A K&H bank heti egy alkalommal mobilbankár szolgálatást hirdet a településen.
A bank azt is felvetette, hogy rövid időn belül egy bankautomatát telepítenének Szatymazra, „amennyiben erre a lakosság részéről igény mutatkozik”.
Az alábbiakban a bank felhívását közöljük.

K&H számlanyitási lehetőség a Dankó Pista Művelődési Házban!                                                            

A K&H Bank mobilbankára várja Önöket minden héten hétfő délelőtt 8-12h közötti időpontban, bankszámlavezetéssel, -nyitással és egyéb banki termékekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban az alábbi helyszínen és időpontban:

Helyszín: Dankó Pista Művelődési Ház ( Szatymaz, Dózsa Gy. u.42.)

Első időpont: 2023.09.25., 8:00 – 12:00 óra között

Gyors kiszolgálással az alábbiakban tud tájékoztatást adni:

 • a bankolási szokásaihoz legjobban illeszkedő számlacsomag kiválasztása
 • akciós bankszámlanyitás (ajánlóprogrammal is)
 • rendszeres megtakarítások
 • biztosítás (életbiztosítás, lakásbiztosítás)
 • öngondoskodás (nyugdíjbiztosítás)
 • egyéb általános banki megoldások, online szolgáltatások

Elérhetőség: Osváth Anita mobilbankár, 0630/787-9410


A rókák veszettség elleni immunizálása miatt szeptember 30-tól október 21-ig ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el.

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Főosztály Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztálya mint élelmiszerlánc-biztonsági hatáskörben eljáró hatósága Csongrád-Csanád vármegye teljes közigazgatási területére kiterjedően rendelte el az ebzárlatot és legeltetési tilalmat, az alábbiak kivételével: Felgyő, Szentes, Fábiánsebestyén és Eperjes települések tekintetében a zárlat a mellékelt térképen részletezett területekre korlátozódik.

 

 

Az ebzárlat és a legeltetési tilalom ideje alatt az alábbiakat kell betartani:

🔴 Az ebzárlat tartama alatt a tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetve a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek; zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, ha állatok onnan nem szökhetnek ki.

🔴 Kutyát tartási helyéről csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni.

🔴 A település területéről kizárólag érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező kutyát vagy macskát és csak a hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével szabad kivinni.

🔴 Érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és fegyveres testületek ebei, a segítő és terápiás ebek, valamint a látássérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a korlátozások alól.

🔴 Az ebzárlat alatt befogott kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.

🔴 Az ebzárlat alatt húsevő állatok összevezetésével járó rendezvény nem tartható.

🔴 Az állatok legeltetése a fent részletezett területeken és időszakban tilos.


Retrodallamok és palacsintaillat lengte be szombat délután a faluház hátsó fertáját. A művelődési ház csapata és lelkes segítőik Itt repül a nyár! hívószóval csalogatták az óriás nyárfa árnyékába a szatyaziakat.
A faluház aulájában mini retrokiállítást rendeztek be, a gondozási központ kitartó palacsintásai órákon keresztül sütöttek és kentek. Gyeremekfoglalkoztató, művészi gimnasztika bemutató és pingpongasztal várta a látogatókat, a repülőnap emlékét pedig a motoros vitorlázógép átepülései idézték meg. A Barackvirág utcában veterán autók sorakoztak, “A Nyár alatt” egy öregbicikli-kiállítást láthattunk. A Retrock együttes egy lendületes rockkoncerttel zárta a nyarat, este pedig kertmozi költözött A Nyár alá, magyar filmeket vetítettünk.
A nyárreptető pinknik pillanatait Bakos Brigi kapta el,  a veterán autókat Porkoláb Sándor fényképezte.


Pályázati felhívás

Szatymaz belterület 300/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Szatymaz Község Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Szatymaz Községi Önkormányzat, 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefonszám: 06-62/583-560
E-mail:
pmhivatal@szatymaz.hu


2. A pályázat célja:
Szatymaz belterület 300/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése


3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános


4. A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Helyrajzi szám Cím Megnevezés Terület
Szatymaz
belterület 300/22
6763 Szatymaz,
Árpád utca 82
kivett beépítetlen terület 713 m2

Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányada kerül értékesítésre.
Az ingatlan közművesítve (víz, szennyvíz, áram és gáz) kerül értékesítésre.
Az ingatlan per- tehermentes.
Az ingatlan vételárát a kiíró az alábbiak szerint határozza meg:

Helyrajzi szám Cím Megnevezés Terület Ár
Szatymaz
belterület
300/22
6763 Szatymaz,
Árpád utca 82
kivett
beépítetlen
terület
713 m2 8 100 000 Ft + ÁFA

5. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Szatymaz Polgármesteri Hivatal 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.


6. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok kizárólag az Önkormányzat által erre a pályázati célra kiadott Pályázati
Adatlapon nyújtható be. A pályázati adatlap a
www.szatymaz.hu honlapon és
Szatymazi Polgármesteri Hivatalban elérhető.

Az ajánlatot tartalmazó Pályázati Adatlapot zárt borítékban kell benyújtani
személyesen a Szatymazi Polgármesteri Hivatalba.
A zárt borítékon a következő szöveget kérjük feltüntetni:

Szatymaz belterület 300/22 hrsz. ingatlanra tett
ajánlat esetén:
„Pályázati ajánlat a Szatymaz, belterület
300/22 helyrajzi számú, 6763 Szatymaz,
Árpád utca 82. című ingatlan megvételére”

7. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
A pályázat akkor érvényes, ha a meghatározott árat megadja az ajánlattevő. Több
érvényes ajánlat esetén Szatymaz Község Képviselő-testülete ártárgyalást tart, ahol az
ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati ár vonatkozásában kizárólag felfelé, legalább
100 000 forintos árlépcső alkalmazásával módosíthatja. Erről a bontást követően az
érintett ajánlattevőket rövid úton értesíti az Önkormányzat.

Az ártárgyalás időpontja: 2023. október 19. 16:00
Az Önkormányzat a pályázatok nyerteseivel az adásvételi szerződést legkésőbb az
elbírálást követő 15. napon köti meg.


8. Az ajánlat tartalmi elemei, a pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó nevét, anyja nevét, születési helyét idejét, lakóhelyét, tartózkodási
helyét, elérhetőségét,
– a pályázat tárgyát képező, megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát, területét,
megnevezését, természetbeni elhelyezését,
– a pályázónak nyilatkozni kell az ingatlan vételárának megfizetéséről
– nyilatkozat az alábbi feltételek vállalásáról:
– a pályázó vállalja az ingatlanon lakóépület építését 5 éven belül és a pályázó
köteles a lakóépület építésére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az erről
szóló igazolást (hatósági bizonyítvány) az Önkormányzatnál határidőn belül
benyújtani
– a pályázó tudomásul veszi, hogy a megvásárolt ingatlanra beépítési kötelezettség
és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásban az új lakóépület felépítésére vonatkozó igazolás (hatósági
bizonyítvány) benyújtásáig (az Önkormányzat tájékoztatja a pályázót, hogy a
beépítési kötelezettség és az elidegenítési és terhelési tilalom törlése az ingatlannyilvántartásból az ingatlan tulajdonos kérelmére történik majd a vállalt feltételek,
a beépítési kötelezettség teljesítése után),
– a vételár egy összegben, átutalással történő megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot,
– a pályázati felhívásban foglaltak teljes mértékben történő elfogadására vonatkozó
nyilatkozatot,

– nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a pályázó, hozzájárul, hogy az Önkormányzat
a pályázatban megadott adatokat kizárólag a pályázat elbírálása érdekében kezelje,
feldolgozza, a bírálóknak továbbítsa, és azokat 5 évig megőrizze.
A pályázati eljárásban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.
A vételár megfizetése kizárólag egy összegben átutalással lehetséges.


9.
Az ajánlat benyújtásának határideje:
2023. október 18. 12:00


10. Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
2023. szeptember 18. Gazdasági Bizottsági ülés. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv
készül.


11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van.


12. A pályázati eljárásra, az ingatlanra vonatkozó további információ kérése, az
ingatlan megtekintésével kapcsolatos időpont egyeztetés:
06-62/583-560


13. Egyéb információk:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy:
– a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei
(ügyvédi költség, földhivatali eljárási díj, stb.) a vevőt terhelik.
Érvénytelen a pályázat, ha
– a pályázatot benyújtó személye nem azonosítható,
– az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő letelte után nyújtották be,
– olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton


14. Egyéb tájékoztatás:
A tulajdonos Önkormányzat javasolja, hogy a az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson
felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő
információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.


15. Jogfenntartó nyilatkozat:
A tulajdonos Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást a pályázati
eljárás során bármikor, indoklás nélkül a nyertes kihirdetéséig visszavonhatja. A
tulajdonos Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok
esetén is – saját döntése alapján indoklás nélkül- eredménytelennek nyilváníthatja,
illetve – saját döntése alapján indoklás nélkül- jogosult a nyertes ajánlattevővel történő
szerződés megkötésének megtagadására. Ebben az esetben a tulajdonos
Önkormányzatot semmilyen szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A tulajdonos

Önkormányzattal szemben a z ajánlattevő nem jogosult semmilyen igényt – ideértve
különösen, de nem kizárólag a jogorvoslatra, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó
vagy egyéb megtérítési igényt- érvényesíteni a pályázat visszavonásával és/vagy
eredménytelenné nyilvánításával, valamint a tulajdonos Önkormányzat általi
szerződés megkötésének megtagadásával összefüggésében.


Szatymaz Községi Önkormányzat


A Cápák között készítői már az első évadban szerették volna, hogy cápa legyen, akkor ő nem akarta. Most azért csatlakozott, hogy mégis kilépjen a komfortzónájából. Varga Esztertől nem áll távol a csakazértis hozzáállás, ez vitte Szatymaztól a jogi egyetemig, onnan Felcsuti Péter Raiffeisenjéig, majd két saját exitig.

Mostanában izgalmasak lehetnek a vasárnap esték a Csongrád megyei Szatymazon. Az alig ötezer fős község lakói ismerős arcot láthatnak a RTL képernyőjén. Varga Eszter, aki a Cápák között hatodik évadában lett új „cápa” – vagyis a műsorba érkező ötletgazdák és vállalkozók lehetséges befektetője –, írja a forbes.hu.

Szatymazon nőtt fel egy önellátó családi gazdálkodásban, de máig nem veszítette el kötődését szülőfalujához. Első generációs értelmiségivé képezte magát, a jogi egyetem után banki szakmára váltott, majd üzlettársával több pénzügyi vállalkozást is felépítettek és eladtak. Tíz éve már a kisvállalkozásokat hitelező, közel tízmilliárdos mérlegfőösszegű Pannonhitel Zrt. társtulajdonosa. Szatymazi gyökereire és a falu világhíres sárgabarackjára azonban a mai napig büszke.

A műsor készítői már az első évadban szerették volna, hogy csatlakozzon, akkor ő nem akart. Most mégis meggyőzte magát, hogy évtizedek tudatos radar alatti létezésből kilépjen a nyilvánosság elé, ha már a felsővezető kliensei coacholása során mindig azt hajtogatja, hogy az élet a komfortzónán kívül kezdődik.

„Úgy érzem magam mostanában, mint a búcsúban egy gyerek az édességpult előtt”

– mondja Eszter. Visszajelzésekkel a szatymaziak, a régi kollégák, ügyfelek és barátok is megtalálják, és többnyire mindenki nagyon büszke rá. És bár a visszajelzések szinte mindenkit megtalálnak, aki tévés szereplésre adja a fejét, Eszterre különösen igaz, hogy a régi kapcsolatokat nem engedi el. Ma is körbe van véve élete egykori szereplőivel.

Üzlettársával, Bánfai Gergővel húsz éve dolgoznak együtt vállalkozóként. Felcsuti Péterrel, aki a raiffeisenes évek alatt vezetője és mentora volt, alapítványi munka köti össze. Akitől az első coach képzést kapta, konzulens volt a későbbi szakdolgozatához, egy banki ügyfele első befektetője lett húsz éve elinduló vállalkozásának. Kapcsolati hálója a sikeréhez is fontos volt, de nem ezért a legfontosabb.

(…)

A szüleitől korán megtanulta, hogy ha nem elégíti ki a mezőgazdasági munka, tanulnia kell, ez az egyetlen lehetőség a kitörésre. Amikor a szatymazi művelődési házban angol tanfolyamot indítottak, édesapja azonnal beíratta a testvérével. Szerette volna Szegeden a jó gimnáziumba adni, de nem vették fel, a nem hivatalos indoklás szerint azért, mert féltek, hogy a falusi gyerekek teljesítménye rontani fogja az átlagot. Végül a másik gimnázium orosz szakára került, ahová baksiak, sándorfalviak, kistelekiek és más környékbeliek jártak, és egy kivételes tanár 16 éves korukra középfokú nyelvvizsgáig juttatta őket.

Felvették a szegedi jogi egyetemre, de ismét elutasítottsággal találkozott, amikor külföldi ösztöndíjakra pályázott megfelelő szülői kapcsolatrendszer nélkül. „Ott született meg bennem az a hozzáállás, hogy csakazértis megmutatom.

Nem véletlenül kapjuk ezeket az életfeladatokat, csak nem mindig látjuk rögtön az elején, hogy mire lesz jó egy kudarcélmény.”

Öt évvel később summa cum laude diplomát vitt haza a szüleinek.

1987-ben vezették be a kétszintű bankrendszert Magyarországon. Ekkor indultak el az első kereskedelmi bankok, és az újraformálódó rendszer hangulata leginkább a Vadnyugatra emlékeztetett. Munka viszont akadt bőven. Eszter egy lízingcégnél még a szakmájában dolgozott, de amikor az unicbankos (ma már Raiffeisen) interjúján megkérdezték, hogy nem érdekelné-e az üzleti része a munkának, rávágta, hogy de.

Felcsuti Péter vezérigazgatása alatt Eszter az ügyleteken tanult meg mindent, amit kellett (mellette elvégezte a közgázt). A legendás bankár elvárásai egy extrém felkészült csapatot kovácsoltak, akikhez az időszak emblematikus tranzakciói kötődtek.

(…)

Harmincéves korára a Raiffeisen budapesti nagyvállalati hitelezési részlegének vezetője lett. Már volt lakása Pesten, autója, egzisztenciája és perspektívája a még előrébb jutásra. Mégis megmozgatta, amikor kollégája, Bánfai Gergely győzködni kezdte egy közös vállalkozás indításáról. 2004-ben, tíz év Raiffeisen után ki akarta próbálni az erejét vállalkozóként, a társ és a fókusz adott volt, már csak magát kellett újra felülmúlnia.

Egy pénzügyi vállalkozás és egy kereskedelmi bank is Magyar Nemzeti Bank által felügyelt intézmény, a fő különbség köztük az, hogy a pénzügyi vállalkozás nem gyűjthet betétet, nem vezethet számlát, csak az engedélyezett tevékenységet végezheti, mint például a hitelezés. A finanszírozást külső refinanszírozóktól kell előteremtenie, de a kölcsön a saját mérlegében van. A kereskedelmi bank ezzel szemben számlát vezet, betétet gyűjt és egy jóval magasabb tőkekövetelménynek kell megfelelnie.

A Central European Credit Zrt. magánszemélyek hitelezésével foglalkozott, de a biztonságos elinduláshoz szükséges több százmilliós nagyságrendű tőkéhez befektetőket kellett keresniük. Jó néhány ajánlat után végül Nobilis Kristóf, az ingatlanfejlesztő (és a friss családi listánkon is szereplő) BIF, az Index és a Portfolio-lapok egykori tulajdonosa szállt be a CEC Zrt.-be nagybefektetőként. Neki még Felcsuti Péter mutatta be Esztert, amikor banki kapcsolatokat keresett induló vállalkozásához.

„Eszter olyasvalaki volt, akiről azonnal feltűnt, milyen tehetséges, milyen jól érzi az ügyfél igényeit. Ez egyáltalán nem volt magától értetődő a kilencvenes években. Akkoriban nem volt sok jó bankár” – mondta a Forbesnak Nobilis Kristóf, aki elsősorban Eszter személyisége és tudása győzött meg a beszállásról.

