a motoros vitorlázógép átepülései idézték meg. A Barackvirág utcában veterán autók sorakoztak, “A Nyár alatt” egy öregbicikli-kiállítást láthattunk. A Retrock együttes egy lendületes rockkoncerttel zárta a nyarat, este pedig kertmozi költözött A Nyár alá, magyar filmeket vetítettünk.
A nyárreptető pinknik pillanatait Bakos Brigi kapta el,  a veterán autókat Porkoláb Sándor fényképezte.


Pályázati felhívás

Szatymaz belterület 300/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Szatymaz Község Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Szatymaz Községi Önkormányzat, 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefonszám: 06-62/583-560
E-mail:
pmhivatal@szatymaz.hu


2. A pályázat célja:
Szatymaz belterület 300/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése


3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános


4. A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Helyrajzi szám Cím Megnevezés Terület
Szatymaz
belterület 300/22
6763 Szatymaz,
Árpád utca 82
kivett beépítetlen terület 713 m2

Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányada kerül értékesítésre.
Az ingatlan közművesítve (víz, szennyvíz, áram és gáz) kerül értékesítésre.
Az ingatlan per- tehermentes.
Az ingatlan vételárát a kiíró az alábbiak szerint határozza meg:

Helyrajzi szám Cím Megnevezés Terület Ár
Szatymaz
belterület
300/22
6763 Szatymaz,
Árpád utca 82
kivett
beépítetlen
terület
713 m2 8 100 000 Ft + ÁFA

5. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Szatymaz Polgármesteri Hivatal 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.


6. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok kizárólag az Önkormányzat által erre a pályázati célra kiadott Pályázati
Adatlapon nyújtható be. A pályázati adatlap a
www.szatymaz.hu honlapon és
Szatymazi Polgármesteri Hivatalban elérhető.

Az ajánlatot tartalmazó Pályázati Adatlapot zárt borítékban kell benyújtani
személyesen a Szatymazi Polgármesteri Hivatalba.
A zárt borítékon a következő szöveget kérjük feltüntetni:

Szatymaz belterület 300/22 hrsz. ingatlanra tett
ajánlat esetén:
„Pályázati ajánlat a Szatymaz, belterület
300/22 helyrajzi számú, 6763 Szatymaz,
Árpád utca 82. című ingatlan megvételére”

7. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
A pályázat akkor érvényes, ha a meghatározott árat megadja az ajánlattevő. Több
érvényes ajánlat esetén Szatymaz Község Képviselő-testülete ártárgyalást tart, ahol az
ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati ár vonatkozásában kizárólag felfelé, legalább
100 000 forintos árlépcső alkalmazásával módosíthatja. Erről a bontást követően az
érintett ajánlattevőket rövid úton értesíti az Önkormányzat.

Az ártárgyalás időpontja: 2023. október 19. 16:00
Az Önkormányzat a pályázatok nyerteseivel az adásvételi szerződést legkésőbb az
elbírálást követő 15. napon köti meg.


8. Az ajánlat tartalmi elemei, a pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó nevét, anyja nevét, születési helyét idejét, lakóhelyét, tartózkodási
helyét, elérhetőségét,
– a pályázat tárgyát képező, megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát, területét,
megnevezését, természetbeni elhelyezését,
– a pályázónak nyilatkozni kell az ingatlan vételárának megfizetéséről
– nyilatkozat az alábbi feltételek vállalásáról:
– a pályázó vállalja az ingatlanon lakóépület építését 5 éven belül és a pályázó
köteles a lakóépület építésére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az erről
szóló igazolást (hatósági bizonyítvány) az Önkormányzatnál határidőn belül
benyújtani
– a pályázó tudomásul veszi, hogy a megvásárolt ingatlanra beépítési kötelezettség
és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásban az új lakóépület felépítésére vonatkozó igazolás (hatósági
bizonyítvány) benyújtásáig (az Önkormányzat tájékoztatja a pályázót, hogy a
beépítési kötelezettség és az elidegenítési és terhelési tilalom törlése az ingatlannyilvántartásból az ingatlan tulajdonos kérelmére történik majd a vállalt feltételek,
a beépítési kötelezettség teljesítése után),
– a vételár egy összegben, átutalással történő megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot,
– a pályázati felhívásban foglaltak teljes mértékben történő elfogadására vonatkozó
nyilatkozatot,

– nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a pályázó, hozzájárul, hogy az Önkormányzat
a pályázatban megadott adatokat kizárólag a pályázat elbírálása érdekében kezelje,
feldolgozza, a bírálóknak továbbítsa, és azokat 5 évig megőrizze.
A pályázati eljárásban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.
A vételár megfizetése kizárólag egy összegben átutalással lehetséges.


9.
Az ajánlat benyújtásának határideje:
2023. október 18. 12:00


10. Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
2023. szeptember 18. Gazdasági Bizottsági ülés. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv
készül.


11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van.


12. A pályázati eljárásra, az ingatlanra vonatkozó további információ kérése, az
ingatlan megtekintésével kapcsolatos időpont egyeztetés:
06-62/583-560


13. Egyéb információk:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy:
– a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei
(ügyvédi költség, földhivatali eljárási díj, stb.) a vevőt terhelik.
Érvénytelen a pályázat, ha
– a pályázatot benyújtó személye nem azonosítható,
– az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő letelte után nyújtották be,
– olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton


14. Egyéb tájékoztatás:
A tulajdonos Önkormányzat javasolja, hogy a az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson
felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő
információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.


15. Jogfenntartó nyilatkozat:
A tulajdonos Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást a pályázati
eljárás során bármikor, indoklás nélkül a nyertes kihirdetéséig visszavonhatja. A
tulajdonos Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok
esetén is – saját döntése alapján indoklás nélkül- eredménytelennek nyilváníthatja,
illetve – saját döntése alapján indoklás nélkül- jogosult a nyertes ajánlattevővel történő
szerződés megkötésének megtagadására. Ebben az esetben a tulajdonos
Önkormányzatot semmilyen szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A tulajdonos

Önkormányzattal szemben a z ajánlattevő nem jogosult semmilyen igényt – ideértve
különösen, de nem kizárólag a jogorvoslatra, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó
vagy egyéb megtérítési igényt- érvényesíteni a pályázat visszavonásával és/vagy
eredménytelenné nyilvánításával, valamint a tulajdonos Önkormányzat általi
szerződés megkötésének megtagadásával összefüggésében.


Szatymaz Községi Önkormányzat


A Cápák között készítői már az első évadban szerették volna, hogy cápa legyen, akkor ő nem akarta. Most azért csatlakozott, hogy mégis kilépjen a komfortzónájából. Varga Esztertől nem áll távol a csakazértis hozzáállás, ez vitte Szatymaztól a jogi egyetemig, onnan Felcsuti Péter Raiffeisenjéig, majd két saját exitig.

Mostanában izgalmasak lehetnek a vasárnap esték a Csongrád megyei Szatymazon. Az alig ötezer fős község lakói ismerős arcot láthatnak a RTL képernyőjén. Varga Eszter, aki a Cápák között hatodik évadában lett új „cápa” – vagyis a műsorba érkező ötletgazdák és vállalkozók lehetséges befektetője –, írja a forbes.hu.

Szatymazon nőtt fel egy önellátó családi gazdálkodásban, de máig nem veszítette el kötődését szülőfalujához. Első generációs értelmiségivé képezte magát, a jogi egyetem után banki szakmára váltott, majd üzlettársával több pénzügyi vállalkozást is felépítettek és eladtak. Tíz éve már a kisvállalkozásokat hitelező, közel tízmilliárdos mérlegfőösszegű Pannonhitel Zrt. társtulajdonosa. Szatymazi gyökereire és a falu világhíres sárgabarackjára azonban a mai napig büszke.

