KEZDŐLAP / Polgármesteri hivatal / Polgármesteri döntések

2021 

Rendeletek

1/2021. (I.14.) Az általános és középiskolások ösztöndíjáról
2/2021. (I.28.) A vagyongazdálkodásról szóló 10/2018. (VII.27.) rendelet módosítása
3/2021. (II.11.) Szatymaz Községi Önkormányzat költségvetése

Határozatok

1/2021. (I.14.) határozat – A gazdasági bizottság munkaterve
2/2021. (I.14.) határozat – A humán bizottság munkaterve
3/2021. (I.14.) határozat – A Csipet-csapat nagycsaládos egyesület elszámolása
4/2021. (I.14.) határozat – A Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány elszámolása
5/2021. (I.14.) határozat – A Szatymaz K. Területén Élő Idős Emberek Gond. Alapítvány elszámolása
6/2021. (I.14.) határozat – A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz elszámolása
7/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Általános Iskolás Gyermekekért Alapítvány elszámolása 
8/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Gazdakör Egyesület elszámolása
9/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Közművelődési Egyesület elszámolása
10/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Nőegylet Közh. Egyesület elszámolása
11/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete elszámolása
12/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Polgárőr Egyesület elszámolása
13/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Sportegyesület elszámolása
14/2021. (I.14.) határozat – A Mi Óvodánk Alapítvány Szatymaz 2021. évi támogatása
15/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Sportegyesület 2021. évi támogatása
16/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Nyugdíjasok Egyesülete 2021. évi támogatása
17/2021. (I.14.) határozat – A Csipet-csapat nagycsaládos egyesület 2021. évi támogatása
18/2021. (I.14.) határozat – A Fehértói Gazdaképző és Innovációs Alapítvány 2021. évi támogatása
19/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Gazdakör Egyesület 2021. évi támogatása
20/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Közművelődési Egyesület 2021. évi támogatása
21/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Nőegylet Közh. Egyesület 2021. évi támogatása
22/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Polgárőr Egyesület 2021. évi támogatása
23/2021. (I.14.) határozat – A Szatymazi Általános Isk. Gyermekekért Alapítvány 2021. évi támogatása
24/2021. (I.14.) határozat  – A Szatymaz K. Területén Élő Idős Emberek Gond. Alapítvány 2021. évi támogatása
25/2021. (I.14.) határozat – Az SZKTT gondozási központ, böcsőde, óvoda konyhai dolgozók béren kívüli juttatása
26/2021. (I.14.) határozat – Az önkormányzat intézményeiben dolgoozók béren kívüli juttatása
27/2021. (I.14.) határozat – Döntés a konyhai kisegítők bérigényéről
28/2021. (I.14.) határozat – Döntés a köztisztviselők illetményalapjáról
29/2021. (I.14.) határozat – Szatymaz közbeszerzési terve 2021-re
30/2021. (I.14.) határozat – Szatymaz közbeszerzési szabályzatának felülvizsgálata
31/2021. (I.14.) határozat – A TOP-2.1.3-16 pályázat benyújtásáról
32/2021. (I.14.) határozat – A külterület 029/1 hrsz. ingatlan elnevezése
33/2021. (I.14.) határozat – A kerékpárút hálózatfejlesztés – 218/2020 (X.22.) KT. határozat módosítása
34/2021 (I.28.) A polgármesteri hivatal padlófűtés kiépítése – nyertes pályázat
35/2021 (I.28.) A Dankó P. M. H. szervezeti és múködési szabályzata
36/2021 (I.28.) 0265/9 hrsz. ingatlan GIP övezetbe sorolása
37/2021 (I.28.) 1779 hrsz. ingatlan övezeti besorolás módosítás
38/2021 (I.28.) Rákóczi – Jókai u. sarok közvilágítása
39/2021 (I.28.) A Dankó P. M. H. maradványkorrekciója
40/2021 (I.28.) Szatymaz önkorm. 2019. évi maradványkorrekciója (PIR:726720)
41/2021 (I.28.) Szatymaz önkorm. 2019. évi maradványkorrekciója (PIR:354457)
42/2021 (I.28.) Nyertes ajánlattevő “Nyílászáró-csere a szatymazi óvodában” – 2. ütem
43/2021 (I.28.) Nyertes ajánlattevő “Projektelőkészítő tanulmány elkészítése”
44/2021 (II.11.) Hálózatfejlesztési terv és bemérés elvégzése
45/2021 (II.11.) Kommunikációs szerződés megszüntetése és megújítása
46/2021 (II.11.) A 2021. évi költségvetés jóváhagyása a gazdasági biz. hatáskörében
