KEZDŐLAP / Hirdetőtábla / Kifüggesztések

A Szatymazi Helyi Választási Bizottság az önkormányzati és választási törvények vonatkozó paragrafusai alapján Báló Bertalan önkormányzati képviselő lemondása miatt a megüresedett képviselői mandátum betöltéséről határozott.
A 2019. október 13-i helyhatósági választások eredménye értelmében a megüresedett képviselői hely betöltésére a következő legtöbb szavazatot kapott jelölt lép.
A következő legtöbb voksot – 516 szavazat – a FIFESZ-KDNP jelöltje, Szabó Csaba kapta.
A megüresedett képviselői mandátum betöltéséről szóló hivatalos határozat a következő linkről letölthető >

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya közzé teszi a Szatymaz-Sándorfalva közötti kerékpárút kiépítése kapcsán az alábbi dokumentzumokat.
(Közzé tétel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII:25.) Korm. rendelet szerint.)

  • A Szatymaz-Sándorfalva között tervezett kerékpárút megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati dokumentáció és a Natura 2000 hatásbecslés tömöratett file-okban INNEN  letölthető.

A Csongrád-Csanád megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Szegedi Földhivatal 2022. évi ellenőrzési terve az alábbi linken elérhető >>>

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya  közleményben értesíti  az érintetteket, hogy a CS/Z02/06059-53/2021 számú határozatával döntést hozott a szerb-magyar összekötő földgázszállító vezeték Kiskundorozsma Nemzetközi Mérőállomás és Városföld Kompresszorállomáson lévő csomópont közötti szakasz kiépítése tárgyában.

A határozat megtekinthető az alábbi linken: Határozat

(Közzététel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII:25.) Korm. rendelet szerint).

Ügyiratszám:U1/1585-1/2021                                   Tárgy: Szavazókörök kialakítása Szatymaz község területén
Ügyintéző:  dr. Makay Enikő

Határozat

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény (továbbiakban Ve.) 77.§(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Szatymaz Községben a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét az alábbiak szerint állapítom meg:

Szatymaz Községben a szavazókörök száma: 4

A települési szintű lakóhellyel rendelkező választópolgárok szavazataikat a 001-es számú szavazókörben (Petőfi u.6. Általános Iskola) adhatják le.

A szavazókörök címe, területi beosztása:

001. szavazókör

(akadálymentes)

A szavazóhelyiség címe: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor u. 6. (Általános Iskola),

választópolgárok száma: 1009 fő

Területi beosztása:

Szatymaz I. körzet teljes közterület

Szatymaz IV. körzet tanya 1 – 12 házszámok, 120-158/C páros házszámok, 121-177 páratlan házszámok,  216- tól folyamatos házszámok

Jánosszállási kertsor teljes közterület

József Attila utca teljes közterület

Kossuth Lajos u. 1-15 házszámok

Kukovecz Nana u. teljes közterület

Postakocsi kertsor teljes közterület

Szatymaz Fehértói kertsor teljes közterület

Szegedi u. teljes közterület

 002. szavazókör

A szavazóhelyiség címe: 6763 Szatymaz, Dózsa György u. 42. (Művelődési Ház),

válaSztópolgárok száma: 1027 fő

Területi beosztása:

Arany János u. teljes közterület

Árpád u. teljes közterület

Barackvirág u. 1-35 páratlan házszámok és 2-44 páros házszámok

Béke u. teljes közterület

Dankó Pista u. teljes közterület

Dózsa György u. teljes közterület

Juhász Gyula u. teljes közterület

Kamenszky Béla u. teljes közterület

Kossuth Lajos u. 15/B -82 folyamatos házszámok

Móra Ferenc u. teljes közterület

Rózsa u. teljes közterület

Széchenyi u. teljes közterület

Wass Albert u. teljes közterület

003. szavazókör  

A szavazóhelyiség címe: 6763 Szatymaz, Petőfi Sándor u. 6. (Általános Iskola), választópolgárok száma: 1038 fő

Területi beosztása:

Ady Endre u. teljes közterület

Barackvirág u. 39 házszámtól páratlan házszámok, és 46 házszámtól páros házszámok