(…)

Az exit után Eszter négy évre kicsekkolt az üzleti életből, hogy férjével, aki addig és jelenleg is mindenben támogatta, családot alapítsanak. Nehéz volt elengednie a gyeplőt, ez idő alatt is cikkeket írt a Baba-mama magazinba. Rá jellemző őszinteséggel taglalta az anyaság mindennapjait. A szülési szabadság alatt elvégzett egy executive coach képzést, és megengedte magának, hogy kicsit élvezze a sikereit.

2007-ben volt kollégáival alapították a CE Faktor Zrt-t, egy faktoring céget, amibe befektetőként szállt be. Ez később az ország legnagyobb bankfüggetlen faktoring cégévé nőtt harmincmilliárd forint éves faktorált forgalom mellett. 2014-ben a Magnet Bank vásárolta meg elhozva ezzel Eszter és Gergely második exitjét.

A Pannonhitel 2013-as alapítása már több tapasztalattal zajlott, ezért lett ideje azzal is foglalkozni, hogy hosszú távra milyen céget építene. Olyan üzletemberként aki a teljes szakmai életét for profit elvárásokban töltötte, különösen megérinti, amikor felidézi, hogy mit hoznak létre nonprofitok. Meg is hatódik.

„Nagyon sokat ad egy embernek, amikor átélheti más örömét. Amikor felmegy a színpadra a BAZ megyei roma gyerekzenekar, és életükben először megtapsolják őket.”

Öt éve kiemelt támogatók a Bridge Budapest oktatási spinoffjában, az Edison Platformban. Eszter a saját gyerekeinél is figyel arra, hogy tapasztaljanak alternatív oktatási módokat, a kínai két tannyelvű iskolába járó fiát és lányát rendre beíratja az edisonos iskolák némelyikébe is.

Az Edison és Bridge Budapest nagykövetségbe Pistyur Verával, a szervezet alapítójával való ismeretsége húzta be Esztert. Felcsuti Péterrel, a Raiffeisen egykori vezérigazgatójával is együtt dolgoznak a Kiút Programban, ahol a részt vevő roma vállalkozókat a Pannonhitel hitelezi. És élete más fontos szereplői is rendre a közelében maradtak.

„Másik főnököm, Farkas Gábor a mai napig a Pannonhitel felügyelőbizottságának elnöke, Albrecht Ottó, aki ügyfelem volt, tulajdonostársam lett. De Szabó Gabi, akitől az első coach képzést kaptam, most segített végig konzulensként a teológiai főiskolán – sorolja– Jó érzés látni, hogy nemcsak anyagi eredménye van mindannak, amiért dolgoztam.”

fotó: Belicza László Gábor

Ez a cikk a Forbes oldalán megjelent szöveg rövidített változata.


Az orvosi ügyeleti alapellátást 2023. október 1-től Csongrád-Csanád vármegyében is az Országos Mentőszolgálat látja el.
Később az egységes, két elemből álló, betegközpontú rendszert (háziorvosi ügyeleti ellátás, sürgősségi ügyelet) – a jövő év elejéig fokozatosan bevezetve – az ország egész területén biztosítani fogjuk minden rászoruló számára.

 

Az egységes ügyeleti telefonszám 2023. október 1-től Csongrád-Csanád vármegyében: 1830

 

A HÁZIORVOSI ÜGYELETI ELLÁTÁS

 

A háziorvosi ügyelet a sürgős – a következő rendelési időig nem halasztható – orvosi tevékenységek elvégzése céljából szervezett ellátás.

 • hétköznap 16:00-22:00 között
 • hétvégén, ünnepnapon 08:00-14:00 között
Cím
6725 Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
6600 Szentes, Sima Ferenc u. 29-33.
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.
6640 Csongrád, József Attila u. 1.
6900 Makó, Vorhand Mózes tér 1.
6760 Kistelek, Kossuth u. 17.
6782 Mórahalom, Kölcsey u. 2.

 

SÜRGŐSSÉGI ÜGYELETI ELLÁTÁS

 

Központi ügyeleti telefonszám: 1830

 

Az ügyeleti időben hirtelen jelentkező, illetve súlyos egészségügyi problémák esetére nyújt magas szakmai színvonalú és biztonságos megoldást:

 • hétköznap 22:00-08:00 között
 • hétvégén, ünnepnapon 14:00-08:00 között

A beteg a központi telefonszám hívásával: szakszerű tanácsot kap, szükség esetén a tartózkodási helyére sürgősségi ügyeleti autót, vagy életveszély esetén azonnali mentőt küldünk, a vármegye bármely településén is tartózkodjon az ellátásra szoruló.

A telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, hétköznap 16:00-08:00 között, hétvégén, ünnepnapon egész nap hívható.

Azok számára, akik személyesen keresnék fel az ügyeletet, erre az alábbi telephelyeken hétköznap 22:00-08:00 között, hétvégén és ünnepnapon 14:00-08:00 között is van lehetőség:

Cím
6725 Szeged, Kossuth L. sgt. 15-17.
6600 Szentes, Sima Ferenc u. 29-33.
6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.

 

A gyermekek ügyeleti ellátását az ügyeleti pontokon, azok működési idejében, továbbá a SZTE Gyermekklinika épületében (Szeged, Korányi fasor 14-15.)

hétköznap 16:00 órától 22:00 óráig, hétvégén és ünnepnapon 08:00 órától 20:00 óráig,

valamint a SZTE SZAKK dr. Bugyi István Szentesi Multidiszciplináris Centrum SBO épületében (Szentes, Sima Ferenc u. 44-58., bejárat a Kiss Zsigmond utcából) hétvégén és ünnepnapon 08:00 órától 20:00 óráig végzik.

 

A központi telefonszám a teljes ügyeleti időszakban, a gyermekek esetében is 1830

 

Az Országos Mentőszolgálat mentésirányítási rendszerével integrált ügyeleti irányítás keretében hatékony és szakszerű telefonos tanácsadás áll rendelkezésre a gyermek- és felnőtt ellátásban is.  Az ügyeleti hívások kezelése rögzített vonalon, beteg- és minőségbiztosítási szempontokból visszakövethetően, az aktuális szakmai betegosztályozási (triázs) irányelveknek megfelelően történik, így a betegek az egységes ügyeleti rendszerben gyorsabban kapják meg az állapotuknak megfelelő és szükséges ellátást.

A mentők vészhelyzeti telefonszáma nem változik, baleset, más közvetlen életveszély esetén továbbra is a 112 (Egységes Segélyhívó Rendszer) hívásával kell segítséget kérni a nap 24 órájában.

 

A vármegyei alapellátási ügyeleti rendszer jövőbeni működéséről a lakosságot számos csatornán tájékoztatjuk, a rendszer részleteiről további információ a www.mentok.hu/ugyelet weboldalon olvasható.

 


Szatymaz Község Képviselő-testülete 2023. szeptember 14. napján (csütörtök) 15:00 órától képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár – Szatymaz, Dózsa György u. 42.

 

Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: a Polgármesteri Hivatal gazdasági ügyintézője

2. Tájékoztató a település alsófokú oktatási intézményeinek 2022. évi munkájáról
Előadó: intézményvezetők

3. Tájékoztató a „Szatymazi általános iskolás gyermekekért” Alapítvány 2022/2023. tanévben végzett tevékenységéről
Előadó: Alapítvány képviselője

4. A Szatymazi Értéktár Bizottság 2023. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: polgármester, Értéktár Bizottság képviselője

5. Előterjesztések
Előadó: polgármester, jegyző

Zárt ülés keretében:

1. Szatymaz, I. körzet 05/75 hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérbeadására vonatkozó pályázat elbírálása
Előadó: polgármester

16 órától:
2. 3 db építési telek értékesítése (Szatymaz, belterület 300/22, 300/23, 300/24 hrsz.)
Előadó: polgármester

 

Az anyagok nyilvánosan elérhetők ide kattintva, vagy az Előterjesztések menüpontban.

 

Szatymaz, 2023. szeptember 8.

Barna Károly
polgármester


Eladó építési telkek Szatymazon!

 

3 db közművesített önkormányzati tulajdonú építési telek eladó:

– Szatymaz belterület 300/22 hrsz. – 6763 Szatymaz, Árpád utca 82. 713 m² 8.100.000 Ft+Áfa
– Szatymaz belterület 300/23 hrsz. – 6763 Szatymaz, Árpád utca 80. 717 m² 8.200.000 Ft+Áfa
– Szatymaz belterület 300/24 hrsz. – 6763 Szatymaz, Árpád utca 78. 718 m² 8.200.000 Ft+Áfa

Szóbeli tájékoztatás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy
telefonon, a 06-62/583-560-as telefonszámon.


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

A bérelhető ingatlan adatai:
Ingatlan címe: Szatymaz 05/75. hrsz-on található csarnoképület vagy a teljes ingatlan.
Az épületben végezhető tevékenység: a község szabályozási tervével összhangban.

A csarnoképület leírása, adatai:
Acél tartószerkezetű csarnok, hőszigetelt trapézlemez/szendvicspanel tető- és falburkolattal. A homlokzati nyílászárók hőszigetelt műanyag szerkezetek. A csarnok 1 db személybejárattal és 1 db 4,0/4,45 méter méretű szekcionált ipari kapuval rendelkezik. A belső helyiségek gipszkarton válaszfalakkal határoltak. A padlóburkolat a kiszolgáló részen mázas kerámia, a csarnokrészen műgyanta anyagú. A vizes helyiségek oldalfala fehér csempe falburkolattal rendelkezik. Az épület előtt kiselemes beton térburkolattal rendelkező zárt udvar található.

A csarnok összes bruttó alapterülete : 300 m2

Az épület belső helyiségei:
Üzemcsarnok rész : 248 m2
Iroda : 9 m2
Öltöző : 7,5 m2
Öltöző előtér, kézmosó : 4 m2
WC : 1 m2
Takarítószer tároló : 0,76 m2
Iroda – műhely : 14,6 m2
Tároló : 5,75 m2

Épület előtti, kiselemes beton térburkolattal ellátott lekerített udvar : 340 m2
Épület körüli, lekerített zöldterület : 585 m2
Épület melletti fedett, oldalt nyitott kültéri tároló : 20 m2
Ingatlan bejárati tolókapu : 4,0×2,0 méter

Közművek :
Elektromos ellátás : kiépített
Gázellátás : kiépített, jelenleg gáz mérőórával nem rendelkezik
Víz : kiépített
Szennyvíz elvezetés : zárt szennyvíztározó
Csapadékvíz elvezetés : zöldterületen elszikkasztás

A bérleti idő: ajánlattevő igényétől függően határozott, vagy határozatlan időtartamú.

Induló havi bérleti díj: minimum bruttó 400. 000,-Ft/hó + rezsi

Óvadék összege: 2 havi bérleti díjnak megfelelő összeg

 


Szeptember 1-jén reggel fél kilenckor kezdődött az átalános iskolások tanévnyitó ünnepsége. Bakos Brigi fotóriportja a Fotóalbum menüpont alatt.


Korábban itt, Szatymaz hírportálján is olvashattunk a láványos baravúrról, amikor

Besenyei Péter műrepülő 300 kilométeres sebességgel repült át a CE Glass 30 méter széles üzemcsarnokán.

Most virtuálisan mi is beszállunk Besenyei Péter repülőjébe,  keresztülszáguldunk az üzemcsarnokon! A CE Glass videóját nézve, most mi is részesei lehetünk a lélegzetelállító élménynek.

 


Az Országos Meteorológiai Szolgálat és az országos tisztifőorvos figyelembe vette a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ ajánlását és meghosszabbítja hétfőig, és másodfok helyett harmadfokúra emeli a hőségriasztást. Ez a legmagasabb riasztás, amit kiadhatnak extrém meleg időjárás idején.

Az ország egész területére az elrendelt II. fokú hőségriasztást 2023. augusztus 25-én (péntek) 00.00 órától kezdődően III. fokúra emelik és 2023. augusztus 28-án (hétfő) 24.00 óráig tartóan meghosszabbítják.

A katasztrófavédelem mindenkit figyelmeztet, az ilyen hőség az egészséges szervezetet is megterheli, de a kisgyermekek, az idősek, a várandósok, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel szenvedők fokozottan figyeljenek magukra.

Kérik a lakosságot, fogyasszanak minél több folyadékot, lehetőség szerint vizet, a déli órákban pedig semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon.

Azt ajánlják, aki teheti, menjen légkondicionált helységbe, de ne állítsa a hőmérsékletet 27 foknál hűvösebbre, az ablakot pedig csak éjszakai és hajnali órákban nyissák ki, nappal pedig sötétítéssel védekezzenek. Ha ventilátort használnak, még több folyadékot fogyasszanak, mert a lapátok csak a forró levegőt forgatják, így kiszáríthatnak.

Kérik a lakosságot, néhány percre se hagyják a gyermekeket és a házi kedvenceket a parkoló autókban, ha valaki ilyet lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívószámot. Hét megyében tűzgyújtási tilalom is érvényben van a napok óta tartó hőség és csapadékmentes időjárás miatt.


 

Kedves Szatymaziak!

Biztosan Önök is hallották valamint látták, hogy a CE Glass-nál az utóbbi években bővítéseket hajtunk végre. A közelmúltban valósult meg a Szatymaz határában álló ipari park legújabb és legnagyobb bővítés: 8.400 négyzetméteres logisztikai csarnokkal és 7.400 négyzetméteres féltetős csarnokrésszel bővült a gyárunk.
Az új épületekbe a logisztikai részlegünk került, az ezzel felszabaduló helyre pedig modern, európai színvonalú üvegipari berendezéseket vásárol cégünk.
Cégünknek a beruházásokkal az a célja, hogy a jövőben még nagyobb mértékben és magasabb színvonalon tudja kiszolgálni üvegtermékekkel a hazai és európai üvegipari szereplőket innen Szatymazról.
A gyár fejlődésével és a termelés bővülésével növekszik dolgozói csapatunk is. Ez ugyanakkor sokszor kihívást is jelent: magántulajdonban lévő magyar családi vállalkozásként sokszor nehéz versenyeznünk a multikkal és a környező országokkal, ráadásul az üvegipar speciális, nincs kifejezetten ilyen szakképzés, vannak is olyan állások, amikre nehéz megtalálnunk az ideális csapattagot.
Az új magyar munkavállalók mellett a csapatunk 5 fő Indonéziából, Ázsiából érkező, külföldi új kollégával is kiegészült. Az ő érkezésük és munkájuk többek között abban is segít, hogy csökkenteni tudjuk a magyar munkavállalók esetleges túlóráit, akik ezáltal több időt tudnak majd a családjukkal, pihenéssel, szabadidős programokkal tölteni.
Az Indonéziából érkező öt új vendég munkatárs csapatunk teljes értékű tagja lesz. Szabadidejüket főként az otthonukként szolgáló, a gyárral szemközti tanyán, valamint Szegeden töltik, de Szatymazon is találkozhatnak velük például olyan rendezvényeken, melyekre a többi munkatársunk is ellátogat.
Ázsiai vendégeink csapatunkba gyorsan be is illeszkedtek, reméljük, hogy Szatymaz lakossága is a tőlük jól megszokott kedvességgel és segítőkészséggel fogadja őket!

Üdvözlettel
CE Glass Industries


A Gulyás-sarok környékén fogták be ezt a labrador jellegű szuka kutyát. Három év körüli, barátságos, nyugodt kutya, chip nincs benne. A kutya az önkormányzat kennelében várja gazdáját.


Az országos tisztifőorvos II. fokú hőségriasztást rendelt el 2023. augusztus 21-én (hétfő) 14:00 órától kezdődően, 2023. augusztus 24. (csütörtök) 24:00 óráig.

A tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.

A kánikula idején – kiemelten 11-15 óra között – tartózkodjunk hűvös helyen, kerüljük a szervezetünket terhelő fizikai munkát, zuhanyozzunk naponta többször, langyos vízzel.

