Szatymaz belterületén, az általános iskola mellett  egy chippel nem rendelkező, közepes testű kan kutyát fogott be a közterületfelügyelő. Az ebet az önkormányzat kutyakennelében helyezték el. Keresik a gazdáját, vagy örökbefogadóját.


Szatymaz Község Képviselő-testülete 2022. szeptember 30. napján (péntek) 08:00 órától rendkívüli képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Közbiztonsági Központ; 6763 Szatymaz, Dózsa Gy. u. 19/b

Napirendi pontok:

1. Dr. Lengyel Dezső háziorvos helyettesítése
Előadó: Polgármester

2. Szerződésmódosítás kezdeményezése a „Konyhatechnológiai eszközök beszerzése” tárgyban megkötött szerződéssel kapcsolatosan
Előadó: Polgármester

3. Előterjesztések

Az anyagok nyilvánosan elérhetők ide kattintva, vagy az Előterjesztések menüpontban.

Szatymaz, 2022. szeptember 28.

Barna Károly
polgármester


A MÁV értesíti a vasúti területek mentén lévő ingatlanok tulajdonosait valamint az ilyen ingatlanokon tartózkodókat, hogy a jelzett napon vegyszeres gyomirtást végeznek.
A gyomisrtásra használt vegyszerek egészségügyi várakozási ideje 0 nap, tehát a permtezett terület mentén munka végezhető.

A gyomirtás a szatymazi vonalszakaszon 2022. szeptember 29-én történik.

A felhaszált gyomirtószerekről az alábi mellékletben találunk részletes információt:


Csongrád-Csanád megye bizonyos területeire, Szatymaz teljes közigazgatási területére
2022. október 1. és október 21. között
EBZÁRLATOT ÉS LEGELTETÉSI TILALMAT
rendeltek el.

Az ebzárlat ideje alatt:

Tartási helyén minden kutyát és macskát elzárva, illetőleg a kutyákat megkötve úgy kell tartani, hogy azok más állattal vagy emberrel ne érintkezhessenek;
zárt udvarban a kutyák elzárását vagy megkötését mellőzni lehet, haazok onnan ki nem szökhetnek;
Kutyát tartási helyérõl csak pórázon vezetve és szájkosárral szabad kivinni;
A település területérõl kizárólag érvényes veszettség elleni oltással rendelkező kutyát vagy macskát – és hatósági állatorvos kedvező eredményű vizsgálata után és engedélyével – szabad kivinni.
Az érvényes veszettség elleni védőoltással rendelkező vadászebek, a fegyveres erők és a fegyveres testületek ebei, a katasztrófa-mentő ebek, a segítõ és terápiás ebek, valamint a látás sérült embereket vezető ebek rendeltetési céljuknak megfelelő használatuk idejére mentesek a 2. és 3. pontban foglalt korlátozás alól.
Az ebzárlat alatt befogott, kóbor húsevőket hatósági megfigyelés alá kell helyezni az ebzárlat időtartamára.
Az ebzárlat idején és területén húsevők összevezetésével járó rendezvény nem tartható.
A legeltetési tilalom alatt a külterületi legelőre legelő háziállat nem hajtható ki!


A tartalom nagyításához kattintson a képen!

 

Ha szeretné a fenti táblázatot KINYOMTATNI, AKKOR KATTINTSON IDE!

 


Elindul a hatósági áras tűzifaprogram, már lehet jelentkezni a vásárlási szándékkal az erdőgazdaságoknál. Az igényt személyesen, telefonon és e-mailben is lehet jelezni.

 •  háztartásonként 10 erdei köbméter igényelhető
 • keménylombos tűzifa: 30 000 forint /erdei köbméter,
 • lágylombos tűzifa: 19 000 forint /erdei köbméter,
 • fenyő tűzifa: 19 000 forint /erdei köbméter)

  a szállítás az igénylő feladata és költsége

  Szatymaz a DALERD Délalföldi Erdészeti Zrt-hez tartozik, aminek a
  telefonszáma: 30 504 3350 ,
  e-mail: asotthalmierdeszet@dalerd.hu

 • Az igényeket telefonon és e-mailben IS le lehet adni, de az e-mailt ajánljuk, mert a
  telefonvonal leterhelt lehet

A hatósági áras tűzifa minden háztartásnak jár, nem rászorultsági alapú juttatás!

A tűzifaprogramban a 10 köbméteres mennyiségbe beleszámít az állami erdőgazdaságoknál 2022. május 1. után vásárolt tűzifa mennyisége. Az állami erdőgazdaságok elsősorban a saját működési területükön fekvő települések lakosságát szolgálják ki. A működési terület listája, valamint további részletes információk a vásárlás helyszíneiről, feltételeiről és az átvétel menetéről a kormany.hu oldalon és az állami erdőgazdaságok honlapjain olvashatók. Ezen felül az erdőgazdaságok továbbra is biztosítják a rőzsegyűjtés lehetőségét, ami a rászoruló családoknak jelenthet segítséget.