A műsor készítői már az első évadban szerették volna, hogy csatlakozzon, akkor ő nem akart. Most mégis meggyőzte magát, hogy évtizedek tudatos radar alatti létezésből kilépjen a nyilvánosság elé, ha már a felsővezető kliensei coacholása során mindig azt hajtogatja, hogy az élet a komfortzónán kívül kezdődik.

„Úgy érzem magam mostanában, mint a búcsúban egy gyerek az édességpult előtt”

– mondja Eszter. Visszajelzésekkel a szatymaziak, a régi kollégák, ügyfelek és barátok is megtalálják, és többnyire mindenki nagyon büszke rá. És bár a visszajelzések szinte mindenkit megtalálnak, aki tévés szereplésre adja a fejét, Eszterre különösen igaz, hogy a régi kapcsolatokat nem engedi el. Ma is körbe van véve élete egykori szereplőivel.

Üzlettársával, Bánfai Gergővel húsz éve dolgoznak együtt vállalkozóként. Felcsuti Péterrel, aki a raiffeisenes évek alatt vezetője és mentora volt, alapítványi munka köti össze. Akitől az első coach képzést kapta, konzulens volt a későbbi szakdolgozatához, egy banki ügyfele első befektetője lett húsz éve elinduló vállalkozásának. Kapcsolati hálója a sikeréhez is fontos volt, de nem ezért a legfontosabb.

(…)

A szüleitől korán megtanulta, hogy ha nem elégíti ki a mezőgazdasági munka, tanulnia kell, ez az egyetlen lehetőség a kitörésre. Amikor a szatymazi művelődési házban angol tanfolyamot indítottak, édesapja azonnal beíratta a testvérével. Szerette volna Szegeden a jó gimnáziumba adni, de nem vették fel, a nem hivatalos indoklás szerint azért, mert féltek, hogy a falusi gyerekek teljesítménye rontani fogja az átlagot. Végül a másik gimnázium orosz szakára került, ahová baksiak, sándorfalviak, kistelekiek és más környékbeliek jártak, és egy kivételes tanár 16 éves korukra középfokú nyelvvizsgáig juttatta őket.

Felvették a szegedi jogi egyetemre, de ismét elutasítottsággal találkozott, amikor külföldi ösztöndíjakra pályázott megfelelő szülői kapcsolatrendszer nélkül. „Ott született meg bennem az a hozzáállás, hogy csakazértis megmutatom.

Nem véletlenül kapjuk ezeket az életfeladatokat, csak nem mindig látjuk rögtön az elején, hogy mire lesz jó egy kudarcélmény.”

Öt évvel később summa cum laude diplomát vitt haza a szüleinek.

1987-ben vezették be a kétszintű bankrendszert Magyarországon. Ekkor indultak el az első kereskedelmi bankok, és az újraformálódó rendszer hangulata leginkább a Vadnyugatra emlékeztetett. Munka viszont akadt bőven. Eszter egy lízingcégnél még a szakmájában dolgozott, de amikor az unicbankos (ma már Raiffeisen) interjúján megkérdezték, hogy nem érdekelné-e az üzleti része a munkának, rávágta, hogy de.

Felcsuti Péter vezérigazgatása alatt Eszter az ügyleteken tanult meg mindent, amit kellett (mellette elvégezte a közgázt). A legendás bankár elvárásai egy extrém felkészült csapatot kovácsoltak, akikhez az időszak emblematikus tranzakciói kötődtek.

(…)

Harmincéves korára a Raiffeisen budapesti nagyvállalati hitelezési részlegének vezetője lett. Már volt lakása Pesten, autója, egzisztenciája és perspektívája a még előrébb jutásra. Mégis megmozgatta, amikor kollégája, Bánfai Gergely győzködni kezdte egy közös vállalkozás indításáról. 2004-ben, tíz év Raiffeisen után ki akarta próbálni az erejét vállalkozóként, a társ és a fókusz adott volt, már csak magát kellett újra felülmúlnia.