A hőségben a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szükségünk, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékbevitelre.

A kánikula és az iskolai szünet beköszöntével a hétvégéket egyre többen töltik vízparton. A nyári napokon 11-15 óra között extrém magas az UV-sugárzás, ezért fontos, hogy ebben az időszakban a fürdőzők kerüljék a napozást. Ha nem tudnak árnyékba húzódni, viseljenek lehetőleg fehér sapkát vagy széles karimájú kalapot, hosszú ujjú, fehér, természetes anyagból készült inget. A szem védelme érdekében javasolt az UV szűrős lencse, napszemüveg viselése. A bőrtípusnak megfelelő fényvédő krém használatáról se feledkezzenek meg, illetve napozást követően hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének. Felhevült testtel semmiképp se ugorjanak a vízbe!

Autóban soha ne hagyjunk gyermekeket és háziállatokat. A kocsiban kánikulában akár 70 Celsius-fok is lehet. Még félig leengedett ablak mellett vagy félárnyékban is percek alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Fokozott óvatossággal vezessenek az autóval közlekedők, vigyenek magukkal a szokásosnál több, lehetőleg hűtött folyadékot.

A hőségben az egyébként tökéletesen működő kéményeknél légdugó alakulhat ki. Ez elsősorban társasházaknál fordulhat elő. Ilyenkor a kéménybe beszorult hideg levegő nem engedi ki a meleg, felfele törekvő füstgázt, így az visszaáramlik a lakásba, és szén-monoxid keletkezik. Ezért fontos, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő közelében legyen szén-monoxid-érzékelő. Ha valahol rendszeresen légdugó alakul ki a melegben, hívjunk kéményseprőt!


A kormányablak busz ügyfélfogadási ideje változik!

Holnap (augusztus 22-én) 10-11 óra között tartanak ügyfélfogadást a polgámesteri hivatal parkolójában


Két közepes testű kan kutya továbbra is keresi gazdáját. Az egyik fekete a másik barna színű, óvatosak, kicsit félősek. A hét elején a Neszürjhegyi út II. körzeti részén fogadták be őket ideiglenesen, azóta az önkormányzati kennelbe kerültek. Keressük a gazdát vagy az örökbefogadót.
Információ a közterületfelügyelőnél:
Zónai Antal,  tel.:  36 62 583 560 / 21


A Dobos Katalin színművész vezetésével működó Szatrymazi Színkörről a Heti Közélet készített riportot.
Készítette: Nagy Dóra, Paplogó Marcell, Rácz Szabó Viktor.
A Heti Közélet című magazint a TiszapART televízión, a magyarkanizsai Info TV-n és a szabadkai Pannon RTV sugározza.

 


Több hónapos kihagyás után újra jön a kormányablakbusz.

Helye: A szatymazi polgármesteri hivatal parkolója – 6763 Szatymaz, Kossuth u. 30.

Ideje. 2023. augusztus 22. (kedd), 11:00 - 13:00

További menetrendek és a mobilizált kormányablakokról (“kormányablakbuszokról”) bővebb információk a komanyhivatalok.hu oldal Kormányablakbusz menetrendek menüpontja alatt találhatók.


A következő földi kémiai védekezés 2023. augusztus 16-án, a napnyugta utáni időszakban történik. Tartaléknapok: 2023. augusztus 17., 18.
A lárvák elleni védekezés földi és légi biológiai módszerekkel, míg a kifejlett szúnyogok elleni kezelések földi kémiai módszerekkel történnek, a szakértők által meghatározott területeken.
A kémiai irtás során felhasznált készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.


Augusztus 3-i hévégén Mélykúton rendezték az CAN-A kategóriás egyesfogathajtó, kettesfogathajtó és négyesfogathajtó, valamint a CAN-B kategóriás kettesfogathajtó országos bajnokság döntőjét.

2023-ban a magyar bajnokság dobogójára posta Dávid is felállhatott:

A 𝐂𝐀𝐍-𝐀 𝐄𝐠𝐲𝐞𝐬𝐟𝐨𝐠𝐚𝐭 𝐤𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨́𝐫𝐢𝐚 helyzettjei:

𝟏. 𝐊𝐮𝐧 𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞𝐚 (lova: Firminus)
𝟐. 𝐑𝐨𝐧𝐝𝐳𝐢𝐤 𝐆𝐚́𝐛𝐨𝐫 (lova: Tulipan XXI-8)
𝟑. 𝐏𝐨𝐬𝐭𝐚 𝐃𝐚́𝐯𝐢𝐝 (lova: Favory Prímás)

A végeredmény 3 külön versenyszámból tevődik össze, a versenyszámokat egyenként is díjazzák (A szatymazi versenyző a verseny maraton számában 2. helyen végzett). Gratulálunk Posta Dávid összetett eredményéhez, a profi kategória, nagyló egyesfogat magyar bajnoki bronzérméhez!


A szatmyazi üvegfeldolgozó vállalat új csarnokának avatójára egy látványos show-val készültek múlt hét szerdán.  A cég új, 8 400 négyzetméteres üzemrész 30 méter szeéles féltetős csarnokán Besenyei Péter műrepülő világbajnok pilóta repült keresztül.

 


Nem volt olcsó, de ennek ellenére korszerűsítik a közvilágítást Szatymazon. Több mint 400 lámpatestet cserélnek le, ezzel sokat spórolhat a jövőben a település – írja a delmagyar.hu portál.

Ledes lámpákra cserélik a mostani, már elavult izzókat a szatymazi villanyoszlopokon. Barna Károly, a település polgármestere elmondta lapunknak, összesen 407 lámpatestet cserélnek le. Ez egyébként nem olcsó, az önkormányzat 43 millió forint + áfát fizet a kivitelezőnek, de a polgármester szerint megéri a befektetés. Mégpedig azért, mert a korszerűsítés után éppen fele akkora energiamennyiséget fogyasztanak majd a lámpaoszlopok, mint most. Ez nem azt jelenti, hogy a költség is feleződik, de közel lesz ahhoz. A rendszerhasználati díj, és egyebek emelnek még kicsit rajta, de összességében megéri a váltás. Barna Károly azt is elmondta, hogy szakemberekkel fényerőmérést végeztettek a mostani lámpáknál, és ezt megismétlik majd a ledes izzóknál is, és abban bíznak, hogy nem lesz komoly különbség a kettő között.

Korábban megírtuk, hogy a képviselő-testület még a tavaly decemberi ülésén döntött a megemelkedett energiaárak miatt a közvilágítás korszerűsítéséről. Elsőként a belterületi mellékutcákban, majd a külterületi utcákban, végül a főutcákon zajlik a lámpatestcsere. A kivitelező arról tájékoztatta a települést, hogy a munka nem jár áramszünettel, és az is jó hír, hogy a napközben lecserélt lámpatestek már aznap este világítanak.

Niytókép: Karnok Csaba


Az egyedülálló műrepülős produkció előkészületei majd’ egy évig tartottak. Besenyei Péter több mint 300 kilométeres sebességgel repült át a 244 méter hosszú, 30 méter széles és 8 méter magas épületrészen. A mutatványt három alkalommal hajtotta végre a cég dolgozói és a meghívott vendégek előtt. A különleges üzemcsarnokavató augusztus 2-án zajlott a CE Glass szatymazi gyárában.

Varga Gusztáv, a CE Glass alapító-tulajdonosa elmondta, a vállalatnak otthont adó 35000 négyzetméteres ipari park egy új, 8400 négyzetméteres termelőcsarnokkal, egy hozzá kapcsolódó 7400 négyzetméteres féltetős, nyitott csarnokkal, valamint utakkal és csapadékelvezető rendszerrel bővült. Besenyei a féltetős, nyitott csarnokon repült át.

Kitűnő időjárásunk volt szerdán, hiszen perzselő forróság sem volt, ugyanakkor minimális szél mellett gyakorlatilag egy szem felhőt nem lehetett látni az égen. Ez persze abból a szempontból volt fontos, hogy augusztus másodikára szervezte a szegedi gyökerű, de Szatymaz mellett gyárat építő CE Glass üvegipari vállalat az újonnan épült csarnokuk avatóját, amin Besenyei Péter is részt vett – hivatásos formában – kezdi helyszíni riportját a szegeder.hu portál tudósítója.

fotó: Kultúrkubikos


Önkéntes munka, tárgyi hozzájárulás

Barcsai Gyula
Bozóki Margit
CE Glass Industries
Csipet-Csapat Nagycsaládosok Egyesülete
Dékányné dr. Balogh Andrea
Dr. Rovó István és Neje
Eldorádó üzletek – Szeged
GEOÉP 2001 Kft.
Gondozási Központ
Polgármesteri Hivatal
Rácz István
Sport Klub és Pizzéria
Szalma János
Szatymaz Községi Önkormányzat dolgozói
Szatymazért Alapítvány
Szatymazi Gazdakör Egyesület
Szatymazi Nőegylet
Szatymazi Óvoda
Szatymazi Polgárőr Egyesület
Szőri Istvánné Tankó Dóra
Tanács András
Török Tamás
ÚT-ÉP-KER 97 Kft.
Zacsok János

Itthon Szatymazon kiállítás

Balog Lászlóné
Barna András
Bartókné Anita
Bartucz Éva
Bartucz Géza és Bartuczné Varga Zsuzsanna
Bartuczné Erzsike
Bartuczné Erzsike
Bérczy Béla
Csányi Csaba
Csányi Kertészet
Csóti Margit
Gulyás Zsuzsanna
Gyenes Krisztián
Gyuris Zsolt
Gyuris Zsuzsanna
Id. Rácz István
Karácsonyi Gergely
Kertészné Budai Éva
Kónya Péter és Ferenc
Kurucz Józsefné
Lakos Tünde
Lippai József és Neje
Márta Angelika
Mezeiné Bérczy Sarolta
Palotás Kert
Rácz Lászlóné
Szánáné Bárkányi Andrea
Szél Erzsébet
Szél István
Tóth István

Köszönjük, hogy szakértelmükkel, adományaikkal, lelkesedésükkel és kitartásukkal hozzájárultak a településünnep sikeréhez!

Ők azok, akik nélkül  az ünnep sokkal szegényebb és színtelenebb lett volna!

A falunap fotói a Fotóalbum oldalán böngészhetők.


A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján megalkotott, Szatymaz Község Képviselő-testületének magánszemélyek kommunális adójáról szóló 15/2015. (XI. 20.) önkormányzati rendelete alapján Szatymaz Község közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosa, illetve – amennyiben van – haszonélvező, a magánszemélyek kommunális adóját köteles fizetni.

Adókedvezmény illeti, és a meghatározott adó 50 százalékát köteles fizetni az az adóalany, ha:

1) a külterületi adótárgyra, aki a község közigazgatási területén több adóköteles ingatlannal és állandó lakcímmel rendelkezik (ezt az adókedvezményt az adóalany választása szerint csak egy külterületi adótárgyra érvényesítheti);

2) a 65. életévét betöltötte, házaspárok esetében akkor, ha mindketten a 65. életévet betöltötték.

A fenti kedvezmények egy jogcímen vehetők igénybe.

Amennyiben a megjelöltek valamelyikére jogosult, és még nem kapta meg az adókedvezményt, jelezze hivatalom felé.

A kedvezmény igénybevételéhez nyomtatványt kell benyújtani, amelynek kitöltéséhez szintén a hivatalban kérhet segítséget.

 

Ügyfélfogadási idő: hétfő: 8:00–12:00, szerda: 8:00–16:00, péntek: 8:00–12:00. Telefonszám: (62) 583-560/15

e-mail cím: ado@szatymaz.hu.

Adóhatóságunk az év elején megküldött egyenlegközlőben tájékoztatta az adófizetőket, hogy a második félévben csekket nem küldünk automatikusan, igény esetén ezt jelezni kellett. Amennyiben még nem jelezte, hogy továbbra is csekken szeretné fizetni az adóját, kérjük jelezze hivatalunk felé (személyesen, telefonon a (62) 583-560/15 számon, illetve e-mailben az ado@szatymaz.hu címre).

A magánszemélyek részére a kommunális adó fizetésére további lehetőségek az ügyfélkapus elektronikus valamint a Polgármesteri Hivatalban bankkártyás fizetés, illetve az utalás.

Kérdés esetén forduljon bizalommal munkatársaink felé.


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szatymaz Község Képviselő-testületének a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2021. (XII. 10.) rendelete 11. §-a alapján óvoda- és iskolakezdési támogatás iránti kérelem benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:

 • a támogatás feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 százalékát (71.250.- Ft), és vagyonnal nem rendelkezik;
 • a pénzbeli támogatás jogosultja az óvodai nevelésben részt vevő, valamint általános iskolai és középfokú oktatás nappali munkarend szerint folyó oktatásában részt vevő gyermek;
 • a támogatás mértéke 10.000 Ft/gyermek.

A támogatás iránti kérelmet 2023. július 01. napjától 2023. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve ide kattinva letölthető.


Augusztus elején igazgatási szünet lesz a szatymazi polgármesteri hivatalban. 2023. augusztus 7-e és 11-e között szünetel az ügyintézés, a hivatal épülete zárva lesz.

Anyakönyvi ügyelet hétköznap 8:00 és 16:00 óra között az alábbi ingyenesen hívható zöldszámon hívható:

+36 80 620 012

 


Szatymaz Község Képviselő-testülete 2023. augusztus 01. napján (kedd) 07:30 órától rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal – Szatymaz, Kossuth utca 30.

Napirendi pontok:

1. Településrendezési eszközök módosítása az országos vasútvonal korszerűsítése miatt
Előadó: polgármester

2. Sándorfalva-Szatymaz közös szennyvíztisztító légfúvó felújítása vagy kiváltása
Előadó: polgármester

3. Szatymaz, I. körzet 05/75. hrsz-ú önkormányzati ingatlan bérbeadása
Előadó: polgármester

4. Megállapodás jóváhagyása a Dél-Alföldi Hivatásos Nevelőszülők Egyesületével
Előadó: polgármester

5. Előterjesztések
Előadó: polgármester, jegyző

 

Az anyagok nyilvánosan elérhetők ide kattintva, vagy az Előterjesztések menüpontban.

 

Szatymaz, 2023. július 28.

Barna Károly
polgármester


Alaposan átalakult az a vármegyei III. osztályra készülő Szatymaz kerete – írja a csfoci.hu portál

A gárdától öten is távoztak, Molnár Csaba Zsombóra, Mura-Mészáros Bálint Röszkére, míg a Vuletity Viktor, Hajdú Márkó, Márta Martin hármas Deszkre igazolt.

Helyükre több mint egy tucat új játékos érkezett. Gaudi Zsolt és Farkas György az UTC-től, Fekete József és Polgár Előd az Ülléstől, Kanalas Ferenc az FK Szegedtől, Torma Roland Kiskunmajsáról, Kozma Ákos Ásotthalomról, Kertész Dániel a Fülöp SE-től, Korom Donát Gyálarétről, Simai Zoltán a Pázsit SE-től, Gaudi Ádám a Deszktől, Jónás Árpád Sárospatakról, Tóth Béla és Miklós-Nagy Ferenc a Tápétól, míg Gaál István a Jász vármegyei III. osztályú Kőtelekről csatlakozott a csapathoz.

A csapat lejátszotta az első felkészülési mérkőzését is: a Pusztamérges ellen 7–1-re tudtak nyerni egy háromszor harminc perces találkozón. A szatymaziak részéről Jónás Á., Vidács D., Kozma Á., Szabó Á., Simai Z., Gaudi Á. és Kanalas volt eredményes.


A képviselő-testület a 2022. decemberi ülésén a megemelkedett energiaárak miatt döntött a közvilágítás korszerűsítéséről. A beruházás keretében a meglévő nátriumos és kompakt fénycsöves lámpákat cserélik LED-es lámpatestekre.

A kivitelezés 2023. július 29-én kezdődik, előreláthatólag augusztus közepéig tart.