47/2021 (II.11.) A 2021. évi költségvetés jóváhagyása a humán biz. hatáskörében
48/2021 (II.11.) A költségvetési rendeletterv. könyvvizsgálói véleményezése
49/2021 (II.11.) A polgármester szabadságának ütemezése
50/2021 (II.11.) A Dankó P. Műv. Ház és Kt. 2020. évi beszámolója
51/2021 (II.11.) A Sz. Értéktár bizottság 2020. évi II. félévi beszámolója
52/2021 (II.11.) A közfoglalkoztatási programról szóló 2020. évi  beszámoló
53/2021 (II.11.) A belső ellenőri jelentés elfogadása
54/2021 (II.11.) A 2021. évi falunap költségvetésének elfogadása
55/2021 (II.11.) Főzőkonyha kialakítása – közbesz. eljárás előkészítése
56/2021 (II.11.) Jégkármérséklő rendszer üzemeltetése
57/2021 (II.11.) A közterületfelügyelet előkészítése
58/2021 (II.11.) A 300/12 és 834 hrsz. közterületek elnevezése
59/2021 (II.11.) Az 037/2 hrsz.  csatorna állami tulajdonba adása
60/2021 (II.11.) A Dankó P. Műv. Ház és  Kt.-ral kötött munkamegosztási megállapodás
61/2021 (II.11.) Járdafelújítás anyagköltsége – közbeszerzési eljárás
62/2021 (II.11.) A SZKTT/1211-2020 ikt. sz. vagyonátadási megállapodás
63/2021 (II.11.) A SZKTT/1261/2020 ikt. sz. vagyonátadási megállapodás
64/2021 (II.11.) A SZKTT/1262/2020 ikt. sz. vagyonátadási megállapodás
65/2021 (II.11.) Szatymaz honlapjának korszerűsítése  – nyertes ajánlattevő
66/2021 (II.11.) Az Állami Számvevőszék jelentésének tudomásul vétele
67/2021 (II.11.) A községi rendezési terv módosításának tervezési szerződése
68/2021 (II.11.) A 36/2021. (I.28.) határozat módosítása
69/2021 (II.11.) A 0210/3 hrsz. ingatlan értékesítése
70/2021 (II.11.) Az Ady E. u. 34/a és 34/b alatti szolg. lakások kazánfelújítása
72/2021 (III.9.) A Szatymaz Területén Élő… Alapítvány támogatása
73/2021 (III.9.) Együttműködés a megyei rend. kapitányságggal a közterület felügyelet ügyében
74/2021 (III.9.) A tanulói ösztöndíj többletköltsége
75/2021 (III.9.) A “Járdafelújítás Szatyamzon” (2021) pályázat benyújtása
76/2021. (III. 18.) A tanyangondnoki szolg. beszámolója 2020
77/2021. (III. 18.) A katasztrófavédelmi kirendeltség beszámolója 2020
78/2021. (III. 18.) A lakosság egészségügyi helyzetéről
79/2021. (III. 18.) A védőnői szolgálat beszámolója 2020
80/2021. (III. 18.) Hulladékgazdálkodási beszámoló 2020
81/2021. (III. 18.) A Sz.K.T.T. belső ellenőri jelentése
82/2021. (III. 18.) Az önkormányzat 2019-20. évi szerződéseiről szóló belső ellenőri jelentés
83/2021. (III. 18.) Határozat a faluház mögötti lakóház bontásáról
84/2021. (III. 18.) Nyertes ajánlattevő a Dózsa Gy. u. felújítására
85/2021. (III. 18.) Nyertes ajánlattevő az óvoda főépületének villamos felújítására
86/2021. (III. 18.) A Sándorfalvi Tűzoltó Egyesület támogatása
87/2021. (IV.6.) A 948. hrsz. ingatlan tulajdoni hányadának meg nem vásárlása
88/2021. (IV.6.) A Tér Zene program Szatymazon c. pályázat benyújtása
89/2021. (IV.6.) Az előadó-művészeti szervezetek töblettámogatását célzó pályázat beadása
90/2021 (IV.15.) A 2020. évi maradvány elszámolása
91/2021 (IV.15.) Független könyvvizsgálói jelentés
92/2021 (IV.15.) A közlekedési szolgáltatók 2020. évi beszámolója
93/2021 (IV.15.) A 49/2021. (II. 11.) határozat visszavonása
94/2021 (IV.15.) Telephely bejegyzési kérelem elhalasztása
95/2021 (IV.15.) Dologi kiadások átcsoportosítása
96/2021 (IV.15.) Az egészségház mögötti parkoló nyertes ajánlattevője
97/2021.(V.03.) Bérleti jog megszünetése (Ady E. u. 34/G.)
98/2021.(V.03.) A Szatymazi Óvoda névváltoztatása
99/2021.(V.03.) Az Idősbarát Önkormányzat Díj pályázatra jelentkezés
100/2021 (V.13.) Lakásbérlet meghosszabbítása
101/2021 (V.13.) A kitüntető címek javaslattételéről
102/2021 (V.13.) A falunapi előkészületekről
103/2021 (V.13.) A gyermekjóléti ellátás értékeléséről
104/2021 (V.13.) A kommunikációs feladatok szerződéséről
105/2021 (V.13.) A könyvvizsgáló megbízásáról
106/2021 (V.13.) Támogatás a “Tiszta Víz” ivóvíz javító társulásnak
107/2021 (V.13.) A közbiztonsági helyzetéről szóló tájékoztató
108/2021 (V.13.) A kommunikációs megbízott 2020. évi beszámolójáról
109/2021 (V.13.) A háziorvosi rendelési időről

 

2020 ősz

 2020 tavasz

Megszakítás