Egy pénzügyi vállalkozás és egy kereskedelmi bank is Magyar Nemzeti Bank által felügyelt intézmény, a fő különbség köztük az, hogy a pénzügyi vállalkozás nem gyűjthet betétet, nem vezethet számlát, csak az engedélyezett tevékenységet végezheti, mint például a hitelezés. A finanszírozást külső refinanszírozóktól kell előteremtenie, de a kölcsön a saját mérlegében van. A kereskedelmi bank ezzel szemben számlát vezet, betétet gyűjt és egy jóval magasabb tőkekövetelménynek kell megfelelnie.

A Central European Credit Zrt. magánszemélyek hitelezésével foglalkozott, de a biztonságos elinduláshoz szükséges több százmilliós nagyságrendű tőkéhez befektetőket kellett keresniük. Jó néhány ajánlat után végül Nobilis Kristóf, az ingatlanfejlesztő (és a friss családi listánkon is szereplő) BIF, az Index és a Portfolio-lapok egykori tulajdonosa szállt be a CEC Zrt.-be nagybefektetőként. Neki még Felcsuti Péter mutatta be Esztert, amikor banki kapcsolatokat keresett induló vállalkozásához.

„Eszter olyasvalaki volt, akiről azonnal feltűnt, milyen tehetséges, milyen jól érzi az ügyfél igényeit. Ez egyáltalán nem volt magától értetődő a kilencvenes években. Akkoriban nem volt sok jó bankár” – mondta a Forbesnak Nobilis Kristóf, aki elsősorban Eszter személyisége és tudása győzött meg a beszállásról.

(…)

Az exit után Eszter négy évre kicsekkolt az üzleti életből, hogy férjével, aki addig és jelenleg is mindenben támogatta, családot alapítsanak. Nehéz volt elengednie a gyeplőt, ez idő alatt is cikkeket írt a Baba-mama magazinba. Rá jellemző őszinteséggel taglalta az anyaság mindennapjait. A szülési szabadság alatt elvégzett egy executive coach képzést, és megengedte magának, hogy kicsit élvezze a sikereit.

2007-ben volt kollégáival alapították a CE Faktor Zrt-t, egy faktoring céget, amibe befektetőként szállt be. Ez később az ország legnagyobb bankfüggetlen faktoring cégévé nőtt harmincmilliárd forint éves faktorált forgalom mellett. 2014-ben a Magnet Bank vásárolta meg elhozva ezzel Eszter és Gergely második exitjét.

A Pannonhitel 2013-as alapítása már több tapasztalattal zajlott, ezért lett ideje azzal is foglalkozni, hogy hosszú távra milyen céget építene. Olyan üzletemberként aki a teljes szakmai életét for profit elvárásokban töltötte, különösen megérinti, amikor felidézi, hogy mit hoznak létre nonprofitok. Meg is hatódik.

„Nagyon sokat ad egy embernek, amikor átélheti más örömét. Amikor felmegy a színpadra a BAZ megyei roma gyerekzenekar, és életükben először megtapsolják őket.”

Öt éve kiemelt támogatók a Bridge Budapest oktatási spinoffjában, az Edison Platformban. Eszter a saját gyerekeinél is figyel arra, hogy tapasztaljanak alternatív oktatási módokat, a kínai két tannyelvű iskolába járó fiát és lányát rendre beíratja az edisonos iskolák némelyikébe is.

Az Edison és Bridge Budapest nagykövetségbe Pistyur Verával, a szervezet alapítójával való ismeretsége húzta be Esztert. Felcsuti Péterrel, a Raiffeisen egykori vezérigazgatójával is együtt dolgoznak a Kiút Programban, ahol a részt vevő roma vállalkozókat a Pannonhitel hitelezi. És élete más fontos szereplői is rendre a közelében maradtak.

„Másik főnököm, Farkas Gábor a mai napig a Pannonhitel felügyelőbizottságának elnöke, Albrecht Ottó, aki ügyfelem volt, tulajdonostársam lett. De Szabó Gabi, akitől az első coach képzést kaptam, most segített végig konzulensként a teológiai főiskolán – sorolja– Jó érzés látni, hogy nemcsak anyagi eredménye van mindannak, amiért dolgoztam.”

fotó: Belicza László Gábor

Ez a cikk a Forbes oldalán megjelent szöveg rövidített változata.