A munkálatokat az MVM Lumen Fényszolgáltatási Kft. végzi, a korszerűsítés több mint 400 lámpatest cseréjét érinti.
A lámpatestcsere ütemezése: belterületi mellékutcák, külterületi utcák, főutcák.
A kivitelezést végző cég tájékoztatása alapján a munkálatok ideje alatt nem várható áramszünet. A nap közben lecserélt lámpatestek a cserét követően aznap este már világítanak.

Előfordulhat, hogy a munka elvégzéséhez szükséges emelőkosaras jármű a gépjárműforgalmat akadályozza, az ingatlanok megközelítését megnehezíti. Az önkormányzat ehhez a lakosság együttműködését és türelmét kéri.


Egy hétre lezárják a Dorozsami út, Budepasti úti kereszteződést, a szatymazi buszokat is terelik.
2023. július 24-től (hétfőtől) július 29-ig (szombatig) Szegeden a Budapesti utat Szatymaz irányába lezárják a vasúti átjáró karbantartása miatt, ezért a járatok terelt útvonalon közlekednek.

Érintett helyközi járatok:

A Szatymaz felé közlekedő helyközi járatok kimaradó megállói:

Gumigyár
Zápor út
Budapesti út

Ideiglenes megálló: Budapesti út (A Dorozsmai úton)

A járatok Szeged Autóbusz-állomás irányába változatlan útvonalon közlekednek.


Szász Mária (középen) a kitüntetés átvételekor (fotó: Kémeri A.)

A falunap alkalmából az idén is kitütették azokat, akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató lelkesedésükkel hosszú évek óta hozzájárulnak a település jó híréhez, az itt lakók életminőségének javításához. A július 7-i falunap ünnepélyes megnyitóján közösségi munkájuk elismeréseként Szatymaz Községért kitüntető címet kapott Szász Mária építész.

Szász Mária 1960. 04. 20-án született Szegeden. 18 éves koráig Szatymazon, a Barcsay sarkon lévő szülői házban lakott, ahol 95 éves édesapja, Szász Pista bácsi ma is tevékenykedik. „Sűrűn hazajárónak” vallja magát. A felmenői is itt születtek, földdel, gazdálkodással foglalkoztak.

A családot minden régi szatymazi ismeri. Marika édesapjának ügyes keze a földművelésen túl a barackfa szemzésben, kosárfonásban is megmutatkozott. Édesanyja jósága, kedvessége mellett finom réteseket sütött a lakodalmakban.

Szász Mária írja:

Óvodás nem voltam, szüleim a földekre vittek ki, ahol homokba rajzoltam gyermekvilágomat. Emlékszem a körökre, amiket édesapám rajzolt, a déli alvásokra a földeken. Édesapám homokból készített nekem fekhelyet a körtefa alatt. Még mindig érzem ennek varázsát, álomvilágát… Amikor kaptam egy piros biciklit, sokat kerekeztem a faluban. Mindig nagy látványosság volt nekem a szatymazi környezet: a keresztek, a haranglábak, a villák, kúriák, az azokban megmaradt dísznövények, különös állatok, az egyik udvarban pávát tartottak. A szikes rétek mindig más-más színben pompáztak, ez megragadott, középiskolás éveimben kijártam megfesteni a tájat. Egy szegedi galériában adtam el ezekből a festményekből. Ezek árából vettem meg Szabadkán az első Beatles-lemezemet. Általános iskolába a Neszűrjhegyi úti négyosztályos iskolába jártam. Hálás vagyok Ruscsák Ilona (Lonci néni) tanítónőnknek, mert időben rajzaimban meglátta a tehetséget, az első dicséreteket tőle kaptam.

Szász Mária a középiskolát Szegeden a Tömörkény István Képző-és iparművészeti szakközépiskolában végezte. Ekkor kezdett a csillagászat felé fordulni, a szatymazi égbolt inspirálta. Talán nem véletlen, hogy 1983-ban férjhez ment Mizser Attilához, aki a Magyar Csillagászati Egyesület főtitkára, és jelenleg is aktívan dolgozik. Diplomáját a Budapesti Műszaki egyetem építészmérnöki karán szerezte, ahol 1983-ban diplomadíjjal tüntették ki.

1997-ben egyik munkáját az Év lakóháza különdíjjal ismerték el. 2014-ben Média-díjjal tüntették ki.

Szkamai életrajzának néhány kiragadott pontja:

1983 és között 2003 Közti Rt., miközben a BME külsős tervezési konzulense, majd Intermanagement Kft.,

2000 és 2022 között SZÁSZ-HÁZ Bt.

2015-től Szolnok és Szalkszentmárton megbízott főépítésze,

2019 és 2022 között BMSK.

Néhány éve készítette el Szatymaz arculati kézikönyvét, számtalan saját fotóval, leírással. 2023-ban ő és családja emeltette a Neszürjhegyi út folytatása mentén a település legújabb feszületét.

Szatymaz Községért kitüntetést kapott még az SZKTT-ESZI Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ kollektívája, és Báló Bertlan.

A díszpolgári címet az idén Varga Gusztávnak ítélték, méltatása itt olvasható.

A korábbi évek kitüntetettjeinek névsora és a díszpolgárok méltatása a Szatymaz jelesei menüpontra kattintva olvashatók.

 

 


Báló Bertalan 2023. július 7-én a kitüntetés ünnepélyes átadóján (fotó: Kémeri A.)

A falunap alkalmából az idén is kitütették azokat, akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató lelkesedésükkel hosszú évek óta hozzájárulnak a település jó híréhez, az itt lakók életminőségének javításához. A július 7-i falunap ünnepélyes megnyitóján a közszolgálat területén végzett tevékenységének elismeréseként Szatymaz Községért kitüntető címet kapott Báló Bertalan, volt képviselő.

Báló Bertalan 1954. augusztus 19-én Szatymazon született – azon a tanyán, ahol 96 éves édesanyja jelenleg is él –, nőtt fel, és a mai napig itt munkálkodik.

A Vilmaszállási iskolában, Gyömbér tanító bácsi szárnyai alatt kezdődtek tanulmányai, amelyeket a Kiss Ferenc Erdészeti Technikumban folytatott, diplomáját a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi karán szerezte. Kis időre a balástyai Alkotmány Termelőszövetkezetben, majd hosszabb ideig a Pick élőállat-felvásárlási kirendeltségén dolgozott. 2005-ben megalapította saját, illetve kétszemélyes cégét, az Alföld 2005 Kft.-t. Munkaidő után édesapjának segített a gazdaságban, édesapja halálát követően pedig egyedül művelte a földeket.

A közéletben szintén aktív szerepet vállalt: a rendszerváltást követően, 2002-ben lett képviselő, e munkáját lelkiismeretesen, a település és a lakosság érdekeit szem előtt tartva végezte, 2022-ig többször megválasztották. Mindezek mellett a Gazdasági Bizottság és a takarékszövetkezeti igazgatóság tagja volt.

Életszemléletét, keresztény hitét és politikai hitvallását gyökerei és neveltetése határozták meg, ezt próbálta átadni családjának is; mindkét gyermeke katolikus gimnáziumba járt. Büszkén vallja magát jobboldali, konzervatív, keresztény embernek, így a szatymazi iskola sorsát is szívén viselve közreműködött egyházivá alakításában. 2011-től az egyházközösségi képviselő-testület világi elnöke.

 

Szatymaz Községért kitüntetést kapott még az SZKTT-ESZI Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ kollektívája, méltatásuk itt olvasható.
A díszpolgári címet az idén Varga Gusztávnak ítélték, méltatása itt olvasható.

Szatymaz Községért kitüntető címet kapott még  Szász Mária is, őt a következő napon mutatjuk be.


Szatymaz Község Képviselő-testülete 2023. július 20. napján (csütörtök) 15:00 órától képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár – Szatymaz, Dózsa György utca 42.

Napirendi pontok:

1. A 2023. évi Falunapok értékelése
Előadó: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

2. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: a Polgármesteri Hivatal gazdasági ügyintézője

3. Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. 2022. évi közműszolgáltatási tevékenységéről
Előadó: Alföldvíz Zrt. képviselői

4. Előterjesztések
Előadó: polgármester, jegyző

Zárt ülés keretében:

1. Javaslattétel a Nemzeti Művelődési Intézet által alapított díjakra
Előadó: polgármester

 

Az anyagok nyilvánosan elérhetők ide kattintva, vagy az Előterjesztések menüpontban.

 

Szatymaz, 2023. július 14.

Barna Károly
polgármester


Az ÖNO kitartó és önzetlen csapata a kitüntető cím átvétele után a falunapon (fotó: Kémeri A.)

A falunap alkalmából az idén is kitütették azokat, akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató lelkesedésükkel hosszú évek óta hozzájárulnak a település jó híréhez, az itt lakók életminőségének javításához. A július 7-i falunap ünnepélyes megnyitóján közösségi munkájuk elismeréseként Szatymaz Községért kitüntető címet kapott az SZKTT-ESZI Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ kollektívája.

Tizenöt évvel ezelőtt Rácz Laci bácsi ötletével kezdődött az óriáspalacsinta sütése a Gondozási Központ dolgozói körében, majd a ma már nyugdíjas Rózsa Zoltán közreműködésével alakult, tökéletesedett a technika és az eszközök.

Eleinte csak egy-két szatymazi rendezvényen, tanyagondnoki családi napon sütöttek – ám hamar a figyelem középpontjába kerültek a különleges ízű és látványos finomságok. Egyre több település gondolta úgy, hogy falunapon vagy fesztiválon szükség lenne a palacsintára – és minél több helyen járnak, annál több a felkérés. A munkahelyi kollektíva tagjai egymás után csatlakoztak a hétvégi programokhoz, és az évek során még soha nem utasítottak vissza egyetlen meghívást sem, több településre évente visszajárnak, mindenhol óriási elismerést, tiszteletet kiváltva.

Az országban igen sokfelé megfordultak már, legtöbbet Csongrád, Bács-Kiskun, Békés és Pest vármegyékben. Idén negyedik alkalommal jártak Balatonfenyvesen, a Bács-Kiskun vármegyei Vöröskereszt sérült gyermekek számára szervezett nyári táborában, ahol ukrán menekült gyermekek is nyaralhattak. Ellátogattak a hatvani szociális otthonba – ahova községünk ikonikus lakosa, Merfelszné Erzsike néni költözött – és nekik sütöttek palacsintát. Voltak gyermeknap alkalmából a vajdasági Kishegyesen, rendszeresen mennek Erdélybe, és persze   Szatymazon sem történhet nagyobb esemény palacsintasütés nélkül: falunap, Tanyasi Tízpróba, Mikulás, húsvét, nyárbúcsúztató, nemzeti összetartozás napja, táskaszentelés, vadásztábor, a Szatymazi repülőtér rendezvényei… Szinte a végtelenségig lehetne sorolni az alkalmakat – mindezt hétvégi pihenőnapjaik feláldozásával, ellenszolgáltatás nélkül, önzetlenül, szeretetből, barátságból, jótékonyan.

Azonban nem csak ebben merül ki a tevékenységük, hiszen az Idősek napja alkalmából évente megszervezik és lebonyolítják száz–százötven 75 év feletti lakos vendégül látását, és benne vannak bármiben, ha arról van szó: versenyt futnak, disznótort rendeznek, vagy több száz karácsonyi csomagot és adományt kézbesítenek. Összetartó, egymást és másokat segítő önzetlen emberek, akik mindig készek tenni a közösségért.

A díszpolgári címet az idén Varga Gusztávnak ítélték, méltatása itt olvasható.

Szatymaz Községért kitüntető címet kapott még Báló Bertalan és Szász Mária, őket a következő napokban mutatjuk be folyamatosan.


Lakossági azbesztmentesítési pályázat – 2023-2024

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére.

Ki adhat be pályázatot?

A pályázaton részt vehet, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) Természetes személy

b) A Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet.

A pályázatot benyújthatja:

a) bármely nagykorú természetes személy;

b) kiskorú természetes személy helyett törvényes képviselője;

c) cselekvőképtelen nagykorú, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy helyett gondnoka;

d) Ht. 91. § (3) bekezdése szerinti pályázó esetén annak képviseletére jogosult, a jogosultságának egyidejű igazolása mellett.

Mire kapható támogatás?

A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A támogatás a benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik.

A benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, melyek jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyeken használatosak:

 • tető
 • kerítés
 • homlokzatburkolás
 • válaszfalak
 • régi gáztűzhelyekben azbesztlapok
 • épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek

Pályázat beadása:

A pályázatot kizárólag elektronikusan, sikeres regisztrációt követően, az online felület helyes és teljeskörű kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó mellékletek feltöltésével van mód beadni az https://azbeszt.nhkv.hu felületen keresztül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza.

Benyújtási időszak:
2023 július 14. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig.
További pályázati információk:

a) Egy Pályázó legfeljebb 1 db elszállítási cím vonatkozásában jogosult pályázatot benyújtani.

b) Egy elszállítási cím vonatkozásában legfeljebb 1 pályázat nyújtható be.

c) Kizárólag hiánytalanul benyújtott pályázat kerülhet befogadásra. A pályázat befogadása azonban nem jelenti a pályázat automatikus támogatását.

d) A formai szempontból hiányos vagy hibás pályázatok esetében egyszeri alkalommal hiánypótlás nyújtható be, az elektronikus úton kapott hiánypótlási felhívásban foglalt előírásoknak és határidőnek megfelelően.

e) A beadási időpont tekintetében a pályázati felületre feltöltött teljeskörű pályázati dokumentáció befogadásának időpontja az irányadó. A pályázat benyújtásának időpontja nem egyezik meg a beadó személy pályázati felületre történő regisztrációjának időpontjával.

Milyen dokumentumok szükségesek a pályázat benyújtásához?

A pályázati adatlap kitöltését követően első körben az alábbi mellékleteket szükséges csatolni a pályázati anyaghoz:

a) kötelező – fotódokumentáció az elszállítandó azbeszthulladékról az alábbiak szerint

  • legalább 2 db: 1 db közeli és 1 db távoli fotó (szükség esetén további, legfeljebb 2 db fotó csatolható);
  • minőség: színes, jól kivehető, egyértelmű, az azbeszthulladékot jól szemléltető;
  • file formátum: bármilyen képformátum (pl. jpg/jpeg, png) megfelel, max. 5 MB méret korlátig/fotó.

b) opcionális – kitöltött és aláírt Meghatalmazás (3. sz. melléklet);

c) opcionális – kitöltött és aláírt Gondnoki nyilatkozat ( 4. sz. melléklet)

d) opcionális – képviseleti jogosultság igazolása.

Fenti mellékletek csatolását követően a pályázati anyagot kérjük tüzetesen átnézni, amennyiben szükséges, javítani, mivel a mentést követően a pályázati adatlapon megadott adatok, valamint a becsatolt mellékletek NEM módosíthatók!

Mi történik a pályázat benyújtása után?

A pályázatokat munkatársaink elbírálják, majd értesítik a pályázót a támogatás megítéléséről vagy elutasításáról. Pozitív elbírálás esetén Támogatói okiratot állítunk ki számára. Ezt követően az azbeszthulladékot elszállító cég felveszi a kapcsolatot a nyertes pályázóval, és egyezteti az átvétel időpontját és helyszínét.

Pályázati felhívás és Kitöltési útmutató

A pályázattal kapcsolatos részletes információkat a Pályázati felhívás tartalmazza, amely megtalálható a letölthető dokumentumok között.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza, amely július 14-étől érhető el a letölthető dokumentumok között.

További információk

A lakossági azbesztmentesítés pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseivel az azbeszt@nhkv.hu e-mail címünkön fordulhat munkatársainkhoz.


A 2023. évi településünnep, az Őszbarack-fesztivál és Falunap alkalmából az idén is kitütették azokat, akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató lelkesedésükkel hosszú évek óta hozzájárulnak a település jó híréhez, az itt lakók életminőségének javításához. 2023-ban a díszpolgári címet Varga Gusztávnak a CeGlass Industries igazgatójának adományazták.