III. körzet tanya 1-263 házszámok

1. körzet tanya 13-119 folyamatos házszámok

160-214 páros házszámok

179- 215 páratlan házszámok

Május 1. u. teljes közterület

Petőfi Sándor u. teljes közterület

Rákóczi u. teljes közterület

Vasút u. teljes közterület

Vilmaszállási kertsor teljes közterület

004. szavazókör

A szavazóhelyiség címe: 6763 Szatymaz, II. körzet tanya 115. (Neszürjhegyi Iskola),

választópolgárok száma: 1128 fő

Területi beosztása:

Barcsay u. teljes közterület

Bokor u. teljes közterület

Hunyadi u. teljes közterület

1. körzet tanya teljes közterület

III. körzet tanya 264-től folyamatos házszámok

Jókai u. teljes közterület

Kis u. teljes közterület

Kossuth Lajos. u. 83/A számtól folyamatos házszámok

Liliom u. teljes közterület

Neszürjhegyi kertsor teljes közterület

Neszürjhegyi u. teljes közterület

Orgona u. teljes közterület

Pálfy utca teljes közterület

Reptéri bekötőút teljes közterület

_____ ____ ____

Ezen határozat a Ve. 80.§ értelmében a helyben szokásos módon 15 napra közzétételre kerül, ellene a Ve. 234. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében a közzétételének időtartama alatt nyújtható be a fellebbezés a Helyi Választási Iroda vezetőjéhez, amelyet a Helyi Választási Irodánál (6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.) lehet benyújtani

Indoklás

A Ve.77.§ (1) bekezdésében foglaltak értelmében a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét a helyi választási iroda vezetője határozattal állapítja meg úgy, hogy egy szavazókörre mintegy hatszáz, legfeljebb ezerötszáz, a központi névjegyzékben szereplő választópolgár jusson, de minden településen legyen legalább egy szavazókör. A (2) bekezdése szerint a szavazókör területe nem lépheti át sem a település, sem az országgyűlési, sem a helyi önkormányzati választások választókerületi határait. A 80.§ alapján a helyi választási iroda vezetője a szavazókörök kialakításáról és felülvizsgálatáról szóló határozatát a helyben szokásos módon tizenöt napra közzéteszi, megjelölve a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok szavazókörönkénti számát, továbbá a 78.§ alapján kijelölt szavazókört is.

A Ve. 166.§ alapján minden településen minden választókerületben legalább egy szavazóhelyiséget akadály mentesíteni kell.

A fentiek alapján, Szatymazon 4 szavazókör került kialakításra.

A szavazókörök kialakításánál figyelembevételre kerültek a Ve. 166 §-ban foglaltak).

A határozat a Ve. 77-80, 166 és 351. §-ain, a jogorvoslati jog a 234. § (1) bekezdésén alapul.

Határozatomat a www.szatymaz.hu. honlapon és a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján teszem közzé (Szatymaz, Kossuth u. 30.).

Szatymaz, 2021. 11. 04.

 

 Dr. Makay Enikő
Helyi Választási Iroda vezető

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya  közleményben értesíti  az érintetteket a szerb-magyar összekötő földgázszállító vezeték Kiskundorozsma Nemzetközi Mérőállomás és Városföld Kompresszorállomáson lévő csomópont közötti szakasz kiépítéséről.
(Közzététel a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII:25.) Korm. rendelet szerint).

Észrevételeiket, véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen juttassák el  a Szatymazi Polgármesteri Hivatalba, melyre 2021. szeptember 14-től kezdődően 30 nap áll rendelkezésre.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya  a következő linken letölthető közleményben értesíti  a –  MÁV Szűk keresztmetszet kiváltása a Kiskunfélegyháza – Szeged-Rendező vasúti vonalszakaszon” fejlesztés tárgyában –  a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII:25.) Korm. rendelet szerint az érintetteket.

A tervanyag az alábbi linkről érhető el:
https://filr.kh.gov.hu:443/filr/public-link/file-download/8a4880ee78643b8b017b0b49656d1353/107585/8839659720330643309/120672-2-1.zip

Észrevételeiket, véleményeiket elektronikusan, postán vagy személyesen juttassák el  a Szatymazi Polgármesteri Hivatalba, melyre 2021. augusztus 09-től kezdődően 30 nap áll rendelkezésre.

A Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a következő linken letölthető közleményben értesíti az érintetteket a szerb-magyar összekötő földgzászállító vezeték kiépítése tárgyában

Megszakítás