Az orvosi ügyeleti alapellátást 2023. október 1-től Csongrád-Csanád vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.
Később az egységes, két elemből álló, betegközpontú rendszert (háziorvosi ügyeleti ellátás, sürgősségi ügyelet) – a jövő év elejéig fokozatosan bevezetve – az ország egész területén biztosítani fogjuk minden rászoruló számára.

 

Az egységes ügyeleti telefonszám 2023. október 1-től Csongrád-Csanád vármegyében: 1830

 

A HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

 

A háziorvosi ügyelet a sürgős – a következő rendelési időig nem halasztható – orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett ellátás.

  • hétköznap 16:00-22:00 között
  • hétvégén, ünnepnapon 08:00-14:00 között
Cím
6725 Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
6600 Szentes, Sima Ferenc u. 29-33.
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.
6640 Csongrád, József Attila u. 1.
6900 Makó, Vorhand Mózes tér 1.
6760 Kistelek, Kossuth u. 17.
6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2.

 

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS

 

Központi ügyeleti telefonszám: 1830

 

Az ügyeleti időben hirtelen jelentkező, illetve súlyos egészségügyi problémák esetére nyújt magas szakmai színvonalú és biztonságos megoldást:

  • hétköznap 22:00-08:00 között
  • hétvégén, ünnepnapon 14:00-08:00 között

A beteg a központi telefonszám hívásával: szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldünk, a vármegye bármely településén is tartózkodjon az ellátásra szoruló.

A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap 16:00-08:00 között, hétvégén, ünnepnapon egész nap hívható.

Azok számára, akik személyesen keresnék fel az ügyeletet, erre az alábbi telephelyeken hétköznap 22:00-08:00 között, hétvégén és ünnepnapon 14:00-08:00 között is van lehetőség:

Cím
6725 Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
6600 Szentes, Sima Ferenc u. 29-33.
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.

 

A gyermekek ügyeleti ellátását az ügyeleti pontokon, azok működési idejében, továbbá a SZTE Gyermekklinika épületében (Szeged, Korányi fasor 14-15.)

hétköznap 16:00 órától 22:00 óráig, hétvégén és ünnepnapon 08:00 órától 20:00 óráig,

valamint a SZTE SZAKK dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum SBO épületében (Szentes, Sima Ferenc u. 44-58., bejárat a Kiss Zsigmond utcából) hétvégén és ünnepnapon 08:00 órától 20:00 óráig végzik.

 

A központi telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, a gyermekek esetében is 1830

 

Az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerével integrált ügyeleti irányítás keretében hatékony és szakszerű telefonos tanácsadás áll rendelkezésre a gyermek- és felnőtt ellátásban is.  Az ügyeleti hívások kezelése rögzített vonalon, beteg- és minőségbiztosítási szempontokból visszakövethetően, az aktuális szakmai betegosztályozási (triázs) irányelveknek megfelelően történik, így a betegek az egységes ügyeleti rendszerben gyorsabban kapják meg az állapotuknak megfelelő és szükséges ellátást.

A mentők vészhelyzeti telefonszáma nem változik, baleset, más közvetlen életveszély esetén továbbra is a 112 (Egységes Segélyhívó Rendszer) hívásával kell segítséget kérni a nap 24 órájában.

 

A vármegyei alapellátási ügyeleti rendszer jövőbeni működéséről a lakosságot számos csatornán tájékoztatjuk, a rendszer részleteiről további információ a www.mentok.hu/ugyelet weboldalon olvasható.

 


Szatymaz Község Képviselő-testülete 2023. szeptember 14. napján (csütörtök) 15:00 órától képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár – Szatymaz, Dózsa György u. 42.