Varga Gusztáv az üveges Varga család kilencedik gyermekeként látta meg a napvilágot. Nagyapja 1918-ban nyitotta üveges műhelyét, melyet Szegedre költözve Varga Gusztáv édesapja vett át. Sokáig úgy tűnt, a harmadik generációnál megszakad a családi hagyomány. A kilenc testvér elindult ؘ– a családi elvárásoknak megfelelően – a diplomaszerzés útján, Gusztáv a jogi egyetemet kezdte el majd később otthagyta, hogy a szülei nyugdíjba vonulását követően a bezárt üveges műhelyt újra megnyissa 1989. április elsején.

A kis Teréz utcai műhely gyorsan szűkösnek bizonyult, ezért ekkor már Szilánk néven az üveges vállalkozás előbb a szegedi Cserzy Mihály utcába, majd 2003-ban a volt konzervgyár épületeibe költözött.

Varga Gusztávék hosszas keresés és egyeztetések sorozata után a Szilánk új, 21. századi otthonát Szatymaz határában találták meg. A község vezetése és a cégvezetés kölcsönös és előremutató együttműködésének gyümölcseként 2011-ben elkezdődhetett az ekkor már Közép-európai szinten is magasan jegyzett üvegipari vállalat új gyártóbázisának építése Szatymaz külterületén.

 1. március 22-e jelentős mérföldkövet jelöl Szatymaz és a Szilánk életében: ezen a napon átvágták a nemzeti színű szalagot, és megkezdte működését Közép-Európa egyik legnagyobb üvegipari vállalkozása – immáron CE Glass néven.

Varga Gusztáv cégvezetőként két fontos célt tűzött zászlajára: segíteni akkor, ha kell és megvédeni mindazt, ami helyi. A CE Glass az elmúlt egy évtizedben ezért többször és több módon is aktívan részt vett és részt vesz Szatymaz közösségi életében. Az elmúlt években több bajba jutott családon is segített a vállalat és munkatársai támogatásokkal, adománygyűjtéssel. 2023-ban egy édesapa nélkül maradt négygyermekes szatymazi családon segítettek egy használaton kívüli tanya felújításával a szegedi Rotary Egyesülettel összefogva.

A fiataloknak és a családoknak a vállalat nemcsak munkahellyel, hanem a közösség támogatásával is igyekszik segíteni. A CE Glass a Szatymazi SE labdarúgó és judo szakágának aktív támogatója, a szatymazi óvoda működését közel 420.000 forinttal támogatták, hogy a legkisebb szatymaziak kirándulásokon vehessenek részt.

Ipari létesítmény révén természetesen a szatymaziak biztonsága is fontos szerepet játszik a cég életében. A vállalat és Varga Gusztáv személyesen is törekszik a gyár okozta környezeti terhelésé csökkentésér. A gyárat önellátó vízrendszerrel látták el, az üzemeltetés egyharmadát napelemekből szerzett árammal végzik, a hulladékot szelektíven gyűjtik és 95%-ban újrahasznosítják. Az üzemcsarnok körül tucatnyi fa és 3.000 tő akác ültetése történt, ami segít majd a szántóföldek felől érkező por felfogásában és ezzel a szatymazi levegő tisztán tartásában.

Szatymaz és a Varga Gusztáv vezette CE Glass összefogásának és jó együttműködésének legújabb, szemmel látható és kézzel fogható példája a Meg nem született gyermekek emlékműve is.

Varga Gusztáv egy fiú és két lánygyermek édesapja. A CE Glass hosszú távú jövője tehát biztosítva van itt, Szatymazon.

 

2023. július 7-én Szatymaz Községért kitüntető címet kapott
Báló Bertalan – a közszolgálat területén végzett tevékenységéért,
Szász Mária – a településfejlesztés és környezetvédelem területén elért eredményeiért,
és az SZKTT-ESZI Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ dolgozói – a közéleti, közösségi munkájuk elismeréseként.

A kitüntetetteket méltatását a következő napokban egyenként közöljük.

 


A következő földi kémiai védekezés 2023. július 19-én a napnyugta utáni időszakban történik. Tartaléknapok: 2023. július 20-21.
A lárvák elleni védekezés földi és légi biológiai módszerekkel, míg a kifejlett szúnyogok elleni kezelések földi kémiai módszerekkel történnek, a
szakértők által meghatározott területeken.
A kémiai irtás során felhasznált készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.


Adóhatóságunk készíti a II. félévi folyószámla értesítőket. Az év elején megküldött egyenlegközlőben tájékoztattuk az adófizetőket, hogy a második félévben csekket nem küldünk automatikusan, igény esetén ezt jelezni kellett.
Aki még nem jelezte, hogy továbbra is csekken szeretné fizetni az adóját, kérjük jelezze Hivatalunk felé. (személyesen, telefonon a 62/583-560/15 számon, illetve e-mailben az ado@szatymaz.hu címre)
A magánszemélyek kommunális adó fizetésére további lehetőségek az ügyfélkapus elektronikus fizetés, bankkártyás fizetés a Polgármesteri Hivatalban, illetve az utalás.
Kérdés esetén forduljon bizalommal munkatársaink felé.


Címlapkép: Bakos Brigi

A fesztivál utómunkái sorában a látványos bontáson és takarításon túl ott vannak az adminisztrációs feladatok valamint a dokumentáció gyűjtése, rendszerezése. A falunapon készült több száz fotót egyéb feladataink okán mostanra sikerült albumokba rendezni és közzétenni.
A fesztivál dokumentálása egy profi fotósnak egész napos folyamatos elfoglaltságot, figyelmet jelent. A település kommunikációsai ilyenkor a szervezési, operatív feladaik miatt nem tudnak minden eseményen ott lenni, ezért külsős fotóssal egészítjük ki a stábot. Az idén meghívott fotós önhibáján kívül nem érkezett meg a fesztiválra, így kapkodva bár, de igyekeztünk mégis pixelbe foglalni a történéseket. Külön köszönjük Kiss Szilvia és Gémes Antal közreműködését, akik a fogatos helyszíneken fényképeztek.

A falunapi képek a Fotóalbum menüpontban, vagy alábbi linkeken böngészhetők:

Az Őszibarack-fesztivál és Falunap 2023 fotói albumokba rendezve:


Vasárnap délelőtt a reggeli mise után avatták fel a szatymazi templomkertben a meg nem születetett gyermekek emlékművét. Az emlékhely megvalósítása a civil összefogás szép példája: a terveket a Szatymazon élő szobrász, Lapis András készítette, az emlékmű a Ceglass gyárában készült, a felállítás költségeit a Szatymazért Alapítvány és az Önkormányzat biztosította.

A Gyertyaláng katolikus énekkar felvezetője után Feketéné Bárkányi Ilona művelődési ház igazgató Szabó Andrea szövegét olvasta fel. Barna Károly polgármester beszédet mondott, majd Lapis András szobrász, Szabó Andrea ötletgazda, és Varga Gusztáv a CeGlass igazgatója leleplezték az emlékművet.

Az avató ünnepségen Barna Károlyné iskolaigazgató verset mondott, majd dr. Kiss-Rigó László püspök felszentelte az emlékművet.

Ma Magyarországon minden 4. várandósság vetéléssel végződik. Perinatális gyászról akkor beszélünk, ha valaki a várandósság alatt korai időben, akár már szülés előtt  – vagy a szülés után 168 órával veszít el magzatot vagy a csecsemőt.  Ma Magyarországon nem illik erről beszélni. A gyászt egyébként sem tudja kezelni a társadalom, a gyászolót még akkor sem akarják megérteni, amikor egy idős szerettét veszíti el. A perinatális gyász pedig egyenesen tabu téma. Ezek a nők nagyon sokszor titkolják várandóságukat, főleg, ha már vesztettek el magzatot.  Minden egyes percben rettegnek, féltik a bennük növekvő életet. És amikor újra megtörténik velük, akkor ott maradnak teljesen egyedül a gyászukkal. Szerencsések, ha a családban van támogató közeg, de sok esetben a szűk család sem érti meg, hogy mit sirat egy meg nem született „valamit”.  A sokszor támogatónak szánt szavak is csak fájdalmat okoznak. 

Amikor az orvos szembesíti az embert, hogy nincs szívhang, megáll minden.

Onnantól kezdve minden előtte és utána lesz. Ott akkor az orvosi rendelőben elfogy a levegő, és nem érti az ember, hogy hogy lehet ezek után élni.

A perinatális gyász nehezített gyász. Segítség nélkül pedig átfordulhat egy akár évekig tartó nehezített gyászba, ami a lelki sebeken túl, szervi problémákat is okozhat.

A társadalmat is meg kellene tanítani, hogy hogyan bánjanak a gyászoló anyákkal. Az ilyen veszteséget átélt nők úgy érezhetik, hogy megbélyegezték őket, szégyellik a fájdalmukat. Így a gyászmunka sokkal nehezebb, tovább tarthat, ezzel rontva az életminőségüket, párkapcsolati válságot, életválságot okozva.  Ezzel az emlékművel a Szatymazon élő sorstársaknak kívánunk segíteni a gyászfeldolgozásban.

A gyász nem múlik el, csak körbenövi az élet.

írja Orvos-Tóth Noémi. A gyászolás folyamatának vannak lépései, melyet nagy általánosságban mindenki követne. Egyik lépés a temetés. Ilyenkor szembesül az ember a tényleges elmúlással. Ebben a gyászfeldolgozásban segíthet egy hely, ahová el lehet menni és megsiratni az elveszett gyermeket.

Jómagam 4. kisbabám elvesztése után éreztem azt, hogy nem megy tovább.

Azt éreztem, ha nem teszek valamit, én is belehalok a fájdalomba. Akkor jutott eszembe, itt Szatymazon is lehetne egy ilyen emlékhely.

Sok jó ember munkája van a megvalósításban. Amikor a vetélésem után felkerestem Lapis András szobrászművészt, azonnal igent mondott. Őt is megérintette a téma érzékenysége. Majd bekapcsolódott a CE Glass Zrt. is, felajánlva az emlékmű elkészítését. Csodálatos összefogás eredménye az alkotás, ki a munkájával, ki anyagilag járult hozzá a megvalósuláshoz.

Egyedül álló az emlékhely, mert üvegből Magyarországon még nem készült ilyen. Az üveg a törékenységet és a tisztaságot jelképezi. Ilyen tiszták és törékenyek ezek a magzatok, akik megfogantak, de mégis visszafordultak. Nagyon köszönjük mindenkinek, aki valamilyen módon is részt vett a megvalósításban. Bízunk benne, hogy az érintetteknek segíteni fog ez a hely!

Szabó Andrea

 

fotó: Bakos Brigi

 


A Csürhe Banda az Őszibarack-fesztiválon. Fotó: Török János / delmagyar.hu

Szeretetből és közösségi összetartásból nem volt hiány a hévégi Szatymazi Őszibarack fesztiválon. Ingyen palacsintát, őszibaracklét és lekváros rizskochot kínáltak az ünneplőknek

– írja a delmagyar.hu portál.

Mitől is olyan különleges a szatymazi barack? A hétvégi Barackfesztivál minden lapunk által megkérdezett résztvevője ugyanazzal a válasszal felelt erre a kérdésre. A jó föld, a friss, falusi levegő és a sok-sok napfény mellett a barackfák gazdáinak gondoskodó szeretete miatt nincs párja hét határban sem a szatymazi baracknak.

Vendégszeretetből idén is példásra vizsgáztak a szatymazi Őszibarack fesztivál és falunap szervezői. A palacsintás sátor előtt szinte egész szombaton kígyózó sor állt, ugyanis ingyen osztották a kakaós, fahéjas, túrós, csoki- vagy vaníliapudingos és természetesen baracklekváros finomságot. A Gondozási Központ több mint tucatnyi munkatársa nyolc állomáson sütötte egyszerre, fáradhatatlanul, egymást váltva a finomságot, 80 kilogramm lisztből összesen 1275 palacsintát. Még az ételallergiásokra is gondoltak, ugyanis külön vödör tésztát készítettek a fehér lisztre és tejre érzékeny látogatóknak is. Aki akarta, önkéntes adománnyal hálálhatta meg önzetlen munkájukat és kitartásukat a nagy melegben, a befolyt összeget az idősek alapítványának ajánlották fel.

A Szatymazi Nőegylet szintén serényen készült a falu legnagyobb ünnepére. Sátrukban a tagok által készített, zamatos őszibaracklét és -lekvárt lehetett kóstolni. Utóbbit rizskochon kínáltak, amelyből hat tepsivel sütöttek a rendezvényre a nagylelkű asszonyok. Elmondták, két nap alatt készítették el a kínált finomságokat, a közös munka felettébb jó hangulatban telt. Mindenekelőtt ezért is települnek ki minden esztendőben a fesztiválra, hogy jól érezzék magukat, és persze, hogy örömet szerezzenek a falubelieknek.

Feketéné Bárkányi Ilona, a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár igazgatója elmondta, a program összeállítása során arra törekedtek, hogy minden korosztály, gyerekektől a nyugdíjasokig találhasson magának szórakozási lehetőséget a fesztiválon.

A népzenétől a legmodernebb zenéig, mindenféle stílusban megszólal a muzsika a fesztiválon. Mindig összefogással valósul meg a rendezvény, a gazdakör, a nőegylet, a gondozási központ, az önkormányzat mind-mind hozzáteszi értékeit. Szatymaz egész közössége úgy jött össze, mintha egy nagy, családi, kerti partin venne részt. Nem arról szól ez az ünnep, hogy minél többet költsünk, hanem arról, hogy együtt legyünk

– mondta, majd a kínálatból kimondottan idei különlegességként kiemelte a rodeóbikát és az apamegőrzőt. Utóbbi helyszínen fröccsversenyben mérkőzhettek meg az édesapák, amely során nagy meglepetésükre ásvány- és tiszta víz különböző elegyének kóstolásával kellett beazonosítaniuk a különböző fröccsöket az arányok szerint. Persze senki nem maradt szomjan, ugyanis a pénteki napon tartották a pálinkaversenyt, szombaton pedig a díjnyertes nedűket kóstolhatták sorra a fesztivál látogatói.

A közösség a tavaly elhunyt Rácz Lászlóról is megemlékezett, aki aranydiplomás amatőr királyi szakácsként állandó résztvevője volt a megyei és országos gasztronómiai versenyeknek és fesztiváloknak, és sem határon innen, sem azon túl szinte nem akadt versenytársa szakácstudományának. A falunapi főzőverseny az idei évtől a nevét viseli, a művelődési házban pedig emléksarkot alakítottak ki, ahol portréja, valamint számos oklevele és serlege őrzi emlékét.

 

 

 


Hagyományosan ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét a 2023. évi településünnep, az Őszbarack-fesztivál és Falunap. A megjelenteket Dékányné dr. Balogh Andrea köszöntötte, majd Barna Károly polgármester, Farkas Sándor államtitkár és Dósa Sándor, Kibéd polgámestere mondta el ünnepi gondolatait.
A falunap alkalmából az idén is kitütették azokat, akik kiemelkedő munkájukkal, példamutató lelkesedésükkel hosszú évek óta hozzájárulnak a település jó híréhez, az itt lakók életminőségének javításához.

Eredményeik elismeréseként ifjú sportolókat tüntetett ki a képviselőtestület:
Szatymaz sportjáért elsimerésben részesült Kónya Ádám, Nagy Csongor, Nagy Kitti és Ménesi Beatrix.

Szatymaz Községért kitüntető címet kapott
Báló Bertalan – a közszolgálat területén végzett tevékenységéért,
Szász Mária – a településfejlesztés és környezetvédelem területén elért eredményeiért,
és az SZKTT-ESZI Kapcsolat Integrált Alapszolgáltatási Központ dolgozói – a közéleti, közösségi munkájuk elismeréseként.

2023-ban a díszpolgári címet Varga Gusztávnak a CeGlass Industries igazgatójának adományazták.

A falunapi programok ma – pénteken – késő estig zajlanak, szombaton reggel 9 -től a Rácz László pörköltfőző emlékversennyel indul a nap.

Ahogy azt megszoktuk, minden program ingyenes!

A késő éjszakába nyúló programok sora itt böngészhető.

 


fotó: Gémes Sándor / delmagyar.hu

Pálinkaversenyt hirdetett Szatymaz az Őszibarack Fesztivál és Falunaphoz kapcsolódóan. A cél elsősorban az volt, hogy támogassák a magánfőzőként vagy bérfőzők által előállított pálinkák szakmai fejlődését, de a korrekt pálinkabírálattal a minőség javulását is elő tudják segíteni. Barna Károly polgármester kiemelte: minden pályázó részletes leírást kap főzetéről, annak esetleges hibáiról, így a következő főzésnél már ezek alapján tudják javítani pálinkájukat azok, akiknek célja, hogy minél minőségibb italt tudjanak előállítani.

A zsűrizést szerdán tartották a Dankó Pista Művelődési Házban. A vizsgázott, hivatalos pálinkabírálók összesen 86  párlatot kóstoltak végig. Ez persze nem azt jelenti, hogy ennyi kortyot a szájukba is vettek: 3 bizottságba osztották őket, így “csak” 30 pálinka jutott nekik fejenként.

Egyszer 96 pálinkát zsűriztem. Ahhoz képest ez semmi

– mosolygott Apró Mihály, aki a Felvidékről érkezett Varga Edittel és a Pálinka Nemzeti Tanács által éppen a napokban kitüntetett Köves Endrével dolgozott közösen. Mint elmondták, a bírálat titka, hogy jó sok vizet igyanak közben. És persze esznek és időnként a levegőre is kimennek, amikor már telítődött az orruk. Merthogy a pálinkáknak nem csak az íze, az illata is fontos.

Igazság szerint már ebből tudható, hogy jó pálinkával van-e dolgunk. Ha fel lehet ismerni a gyümölcsöt, a jelleget, akkor ízben is jön ugyanaz a karakter

– magyarázta Apró Mihály.

Arra a kérdésre, van-e a mezőnyben rossz pálinka, egy viccel felelt.

Megkérdezik az ember, hogy ivott-e már rossz pálinkát. Azt mondja, igen. Na és milyen volt?

– kérdeznek vissza.

– válaszolja.

Szóval lehet, hogy ami egyébként nagyon rossz, az is ízlik annak, aki főzte. Mi mindenesetre elmondjuk, min lehet javítani. Sokan például azt hiszik, hogy nagyon erősnek kell lennie a párlatnak. De az sem jó, mert elviszi az ízharmóniát

– magyarázta a szakember.

Szabó Sándor, a Szatymazi Gazdakör elnöke szervezte a versenyt.

Tudja, milyen a guggolós pálinka?

– kérdezte.

Hát az, ami miatt leguggolsz, ha a szomszéd ablakához érsz, nehogy meglásson és megkínáljon vele

– dobott be ő is egy viccet. Tőle is megkérdeztük, ebből a fajtából találtak-e a mezőnyben. Igennel válaszolt.

A versenyre egyébként vármegyénken kívül Felvidékről, Délvidékről és Erdélyből is érkeztek minták. Ez meg is magyarázta, miért küldte néhány versenyző PET palackban pálinkáját: csak így tudták áthozni a határon. A párlatokat kategóriánként díjazzák: bogyós, csonthéjas, őszi- és kajszibarack, szőlő, törköly, vadon termő, ágyas és egyéb kategóriában is kiválasztotta a zsűri a legjobbakat. A nevezett párlatokat szombaton, a falunapon meg is lehet kóstolni 2 ezer forintos támogatás fejében. Itt osztják majd ki az arany, ezüst és bronz minősítéseket is.

 

 


Így nézett ki péntek délelőtt 11 körül a hajrájába érkező fesztiválépítés.
Ma délután négykor ünnepélyes megnyitó. Jöjjön el Ön is, köszöntse velünk az újszülötteket, és a település kitüntetettjeit! Találkozzon rég nem látott ismerősökkel, beszélgessen és élvezze az ingyenes programokat!

 

Buliajánlat péntekre:

Tinidiszkó 18 órakor

DJ Moustache 21 órától

Szombati ajánlat:

Egész nap A Nyár alatt: a
Csürhe Banda

Délutántól éjszakáig sorrendben:

Flóra és a Blues 4 You Band

Kiss Kata Zenekar

Hirtelen Együttes

Buligánok

 

 

 


Ismét pálinka- és párlatversenyt hirdettek Szatymazon. A verseny célja a magán- vagy bérfőzők szakmai fejlődésének támogatása, valamint a minőségjavulás elősegítése, és nem utolsósorban a kulturált pálinkafogyasztás népszerűsítése. A versenyre fajtánként 0,5 liter párlattal felcímkézett üvegben lehetett nevezni.
A július 5-i bírálat helyszíne a Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár volt. Az ünnepélyes eredményhirdetést, az oklevelek átadását a szatymazi Őszibarack-fesztivál és Falunap első napjára, július 7-ére tervezik, de a hivatalos eredménylistát itt közzéteszik.

A versenyzők a párlatuk szöveges értékelését a következő email-címen kérhetik a szervezőktől: 74sada@gmail.com

 

13. Erdélyi Pálinkaház Kibéd birs almatermésűek 2022 48 20 kategóriagyőztes
73. Varga Imre Marcelová meggy csonthéjas 2022 42 20 kategóriagyőztes
29. Vulic Viktor Szatymaz szamóca bogyós 2018 48 20 kategóriagyőztes
65. Kulacsik János Szeged szőlő – írsai szőlő 2022 43 20 kategóriagyőztes
26 Antalfi Zoltán Marossárpatak vadkörte vadontermő 2022 48 20 kategóriagyőztes
63. Kulacsik János Szeged sárgabarack őszi-sárgabarack 2022 43 18 kategóriagyőztes
59. Török Tamás Szatymaz törköly – irsai törköly 2020 40 18 kategóriagyőztes
75. Varga Imre Marcelová cseresznye csonthéjas 2022 42 20 arany
11. Szűcs László Szeged őszibarack őszi-sárgabarack 2020 49 20 arany
62. Fejes György Soltvadkert szőlő szőlő 2021 n.a. 20 arany
28. Antalfi Zoltán Marossárpatak kökény vadontermő 2022 48 20 arany
67. Németh József Szeged alma almatermésűek 2022 45 19 arany
79. Benkóczky Tibor Komárno cseresznye csonthéjas 2022 46 19 arany
64. Kulacsik János Szeged szilva – besztercei csonthéjas 2021 45 19 arany
30. Vulic Viktor Szatymaz szilva csonthéjas 2022 48 19 arany
70. Németh József Szeged faeper bogyós 2022 45 19 arany
5. Rabi István Szeged szőlő – irsai szőlő 2021 50 19 arany
40. Csipán Nyárádszentsimon alma almatermésűek 2022 50 18 arany
15. Erdélyi Pálinkaház Kibéd szilva csonthéjas 2022 48 18 arany
71. Németh József Szeged őszibarack őszi-sárgabarack 2022 45 18 arany
58. Török Tamás Szatymaz szőlő – cserszegi szőlő 2020 39 18 arany
3. Rózsa Tamás Szeged Szőlő szőlő 2021 48 18 arany
10. Szűcs László Szeged szőlő szőlő 2022 49 18 arany
60. Török Tamás Szatymaz törköly – kékoportó törköly 2020 45 18 arany
2. Ujvári Csaba Szeged törköly törköly 2022 48 18 arany
72. Németh József Szeged bodza – vad vadontermő 2022 45 18 arany
16. Erdélyi Pálinkaház Kibéd kökény vadontermő 2021 48 18 arany
48. Zsótér Zoltán Ópusztaszer bodza vadontermő 2022 48 18 arany
41. Csipán Nyárádszentsimon körte almatermésűek 2022 50 17 ezüst
31. Vulic Viktor Szatymaz cseresznye csonthéjas 2022 48 17 ezüst
66. Kulacsik János Szeged meggy – bőtermő csonthéjas 2021 45 17 ezüst
39. Csipán Nyárádszentsimon meggy csonthéjas 2022 50 17 ezüst
14. Erdélyi Pálinkaház Kibéd sárgabarack őszi-sárgabarack 2022 48 17 ezüst
1. Kovács Imre Szeged szőlő – irsai szőlő 2022 48 17 ezüst
35. Lahos Imre Temerin törköly – cosmopolita törköly 2022 49 17 ezüst
19. Orbán Béla Kibéd kökény vadontermő 2020 48 17 ezüst
22. Orbán Béla Kibéd bodza vadontermő 2019 48 17 ezüst
43. Csipán Nyárádszentsimon áfonya vadontermő 2022 50 17 ezüst
23. Barabási Árpád Kibéd csipkebogyó likőr egyéb 2018 32 17 ezüst
84. Apró Mihály Csanytelek kamillás lime egyéb 2023 43 17 ezüst
8. Szűcs László Szeged alma almatermésűek 2021 49 16 ezüst
78. Benkóczky Tibor Komárno Körte almatermésűek 2022 46 16 ezüst
52. Zsótér Zoltán Ópusztaszer körte – kieffer almatermésűek 2022 48 16 ezüst
36. Temeri Kertbarátkör Temerin birs almatermésűek 2020 43 16 ezüst
46. Zsótér Zoltán Ópusztaszer birs almatermésűek 2022 48 16 ezüst
86. Apró Mihály Csanytelek bigarreon cseresznye csonthéjas 2023 46 16 ezüst
85. Apró Mihály Csanytelek meggy csonthéjas 2018 46 16 ezüst
44. Csipán Nyárádszentsimon sárgabarack őszi-sárgabarack 2022 50 16 ezüst
69. Németh József Szeged szőlő – ottonel musk. szőlő 2022 45 16 ezüst
12. Erdélyi Pálinkaház Kibéd törköly törköly 2021 48 16 ezüst
50. Zsótér Zoltán Ópusztaszer őszibarack – vad vadontermő 2022 48 16 ezüst
6. Rabi István Szeged körte almatermésűek 2021 48 15 bronz
7. Szűcs László Szeged körte almatermésűek 2021 49 15 bronz
38. Kasza László Temerin birs almatermésűek 2022 50 15 bronz
17. Erdélyi Pálinkaház Kibéd szilva csonthéjas 2022 45 15 bronz
54. Zsótér Zoltán Ópusztaszer szilva – besztercei csonthéjas 2022 48 15 bronz
37. Temeri Kertbarátkör Temerin szilva – ringló csonthéjas 2020 49 15 bronz
81. Barcal Zoltán Topolya sárgabarack őszi-sárgabarack 2022 45 15 bronz
4. Rabi István Szeged sárgabarack őszi-sárgabarack 2022 48 15 bronz
77. Benkóczky Tibor Komárno sárgabarack őszi-sárgabarack 2022 48 15 bronz
51. Zsótér Zoltán Ópusztaszer faeper bogyós 2021 48 15 bronz
56. Zsótér Zoltán Ópusztaszer szőlő – delavári szőlő 2021 48 15 bronz
61. Szél István Szatymaz szőlő – cserszegi szőlő 2022 50 15 bronz
21. Orbán Béla Kibéd som vadontermő 2021 48 15 bronz
53. Zsótér Zoltán Ópusztaszer szilva – mirabolán vadontermő 2021 48 15 bronz
25. Barabási Árpád Kibéd kökény vadontermő 2020 50 15 bronz
47. Zsótér Zoltán Ópusztaszer banán egyéb 2021 48 15 bronz
45. Zsótér Zoltán Ópusztaszer alma almatermésűek 2022 48 14 bronz
68. Németh József Szeged birs almatermésűek 2022 45 14 bronz
9. Szűcs László Szeged birs almatermésűek 2022 49 14 bronz
42. Csipán Nyárádszentsimon cseresznye csonthéjas 2022 50 14 bronz
33. Petro István Temerin sárgabarack őszi-sárgabarack 2022 45 14 bronz
32. Vulic Viktor Szatymaz sárgabarack őszi-sárgabarack 2022 48 14 bronz
83. Barna András Szatymaz őszibarack őszi-sárgabarack 2022 50 14 bronz
20. Orbán Béla Kibéd eper bogyós 2020 48 14 bronz
76. Varga Imre Marcelová szőlő szőlő 2022 45 14 bronz
34. Petro István Temerin Szőlő szőlő 2022 46 14 bronz
55. Zsótér Zoltán Ópusztaszer szőlő – cserszegi szőlő 2022 48 14 bronz
57. Zsótér Zoltán Ópusztaszer szőlő – kövidinka szőlő 2021 48 14 bronz
27. Antalfi Zoltán Marossárpatak cseresznye vad vadontermő 2022 48 14 bronz
24. Barabási Árpád Kibéd som vadontermő 2019 49 14 bronz
74. Varga Imre Marcelová Körte almatermésűek 2022 42 13 oklevél
49. Zsótér Zoltán Ópusztaszer őszibarack őszi-sárgabarack 2022 48 12 oklevél
80. Benkóczky Tibor Komárno szőlő – othello szőlő 2022 46 12 oklevél
82. Barcal Zoltán Topolya faeper bogyós 2022 47 10 oklevél
18. Orbán Béla Kibéd feketeribizli bogyós 2021 48 10 oklevél

 

A bírálat képei


Az ALFÖLDVÍZ Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. az üzemeltetési területén található felhasználók számára utólagos csatornarákötés átvételi kampányt indított.

Az ingatlantulajdonosoknak 2023. július 1-től október 31-ig van lehetőségük bejelenteni a korábban készült, de a szolgáltatónak be nem jelentett szennyvízcsatorna rákötéseket. Amennyiben a rákötés és a házi csatorna minden műszaki előírásnak megfelel, akkor szabályos átvételi eljárás keretében lehetőség van legalizálni a csatlakozást.

A kampány időtartama alatt a bejelentő felhasználók mentesülnek az 50 ezer forintos kötbérfizetési kötelezettség alól.

A fenti időszakot követően, 2023. november 1-től a társaság azt ígéri,  fokozott ellenőrzést hajt végre a be nem jelentett illegális rákötések felderítésére.

A kampány részleteiről az Alföldvíz facebook oldalán és honlapján találunk tájékoztatást.


A 2016. évi CLVI. törvény veszélyhelyzet ideje alatti eltérő szabályairól szóló 255/2023. (VI. 26.) Korm. rendelet értelmében a 2022. évi bevallás alapján a szolgáltatási helyenként (vendéglátó üzletenként) 100 millió forint feletti nettó árbevétellel rendelkező vendéglátó üzleteknek 2023. július 1-től kezdődően kötelező az NTAK (Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ) felé történő adatszolgáltatás.

Azoknak a vendéglátó üzlet üzemeltetőknek, ahol szolgáltatási helyenként (vendéglátó üzletenként) a 2022. évi nettó árbevétel elérte a 12 millió forintot, de nem haladta meg a 100 millió forintot 2024. január 1-től lesz kötelező adatot szolgáltatni az NTAK-ba.

A 12 millió forint nettó árbevételt el nem érő vendéglátó üzletek és turisztikai egységek számára nem lesz kötelező az NTAK adatszolgáltatás.

Az NTAK regisztráció továbbra is minden vendéglátó üzlet és turisztikai egység számára kötelező!

Az alábbi honlapon az összes lényeges információ elérhető:

https://info.ntak.hu/vendeglatas


Szatymaz Község Képviselő-testülete 2023. július 06. napján (csütörtök) 8:00 órától rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közbiztonsági Központ – Szatymaz, Dózsa György utca 19/B.

 

Napirendi pontok:

1. Szatymaz, Jánosszállási kertsor 1742 utat érintő közvilágítás kiépítése
Előadó: polgármester

2. „Nyertes ajánlattevő kiválasztása Szatymaz, Barackvirág Óvoda – régi épület – fűtéskorszerűsítési munkáinak elvégzéséhez”
Előadó: polgármester

3. Döntés a „Külterületi út felújítása – Szatymaz” tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárásban
Előadó: polgármester

4. Előterjesztések
Előadó: polgármester, jegyző

Az anyagok nyilvánosan elérhetők ide kattintva, vagy az Előterjesztések menüpontban.

 

Szatymaz, 2023. július 3.