 

Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: a Polgármesteri Hivatal gazdasági ügyintézője

2. Tájékoztató a település alsófokú oktatási intézményeinek 2022. évi munkájáról
Előadó: intézményvezetők

3. Tájékoztató a „Szatymazi általános iskolás gyermekekért” Alapítvány 2022/2023. tanévben végzett tevékenységéről
Előadó: Alapítvány képviselője

4. A Szatymazi Értéktár Bizottság 2023. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: polgármester, Értéktár Bizottság képviselője

5. Előterjesztések
Előadó: polgármester, jegyző

Zárt ülés keretében:

1. Szatymaz, I. körzet 05/75 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat elbírálása
Előadó: polgármester

16 órától:
2. 3 db építési telek értékesítése (Szatymaz, belterület 300/22, 300/23, 300/24 hrsz.)
Előadó: polgármester

 

Az anyagok nyilvánosan elérhetők ide kattintva, vagy az Előterjesztések menüpontban.

 

Szatymaz, 2023. szeptember 8.

Barna Károly
polgármester


Eladó építési telkek Szatymazon!

 

3 db közművesített önkormányzati tulajdonú építési telek eladó:

– Szatymaz belterület 300/22 hrsz. – 6763 Szatymaz, Árpád utca 82. 713 m² 8.100.000 Ft+Áfa
– Szatymaz belterület 300/23 hrsz. – 6763 Szatymaz, Árpád utca 80. 717 m² 8.200.000 Ft+Áfa
– Szatymaz belterület 300/24 hrsz. – 6763 Szatymaz, Árpád utca 78. 718 m² 8.200.000 Ft+Áfa

Szóbeli tájékoztatás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy
telefonon, a 06-62/583-560-as telefonszámon.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

A bérelhető ingatlan adatai:
Ingatlan címe: Szatymaz 05/75. hrsz-on található csarnoképület vagy a teljes ingatlan.
Az épületben végezhető tevékenység: a község szabályozási tervével összhangban.

A csarnoképület leírása, adatai:
Acél tartószerkezetű csarnok, hőszigetelt trapézlemez/szendvicspanel tető- és falburkolattal. A homlokzati nyílászárók hőszigetelt műanyag szerkezetek. A csarnok 1 db személybejárattal és 1 db 4,0/4,45 méter méretű szekcionált ipari kapuval rendelkezik. A belső helyiségek gipszkarton válaszfalakkal határoltak. A padlóburkolat a kiszolgáló részen mázas kerámia, a csarnokrészen műgyanta anyagú. A vizes helyiségek oldalfala fehér csempe falburkolattal rendelkezik. Az épület előtt kiselemes beton térburkolattal rendelkező zárt udvar található.

A csarnok összes bruttó alapterülete : 300 m2

Az épület belső helyiségei:
Üzemcsarnok rész : 248 m2
Iroda : 9 m2
Öltöző : 7,5 m2
Öltöző előtér, kézmosó : 4 m2
WC : 1 m2
Takarítószer tároló : 0,76 m2
Iroda – műhely : 14,6 m2
Tároló : 5,75 m2

Épület előtti, kiselemes beton térburkolattal ellátott lekerített udvar : 340 m2
Épület körüli, lekerített zöldterület : 585 m2
Épület melletti fedett, oldalt nyitott kültéri tároló : 20 m2
Ingatlan bejárati tolókapu : 4,0×2,0 méter

Közművek :
Elektromos ellátás : kiépített
Gázellátás : kiépített, jelenleg gáz mérőórával nem rendelkezik
Víz : kiépített
Szennyvíz elvezetés : zárt szennyvíztározó
Csapadékvíz elvezetés : zöldterületen elszikkasztás

A bérleti idő: ajánlattevő igényétől függően határozott, vagy határozatlan időtartamú.

Induló havi bérleti díj: minimum bruttó 400. 000,-Ft/hó + rezsi

Óvadék összege: 2 havi bérleti díjnak megfelelő összeg

 


Szeptember 1-jén reggel fél kilenckor kezdődött az átalános iskolások tanévnyitó ünnepsége. Bakos Brigi fotóriportja a Fotóalbum menüpont alatt.


Megszakítás