Barna Károly
polgármester


 

Az emlékhely megvalósítása a civil összefogás szép példája: a terveket a Szatymazon élő szobrász, Lapis András készítette, az emlékmű a Ceglass gyárában készült, a felállítás költségeit a Szatymazért Alapítvány és az Önkormányzat biztosította.

 


Hulladékgyűjtő udvarok működésével kapcsolatos általános tájékoztatás

 

A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. (a továbbiakban: Koncessziós Társaság) 2023. július 1. napjától irányítja és szervezi a magyarországi települési hulladék begyűjtését és kezelését, valamint működteti a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszert. A Koncessziós Társaság célja, hogy 2040-re elérhető legyen az Európai Unió által előirányozott, a települési hulladék újra-hasznosítására vonatkozó minimum 65, míg a hulladéklerakóba kerülő hulladék esetében a maximum 10 százalékos arány elérése.

 

A Koncessziós Társaság a körforgásos gazdálkodás megvalósításának előmozdítása és a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelése érdekében a hulladékgyűjtő udvarok működésében is számos fejlesztést, változást kíván végrehajtani.

 

A Koncessziós Társaság a fejlesztéseket a jelenleg hatályos jogszabályi előírások teljes körű betartása mellett, a lakossági igényeket kiemelten figyelembevéve határozta meg. Cél egy egységes és magas szolgáltatási színvonal megteremtése.

 

A változások célja a jelenlegi szolgáltatási színvonal emelése és az országos, egységes szolgáltatási rend kialakítására.

 

A szolgáltatási színvonalat növelő változások:

 

 • Könnyebb elérhetőség biztosítása a lakossági igénybevétel területi hatályának kiterjesztésével: a lakosok az eddig érvényes területi megkötések nélkül bármely hulladékudvar szolgáltatásait országosan igénybe vehetik igazoló okmány (magyarországi lakcím kártya, tartózkodási engedély/kártya, hatósági bizonyítvány, regisztrációs igazolás, vagy bejelentőlap) felmutatásával.
 • Hosszabb nyitva- tartás biztosítása: 2023. július 1. napjától kezdődően minden 10 000 fő feletti településen a hulladékudvarok minimum 48 óra/hét nyitva-tartással működnek.

 

Az országos, egységes szolgáltatási rendet megalapozó változások:

 

 • A hulladékudvarokon átvehető hulladékok köre az egységes rendszert kialakítása érdekében a lehető legszélesebb körben került meghatározásra.
 • július 1. napjától kezdődően az egyes hulladékáramok esetében (pl. építési-bontási hulladék, lomhulladék, gumiabroncs, fahulladék) a hulladékudvari és a logisztikai kapacitások rendelkezésre állása érdekében az egyes hulladékudvarokban alkalmazott átvételi kvóták egységes szinten kerülnek megállapításra tovább segítve a lakosság részére történő országos igénybevételi lehetőség biztosítását.

 

A teljes körű jogszabályi megfelelést biztosító tételek:

 • A tevékenység végzésére vonatkozó, 2014. óta érvényben lévő jogszabályi előírások alapján (kiemelten A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 5.2 d) pontja, illetve 6.2 g) pontja) a hulladék gyűjtője – hulladékudvar üzemeltetője – naprakész nyilvántartását közvetlen méréssel meghatározott módon (mérlegeléssel) köteles vezetni. A fenti jogszabályi előírást a Koncessziós Társaság kötelező érvényűnek tartja, egyben a transzparens működés megalapozásának tekinti.
 • Ez a mérlegelési tevékenység napi szinten és hulladéktípusonként értelmezendő, azaz minden egyes beszállítás esetében a különböző hulladéktípusokat külön-külön hitelesített mérlegen mérlegelni szükséges.
 • A közvetlen tömegmérési rendszer bevezetésével a hulladékudvarok leterheltsége miatt felmerülhetnek olyan egyedileg kezelendő helyszínek, ahol a hulladékudvarok igénybevétele érdekében előzetes regisztrációs rendszer bevezetése válik szükségessé.

 

Tájékoztatás:

A lakosságot érintő változásokról, így a hulladékudvarok kiterjesztett szolgáltatásairól a Koncessziós Társaság, valamint a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. saját csatornáin (pl. honlap, közösségi média csatornák, stb.) folyamatosan tájékoztatást ad.

 

 

Tájékoztatás a hulladékgyűjtő udvarok nyitvatartási rendjéről és előzetes regisztrációs rendszeréről

 

A Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy 2023. július 1. napjától kezdődően az üzemeltetésébe tartozó hulladékgyűjtő udvarok nyitva-tartási rendje az alábbiak szerint módosul:

 

10 ezer fő feletti települések esetében

Munkarend Hulladékudvar Nyitvatartási idő
Település Hrsz. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
8 órás munkarend/6 nap/hét Szeged-Alsóváros 21813/2 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 szünnap
Szeged-Baktó 01109/2 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 szünnap
Szeged-Gyálarét 0166/3 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 szünnap
Szeged-Kiskundorozsma 522/25 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 szünnap
Szeged-Sándorfalvi út 01207/72 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 szünnap
Szeged-Szentmihály 02086/52 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 szünnap
Szeged-Szőreg 889/23 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 szünnap
Szeged-Tápé 02032/130 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 szünnap
Szeged-Vértó 16059/1 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 08:00-16:20 szünnap

 

10 ezer fő alatti települések esetében

Munkarend Hulladékudvar Nyitvatartási idő
Település Hrsz. Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat Vasárnap
Egyedi Algyő (03.01-től 10.31-ig) 1480/2 7:00-19:00
Algyő (11.01-től 11.31-ig, 02.01-től 02.28-ig) 1480/2 7:00-17:00
Algyő (12.01-től 01.31-ig) 1480/2 8:00-16:20
Baks 0366/13 szünnap 8:00-16:20 szünnap 8:00 – 16:20 szünnap 8:00 – 12:00 szünnap
Balástya 09/149 szünnap 8.00-16.20 szünnap
Csengele 0149/43 szünnap 8:00 – 16:20 szünnap 8:00 – 16:20 szünnap 8:00 – 12:00 szünnap
Deszk (04.01-től 09.30-ig) 0186/3 szünnap szünnap 10:00 – 16:00 szünnap 12:00 – 18:00 10:00 – 18:20 szünnap
Deszk (10.01-től 03.31-ig) 0186/3 szünnap szünnap 9:00 – 15:00 szünnap 11:00 – 17:00 9:00 – 17:20 szünnap
Kelebia 0407/6 szünnap 8:00 – 16:20 szünnap
Kistelek 0197/44 szünnap 7:30 – 16:00 szünnap 7:30 – 16:00 szünnap 7:30 – 16:00 szünnap
Kiszombor 05416/19 szünnap szünnap 8:00 – 16:20 szünnap 8:00 – 16:20 8:00 – 12:00 szünnap
Kübekháza 009/11 szünnap 8:00 – 16:20 szünnap 8:00 – 16:20 szünnap 13:00 – 17:00 szünnap
Ópusztaszer 097/5 szünnap 9:00-11:00 szünnap szünnap szünnap szünnap szünnap
Pusztaszer 0187/39 szünnap szünnap 13:00 – 17:00 szünnap szünnap 13:00 – 17:00 szünnap
Röszke 0279/2 8:00 – 16:20 10:00 – 18:20 szünnap 10:00 – 18:20 8:00 – 16:20 szünnap
Sándorfalva 0140/5 8:00 – 16:20 10:00 – 18:20 8:00 – 16:20 10:00 – 18:20 8:00 – 16:20 szünnap
Szatymaz 053/2 szünnap 8:00-11:00
15:00-19:00
szünnap szünnap 8:00-11:00
14:00-18:00
8:00-11:00
15:00-19:00
szünnap
Tiszasziget 041/6 szünnap 8:00 – 16:20 szünnap
Tompa 021/4 szünnap 8:00 – 16:20 szünnap
Újszentiván 320 szünnap 8:00 – 16:20 szünnap

Hulladékgyűjtő udvarainkban, az aktuális munkaközi szünethez (12.00-tól 12.20-ig), illetve nyitvatartási rendhez igazodóan, az utolsó beszállító fogadása a munkaközi szünetet és a napi zárást megelőző 20 perccel történik.

 

Tekintettel arra. hogy a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Kormányrendelet 1. számú melléklet 5.2 d) pontja, illetve 6.2 g) pontja) alapján a hulladék gyűjtője – hulladékudvar üzemeltetője – naprakész nyilvántartását közvetlen méréssel meghatározott módon (mérlegeléssel) köteles vezetni, így minden egyes beszállítás esetében a különböző hulladéktípusokat külön-külön hitelesített mérlegen mérlegelni szükséges.

 

A hulladékok tömegmérési kötelezettségére tekintettel kérjük Önöket, hogy a szóródásra hajlamos hulladékokat lehetőleg zsákban / vödörben, vagy kötegelve szíveskedjenek beszállítani.

 

A közvetlen tömegmérési rendszer bevezetése miatt a nagyforgalmú hulladékudvarokban a lakossági beszállítások folyamatos biztosítása érdekében 2023. július 1. napjától kezdődően előzetes regisztrációs rendszer kerül bevezetése. Ezen hulladékgyűjtő udvarokba a hulladék beszállítása csak előzetes regisztrációt követően lehetséges!

 

Az előzetes regisztrációs rendszer az új rendszerbe való átálláskor az alábbi hulladékgyűjtő udvarokban kerül bevezetésre:

 

 • Alsóvárosi hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
 • Baktói hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
 • Gyálaréti hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
 • Kiskundorozsmai hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
 • Sándorfalvi úti hulladékgyűjtő udvar (Szeged, Regionális Hulladékkezelő Központ))
 • Szentmihályteleki hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
 • Szőregi hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
 • Tápéi hulladékgyűjtő udvar (Szeged)
 • Vértói úti hulladékgyűjtő udvar (Szeged)

 

 • Deszki hulladékgyűjtő udvar (Deszk)
 • Röszkei hulladékgyűjtő udvar (Röszke)
 • Sándorfalvi hulladékgyűjtő udvar (Sándorfalva)

 

Az előzetes regisztrációs rendszerrel nem érintett hulladékgyűjtő udvarokban a nyitvatartási rend figyelembevételével a hulladékok bármely időpontban leadhatóak.

 

A regisztrációs rendszerben a hulladékudvarok igénybevételének menete:

 

 1. időpontfoglalás,
 2. hulladékok beszállítása hulladék-fajtánként elkülönítve,
 3. hulladék mérlegelése, és konténerbe helyezése,
 4. hulladék átvételének igazolása a hulladékudvaros által,
 5. hulladékudvar elhagyása.

 

A regisztrációs időponttal rendelkező Ügyfeleinknek a hulladékok mérlegelésére, és lerakására max. 20 perc áll rendelkezésre, ezért ismételten kérjük, hogy a szóródásra hajlamos hulladékokat lehetőleg zsákban / vödörben, vagy kötegelve szíveskedjenek beszállítani.

 

Az ömlesztetten beszállításra tervezett hulladék (pl. zöldhulladék, építési-bontási hulladék) esetében javasoljuk a Szeged, Vértói úti hulladékgyűjtő udvar igénybevételét, ahol 2023. július 1. napjától kezdődően hídmérleg használatával gyorsítjuk a hulladékok elhelyezését.

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2023. december 31. napjáig a szegedi és a nagyobb forgalmat lebonyolító hulladékgyűjtő udvarokban további hídmérlegek kerülnek elhelyezésre. A hídmérlegek igénybevételének lehetőségéről a Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. saját csatornáin (pl. honlap, közösségi média csatornák, stb.) folyamatosan tájékoztatást ad.

 

Előzetes regisztráció keretében időpontfoglalási igényét 2023. június 26. napjától kezdődően a következő módokon jelentheti be:

 

 • telefonon a 06-80/180-480-as szám hívásával a 2-es gomb kiválasztásával ügyfélfogadási időben ünnepnapok kivételével hétfőtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-13 óráig,
 • online módon a https://www.szegedihulladek.hu/belepes, címen 0-24 óráig,
 • személyesen az ügyfélszolgálati irodánkon (6720 Szeged, Stefánia 6.) ünnepnapok kivételével hétfőtől, szerdáig 8-15 óráig, csütörtökön 7-19 óráig, pénteken 8-13 óráig.

 

A hulladékgyűjtő udvarok további igénybevételi feltételei az alábbi linken érhetőek el: https://www.szegedihulladek.hu/szolgaltatasok/szelektiv-hulladekgyujtesi-rendszer/hulladekudvarok

 

Kérjük a Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a hulladékudvar zárva tartása alatt hulladékot az udvar elé, a közterületre ne helyezzenek! Az ilyen cselekmény illegális hulladéklerakásnak minősül, feljelentést von maga után!

 

 

 

Tájékoztatás a hulladékgyűjtő udvarokba beszállítható hulladékok fajtáiról és a napi és éves átvételi korlátokról

 

A hulladékudvarokban csak háztartásokban keletkező, lakossági beszállításokból származó hulladékot veszünk át.

 

A mennyiségi korlátozások háztartásonként értendők.

 

A háztartásokban keletkező napi beszállítható hulladékmennyiség, limit, a „korlátlan” napi mennyiségben beszállítható hulladékok kivételével összeségében 1 m3.

 

A napi átvehető limit független a beszállítani kívánt szelektív hulladékok összetételétől, a különböző hulladékfajták egy napon beszállított mennyisége összeadódik.

 

Az átvételi mennyiségekben 2023. július 1. napjától bekövetkező változásokat piros színnel jelöltük.

 

HUDVARBAN ÁTVEHETŐ
HAK és MEGNEVEZÉS
Átvehető hulladék pontosítása Átvehető mennyiségi korlátok
mennyiségi egység Napi Éves
maximum mennyiség (háztartásonként)
02 01 04 műanyaghulladék (kivéve a csomagolást)** mezőgazdasági tevékenységhez köthető műanyag tartalmú hulladékok (pl. műa. tömlő) m3 1 5
02 01 10 fémhulladék** mezőgazdasági tevékenységhez köthető fémtartalmú hulladékok m3 1 5
09 01 10 egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül** fényképező gép, melyből az áramforrást biztosító akkumulátor, elem eltávolítható kg 1 10
09 01 12 áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től** fényképező gép, mely tartalmazza az áramforrást biztosító akkumulátort, elemet kg 1 5
15 01 01 papír és karton csomagolási hulladék karton csomagolási hulladék m3 korlátlan korlátlan
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék PET palack, műanyag flakon, nylon fólia m3
15 01 02 műanyag csomagolási hulladék Hungarocell csomagolási hulladék (Szennyezett anyag, xps, eps átvétele tilos) m3 0,2 korlátlan
15 01 03 fa csomagolási hulladék fa raklap, fa dobozok m3 korlátlan korlátlan
15 01 04 fém csomagolási hulladék** konzerves, alkoholos és üdítős fém dobozok m3 korlátlan korlátlan
15 01 06 egyéb, kevert csomagolási hulladék papír, műanyag, és fém csomagolási hulladékok, egymással keverve, ömlesztetten beszállítva papír alapanyagú csomagoló anyag, italos karton
(papírdobozok, tiszta többrétegű doboz, papírtáska)
m3
15 01 07 üveg csomagolási hulladék folyadékok, ételek tárolására alkalmas öblös üvegek, befőttes üvegek m3 korlátlan korlátlan
15 01 09 textil csomagolási hulladék** textil (szövetszál) tartalmú csom. anyagok kg korlátlan korlátlan
16 01 03 hulladékká vált gumiabroncsok személyautó gumi abroncsa felni nélkül 24″-ig db 4 16
kerékpár külső-belső gumi db
teherautó gumi abroncsa felni nélkül db 0 0
mgi gép gumi abroncsa felni nélkül db 0 0
17 01 01 beton** tiszta beton darabok kg 250 1000
17 01 02 tégla** tiszta tégla kg
17 01 03 cserép és kerámia** tetőfedő cserepek, kerámia hulladékok (járólap, csempe) kg
17 01 07 beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól (az előző 3-at ezen gyűjtjük) szelektíven szétválogatott beton, tégla, cserép, kerámia frakciók tiszta keveréke kg
17 02 02 üveg** építésből származó üveg hulladékok, ablaküvegek m3 1 5
17 02 03 műanyag** építésből származó műanyag hulladékok m3 1 5
17 04 01 vörösréz, bronz, sárgaréz** építésből származó színesfém hull m3 1 5
17 04 02 alumínium** építésből származó nem szennyezett alumínium hulladék m3 1
17 04 03 ólom** építésből származó nem szennyezett ólom hull m3 1
17 04 04 cink** építésből származó nem szennyezett cink hull m3 1
17 04 05 vas és acél** építésből származó nem szennyezett vas, acél hull m3 1
17 04 06 ón** építésből származó nem szennyezett ón hull m3 1
17 04 07 fémkeverék** építésből származó fémtartalmú hull. keveréke m3 1
17 04 11 kábel, amely különbözik a 17 04 10-től** ép.ből származó vezetékek m3 1
17 08 02 gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től** ép.hez kapcs., nem veszélyes hulladék (megkötött kötőanyag, gipszkart.) kg 250 1000
17 09 04 kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól** építéshez kapcsolódó, veszélyes összetevőket nem tartalmazó hulladékok (vakolat, vályog, sitt, kötőanyag, gipszkart., szenny. fahull.)
NEM tartalmazhat – földet, palát, kátrány és bitumennel átitatott anyagot
kg
20 01 01 papír és karton** háztartásban keletkező, papír alapanyagú használati tárgy, újságpapír, könyv nem csomagolási hulladék m3 korlátlan korlátlan
20 01 02 üveg** háztartásban keletkező, üveg alapanyagú tárgyak
(üvegtárgy, pohár, szemüveg)
m3 korlátlan korlátlan
20 01 11 textíliák   kg korlátlan korlátlan
20 01 25 étolaj és zsír használt étolaj kg korlátlan korlátlan
20 01 28 festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től** szilárd v. foly. halmazáll., veszélyes anyagot nem tartalmazó anyagok becsomagolt állapotban kg 20 50
20 01 30 mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től** szilárd v. foly. halmazáll., veszélyes anyagot nem tartalmazó, tisztító szerek becsomagolt állapotban kg 5 20
20 01 34 elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól** veszélyes anyagot nem tartalmazó elemek, akkumulátorok kg 5 20
20 01 36 kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, 20 01 23-tól és 20 01 35-től** veszélyes anyagot nem tartalmazó, háztartásban előforduló, elektronikai készülék kg korlátlan korlátlan
20 01 38 fa, amely különbözik a 20 01 37-től   kg korlátlan korlátlan
20 01 39 műanyagok háztartásban előforduló, keményebb műa. alapanyagú hulladék, használati tárgy
(pl. kerti szék, vödrök, szágép ház, műa. burkolat)
m3 korlátlan korlátlan
20 01 40 fémek háztartásban előford. fém alapanyagú hulladék, használati tárgy (nagyobb darabos fém hulladék pl.: drótháló, kerékpár váz, dekorációs tárgy) m3 korlátlan korlátlan
20 02 01 biológiailag lebomló hulladék zöld növények elszárad, levágott részei (gally, kisebb faág, palánta, levágott fű, falevél) kg 100 1000
20 03 07 lom hulladék háztartási, nagydarabos, használati tárgy, mely tovább már nem szelektálható kg 150 600
08 01 11* oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék oldószer alapú fal festékek, zománcok, lakkok, illetve azok maradékai becsomagolt állapotban kg 30 180
08 03 17* veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner nyomtató készülékben található fekete-fehér illetve színes festékanyag maradékot tartalmazó nyomtatókazetta (toner) db 2 10
09 01 11* egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz** olyan egyszer használatos fényképező gépek, melyekből az áramforrást biztosító akkumulátor eltávolítása (külön gyűjtése) nem lehetséges kg 1 5
13 02 05* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj gépjárművekből származó fáradt olaj (ásványolaj alapú) kg 50 korlátlan
13 02 06* szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj** gépjárművekből származó fáradt olaj (szintetikus alapú) kg
13 02 07* biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj** gépjárművekből származó fáradt olaj (biológiailag lebomló) kg
15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék műanyag vagy fém, vesz. anyaggal szennyezet csomagolási hulladék (festékes vödrök, olajjal szennyezett műanyag flakonok, növény védőszeres fém vagy műanyag csomagoló anyag (vödör, flakon), stb.) kg 10 50
15 01 11* veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat festékszóró, rovarirtó, kozmetikai, és egyéb hajtógázas palackok kg 5 10
16 01 07* olajszűrő gépjárművek olajszűrője db 2 4
16 01 13* fékfolyadék** gépjárművek fékfolyadéka becsomagolt állapotban kg 5 10
16 01 14* veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék gépjárművek fagyálló folyadéka becsomagolt állapotban kg 20 60
16 06 01* ólomakkumulátorok gépjárművek, mezőgazdasági gépek savas indítóakkumulátora kg korlátlan korlátlan
20 01 13* oldószerek terpentin, sebbenzin, etanol, stb. kg 10 20
20 01 19* növényvédő szer saját felhasználásából visszamaradó, vagy feleslegessé váló növényvédő szerek, azok maradékai becsomagolt állapotban kg 5 10
20 01 21* fénycsövek és egyéb higanytartamú hulladék fényforrások, fénycsövek, izzók kg korlátlan korlátlan
20 01 26* olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től** használt sütőzsiradék becsomagolt állapotban kg 10 100
20 01 27* veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták** szilárd vagy folyékony halmazállapotú, veszélyes anyagot tartalmazó, festékek, tinták, ragasztók becsomagolt állapotban kg 10 20
20 01 29* veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer** szilárd vagy folyékony halmazállapotú, veszélyes anyagot tartalmazó, mosó-tisztító szerek becsomagolt állapotban kg 2 10
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók veszélyes anyagokat tartalmazó elemek, akkumulátorok kg korlátlan korlátlan
20 01 33* elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók kiselejtezett elektromos berendezések Li-ion akkumulátorai kg korlátlan korlátlan
20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól képcsöves elektronikai hulladék, híradástechnikai eszközök, hűtőgépek, kis és nagy háztartási gépek, számítástechnikai eszközök kg korlátlan korlátlan
20 01 35* veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól napelemek kg korlátlan korlátlan

 

 

 


Szervező: Szatymazi Gazdakör

Cím: 6763 Szatymaz, Dózsa György utca 42.

Mobil: +36 20 980 61 45

E-mail: 74sada@gmail.com

A verseny/bírálatidőpontja: 2023. július 05. Helyszín: Dankó Pista Faluház 6763 Szatymaz, Dózsa György utca 42.

Eredményhirdetés: 2023. július 8. az Őszibarack-fesztivál és Falunapon Helyszín: rendezvénytér 6763 Szatymaz, Dózsa György utca 42.

A verseny célja:

Elsősorban a magánfőzőként vagy bérfőzők által előállított pálinkák szakmai fejlődésének támogatása. Ezen felül korrekt pálinkabírálattal a minőség javulás elősegítése, és nem utolsó sorban a kulturált pálinka fogyasztásminél szélesebb körben való hirdetése. A kereskedelmi és bérfőzetésből származó párlatokösszehasonlítása.

A verseny meghirdetésének köre:

A Szatymazi Párlat és Pálinkaversenyre Magyarország egészterületéről, és a környező országokból is lehet nevezni.

A nevezés és a nevezés feltételei:

Nevezni a kitöltött nevezési lappal lehet, amely letölthető   innen, vagy személyesen átvehető a Dankó Pista Faluházban (6763 Szatymaz, Dózsa György utca 42.) hétköznapokon 8.00-19.00 óráig.

Érdeklődni lehet a 06 20 980 6145-ös telefonszámon

facebook.com/Szatymaz/

facebook.com/dankomuvhaz/

 

A versenyre fajtánkként 0,5 liter párlattal, felcímkézett üvegben lehet nevezni.

A mintákat személyesen vagy postai úton az alábbi címre kell eljuttatni:

6763 Szatymaz, Dózsa György utca 42.

Nincs nevezési díj!

A minták beküldési határideje: 2023. június 30.

A versenyminták bírálata a megszokott 20 pontos érzékszervi egyéni bírálói rendszerben történik.

A minták értékelése 20 pontos bírálati lapon történik az alábbiak szerint:

 • Illat tisztaság, (hibátlan) -max. 3 pont,
 • Illat karakter, (élénkség, frissesség, intenzitás és fajtajelleg illatban) -max. 5 pont,
 • Íz tisztaság, (hibátlan) -max. 3 pont,
 • Íz karakter, (élénkség, frissesség, intenzitás és fajtajelleg ízben, testesség, csípősség, szúrósság) -max. 5 pont,
 • Harmónia, tartósság, (benyomások kóstolás után) -max. 4 pont.

Az egyes jellemzőkre csak egész pont adható. A pontozást írásban indokolni kell, anélkül a bírálat érvénytelen! Az elért pontszámot és az írásos indoklást az eredményhirdetés után minden nevező megkapja!

Arany minősítés: 18-20 pont,

Ezüst minősítés: 16-17 pont,

Bronz minősítés: 14-15 pont.

Kategória győztest hirdetünk őszibarack alapú párlatok esetében!

Nevezhető kategóriák:

Bogyós termés (szőlő, faeper, szeder, eper, egyéb bogyós gyümölcsök)

Bogyós termés (faeper, szeder, eper, egyéb bogyós gyümölcsök)

Őszibarack

Csonthéjas (szilva, kajszi, meggy, cseresznye)

Vadgyümölcsök

Érlelt

Ágyas

Kuriózum

Szőlő, törköly

Almatermésűek

2023. július 8-án lehetőség nyílik a párlatok kóstolására kóstolójegy kiváltásával (a jegy mellé egy kóstoló pohár is jár), 2000 Ft-os támogatás ellenében.

A falunapi rendezvényeire és a díjátadóra a belépés díjtalan.

)


 


A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleménye

Az országos tisztifőorvos az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése alapján, figyelembe véve a Nemzeti Népegészségügyi Központ ajánlását 2023. június 21-én (szerda) 00.00 órától 2023. június 23-án (péntek) 24.00 óráig II. fokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére vonatkozóan.

A tartós hőség megterheli az egészséges szervezetet is, de különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel élők.

A kánikula idején – kiemelten 11-15 óra között – tartózkodjunk hűvös helyen, kerüljük a szervezetünket terhelő fizikai munkát, zuhanyozzunk naponta többször, langyos vízzel.

A hőségben a szokásosnál nagyobb mennyiségű vízre van szükségünk, ezért fokozottan figyeljünk a folyadékbevitelre.

A kánikula és az iskolai szünet beköszöntével a hétvégéket egyre többen töltik vízparton. A nyári napokon 11-15 óra között extrém magas az UV-sugárzás, ezért fontos, hogy ebben az időszakban a fürdőzők kerüljék a napozást. Ha nem tudnak árnyékba húzódni, viseljenek lehetőleg fehér sapkát vagy széles karimájú kalapot, hosszú ujjú, fehér, természetes anyagból készült inget. A szem védelme érdekében javasolt az UV szűrős lencse, napszemüveg viselése. A bőrtípusnak megfelelő fényvédő krém használatáról se feledkezzenek meg, illetve napozást követően hűtsék le magukat, mielőtt a vízbe mennének. Felhevült testtel semmiképp se ugorjanak a vízbe!

Autóban soha ne hagyjunk gyermekeket és háziállatokat. A kocsiban kánikulában akár 70 Celsius-fok is lehet. Még félig leengedett ablak mellett vagy félárnyékban is percek alatt életveszélyes helyzet alakulhat ki. Ha bárki autóban hagyott gyermeket vagy állatot lát, azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot. Fokozott óvatossággal vezessenek az autóval közlekedők, vigyenek magukkal a szokásosnál több, lehetőleg hűtött folyadékot.

A hőségben az egyébként tökéletesen működő kéményeknél légdugó alakulhat ki. Ez elsősorban társasházaknál fordulhat elő. Ilyenkor a kéménybe beszorult hideg levegő nem engedi ki a meleg, felfele törekvő füstgázt, így az visszaáramlik a lakásba, és szén-monoxid keletkezik. Ezért fontos, hogy a nyílt égésterű vízmelegítő közelében legyen szén-monoxid-érzékelő. Ha valahol rendszeresen légdugó alakul ki a melegben, hívjunk kéményseprőt!


A kormányablak busz, ami minden hónap negyedik keddjén érkezne Szatymazra, bizonytalan ideig szünetelteti munkáját.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

A legközelebbi kormányablak Sándorfalván található.
Sándorfalva, Ady Endre utca 1.
tel.: +36 62 795-345; +36 62 795 346; +36 62 795 267

Nyitvatartás:
hétfő: 07:00–17:00
kedd: 08:00–12:00
szerda: 08:00–16:00
csütörtök: 08:00–18:00
péntek: 08:00–12:00


Június 16-án, péntek délután ballagtak a szatymazi végzős diákok.
A Szent István Katolikus Általános Iskola ballagásán készült fotók a Fotóalbumok oldalon az  Általános Iskolai ballagás című albumban nézegethetők.

 

 

Fotóalbum


A következő földi kémiai védekezés 2023. június 21-én a napnyugta utáni időszakban történik. Tartaléknapok: 2023. június 22-23.
A lárvák elleni védekezés földi és légi biológiai módszerekkel, míg a kifejlett szúnyogok elleni kezelések földi kémiai módszerekkel történnek, a
szakértők által meghatározott területeken.
A kémiai irtás során felhasznált készítmény: Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó szer. A készítmény a kijuttatott mennyiségben kizárólag az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, melegvérű állatokra, emberre nem veszélyes, hatóanyaga néhány óra alatt lebomlik.


Két nappal a vakáció kitörése előtt fotóztuk végig a szatymazi Szent István Katolikus Általános iskola osztályait.

Ha papírképet szeretne készíttetni vagy kinyomtatná valamelyik fényképet, akkor INNEN letöltheti a nagyfelbontású képeket.

 


A „Magyar hősök emléknapját” megelőző hetekben tette közzé a világháborús tárgyi emlékek felkutatására vonatkozó felhívását a Dankó Pista Művelődési Ház.
A jeles nap történelmi háttere az 1917. évi VIII. törvény, ahol elsőként kimondták, hogy a magyar nemzet hősi halottainak kegyeletteljes tiszteletét megfelelő módon kifejezésre kell juttatni, az utókor számára meg kell örökíteni. Az emléknap 1992-ben éledt fel, amikor a pesti Ludovika Akadémia előtt szobrot emeltek a hősi halottak tiszteletére.

A tárlat másik apropója, hogy 90 éves a szatymazi I. világháborús emlékmű.

„A zászlaját tisztelgésre emelő honvédot ábrázoló emlékművet, mely 112 szatymazi hős nevét őrzi, Szolcsányi Gyula szegedi szobrászművész készítette. 1933. június 11-én, vasárnap avatták föl. A közadakozásból és városi hozzájárulásból fölállított emlékmű avatásán Szatymaz népe csaknem kivétel nélkül megjelent. A virággal borított díszkapuval fogadott József főherceg mondott beszédet.”
A tárlatra a szatymazi családoknál őrzött I. és II. világháborús dokumentumokat, leveleket és tárgyi emlékeket ajánlották fel a szatymaziak.A kiállítás a Szatymazi

Színkör közreműködésével június 11-én nyílt meg. A műsoros kiállításnyitón Kálmán Gábor középiskolai történelemtanár tartott előadást
A kiállított tárgyakért köszönet jár azok őrzőinek és tulajdonosaiknak: Lippai Józsefnének, Lippai Józsefnek, Bérczy Bélának, Bérczi Tamásnak, Kovács Lajosnak, Német Kamillának, Német Sándornak és a Csenki Csanádnak.

Az emlékkiállítás június 23-áig látható a Dankó Pista Művelődési Házban hétfőtől péntekig 8 és 19 óra között.


Megszakítás