Október 1-jén kezdődik hazánkban a Magyarország teljes népességére és az összes lakására kiterjedő népszámlálás. Az adatgyűjtés pontos és részletes képet ad a népesség számáról, demográfiai jellemzőiről, egészségi állapotáról, iskolázottságáról, foglalkoztatottságáról, nemzetiségi és vallási összetételéről, élet- és lakáskörülményeiről. A népszámláláson való részvételt a 2018. évi CI. törvény írja elő, eredményei mindannyiunk mindennapjait, jövőjét befolyásoló szociális és gazdasági döntések, országos, regionális és helyi fejlesztések alapjául szolgálnak.

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) minden magyarországi lakcímre szeptember utolsó napjaiban postai felkérőlevelet küld. Ez nem névre szólóan érkezik a postaládába, a címzésben csak a ház címe szerepel. Annak érdekében, hogy a felkérőlevél minden háztartásba eljusson, kérjük, még a népszámlálás előtt mindenki gondoskodjon arról, hogy háza falán, a kerítésén látható legyen a házszám, hiszen ezzel megkönnyítik a felkérőleveleket kézbesítők munkáját. Nagyon fontos, hogy a felkérőlevelet mindenki őrizze meg! A levélben a népszámlálásról szóló hasznos információk mellett egy 12 jegyű belépési kód is található, aminek segítségével minden háztartás önállóan, interneten keresztül ki tudja tölteni a népszámlálási kérdőíveket a népszámlálás honlapján (nepszamlalas2022.hu).

Kérdőívet kell kitölteni

 • mindenkiről, aki Magyarországon él,
 • azokról is, akik átmenetileg, 12 hónapnál rövidebb ideig külföldön tartózkodnak,
 • a külföldi állampolgárokról is, ha legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodnak.

A népszámlálás során a lakáskörülményekről is nyilatkozunk. Az ország területén minden

 • lakás,
 • lakott üdülő és lakott egyéb lakóegység,
 • közösségi éjszakai elhelyezést szolgáló intézmény összeírása megtörténik.

(Fontos, hogy a lakáskérdőívet minden, a tulajdonunkban álló, de adott esetben nem lakott, üresen álló lakásról is ki kell tölteni, az arra a címre érkezett felkérőlevél alapján.)

Minden háztartásnak egy lakáskérdőívet és annyi személyi kérdőívet kell kitölteni, ahányan a lakásban laknak. A kérdőív kérdéseire a 2022. október 1-jén fennálló állapotot alapul véve kell válaszolni.

A népszámlálási kérdőívet önállóan, az interneten október 1. és 16. között lehet kitölteni, egy, erre a célra létrehozott zárt rendszerű, online felületen keresztül, amelybe a felkérőlevélben szereplő egyedi, 12 jegyű kóddal lehet belépni. Mindazok, akik október 16-ig online kitöltik a népszámlálási kérdőívet, nyereményjátékban vehetnek részt, amelynek keretében az online kitöltési időszak alatt naponta 5 db, egyenként 100 000 forint értékű ajándékutalványt sorsol ki a KSH a kitöltők között. Fontos, hogy a kitöltés végeztével kapott, a kitöltést igazoló kódot mindenki őrizze meg, mert azzal igazolható, hogy valóban megtörtént az online válaszadás, ki lettek töltve a kérdőívek. Azokat a háztartásokat, amelyek október 16-ig nem élnek az online kitöltés lehetőségével, október 17. és november 20. között számlálóbiztosok keresik fel, akik tableten rögzítik a válaszaikat. Akik pedig sem online, sem számlálóbiztos által nem teljesítik november 20-ig az adatszolgáltatási kötelezettségüket, november 21. és 28. között a település jegyzőjénél jelentkezve tehetnek ennek eleget.


Szatymaz Község Önkormányzata

a Kulturális és Innovációs Minisztériummal együttműködve,

ezennel kiírja 2023. évre

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

 

“A” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

felsőoktatási hallgatók számára

a 2022/2023. tanév második és a 2023/2024. tanév első félévére vonatkozóan

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

A részletes kiírás az alábbi linken található:

“B” TÍPUSÚ PÁLYÁZAT

felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

Az ösztöndíjpályázatra azok a települési önkormányzat területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik:

 1. a) 2022/2023. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások, vagy
 2. b) felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek,

és a 2023/2024. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

A részletes kiírás az alábbi linken található:

A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik a 2023 évi felsőoktatási felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2023/2024. tanévben ténylegesen megkezdik.

Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

 • a Magyar Honvédség és a rendvédelmi feladatot ellátó szervek hivatásos és szerződéses állományú hallgatója
 • doktori (PhD) képzésben vesz részt
 • kizárólag külföldi intézménnyel áll hallgatói jogviszonyban.

 

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése:

Az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik.

A pályázó szociális rászorultsága igazolására köteles megadni a vele egy háztartásban élők (a pályázó lakóhelye szerinti lakásban életvitelszerűen együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek) egy főre jutó havi nettó jövedelmének forint összegét.

Támogatásban az részesülhet, akinek a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200%-át, jelen esetben az 57.000.- Ft-ot, gyermekét egyedül nevelő család esetén öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, jelen esetben a 71.250.- Ft-ot.

Jövedelemszámításnál irányadó a szociális igazgatásról és szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 4.§. (1) bekezdés a) pontja:

 • a havonta rendszeresen mérhető jövedelmeknél az utolsó három hónap átlagát,
 • egyéb jövedelmeknél pedig az utolsó egy év tizenkettedét kell figyelembe venni.

 

A pályázatot az EPER-Bursa rendszerben kitöltve, véglegesítve, onnan kinyomtatva, aláírva a lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat polgármesteri hivatalánál kell benyújtani. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes (csatolandó mellékletek elérhetőek az alábbi linkeken és a Polgármesteri Hivatalban).  A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásak minősül.

Fedlap, segédlet a csatolandó mellékletekhez – A

Fedlap, segédlet a csatolandó mellékletekhez – B

Jövedelemnyilatkozat

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje:

2022. november 3.

Részletes információt kaphatnak a 62/583-560/20 mellék telefonszámon, illetve személyesen is állunk rendelkezésükre a Polgármesteri Hivatalban.

 


A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez képest a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Ennek érdekében a Kormány fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.

A Belügyminisztérium 2022. szeptember 19-én küldött levelében kérte az Önkormányzat közreműködését a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igény előzetes felmérésében. Az Önkormányzatnak 2022. szeptember 30-ig kell továbbítania az összesített adatokat.

Fentiek alapján kérjük, hogy amennyiben a háztartása rendelkezik barnakőszén-tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel, van barnakőszén felhasználás, illetve tervezi azt, a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozó várható barnakőszén felhasználási igényét 2022. szeptember 28. (szerda) 16 óráig jelezze a Polgármesteri Hivatal felé az igényfelmérő lap kitöltésével.

A lakossági igénybejelentés feltételei az Önkormányzat felé:

 • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
 • egy háztartásból egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,
 • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Az igényfelmérő lapot személyesen a Polgármesteri Hivatalban (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) vagy e-mailben a pmhivatal@szatymaz.hu címen tudják leadni.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy jelen igényfelmérés a Szatymaz Község Önkormányzata részéről nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget. Az összesített adatokat a Belügyminisztérium felé továbbítjuk.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást, csak és kizárólag a Belügyminisztérium javaslat-előkészítő munkájához szükséges.

LETÖLTÉS

 

Makay Enikő
jegyző     


A Szatymazi SE fiataljai az egri 23. Tóth Péter emlékversenyen szerepeltek, amely egyben az olimpiai reménységek viadala is volt.

A szatymazi judósok eredményei

II.Hely: Márta Marcell (+55 kg)
III.Hely: Jánoska Kristóf (41kg), Prágai Bendegúz (45 kg)
V.Hely: Lestyán Zalán (41 kg), Jáger Tamás (45 kg), Boda Zita (+63 kg


Tisztelt Lakosok!

A családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 2022. szeptember 9.-én módosult.

A módosítás következtében jegyzői hatáskörben, az ingatlan rendeltetési egységek számáról -8 napon belül- kiadott hatósági bizonyítvány alapján a többgenerációs együtt élő családok kedvezményesen vehetik igénybe a többlet gázfogyasztást, amennyiben az ingatlanban egy mérőóra van felszerelve, de az adott címen több rendeltetési egység található.

A módosítás értelmében a kérelmezett ingatlan esetében a következő feltételeknek kell megfelelni:
– az ingatlan társasháznak, lakásszövetkezetnek nem minősülő ingatlan
– az ingatlanon belül több, de legfeljebb négy – tehát 2-4 – önálló, országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK) 105. §-a szerinti lakás rendeltetési egység (a továbbiakban: lakás rendeltetési egység) található.

A rendeltetési egységekre vonatkozó meghatározás: 

 1. Az OTÉK 105. § (1) bek. alapján:
  „A lakás olyan huzamos tartózkodás céljára szolgáló önálló rendeltetési egység, melynek lakóhelyiségeit (lakószoba, étkező stb.), főzőhelyiségeit (konyha, főzőfülke), egészségügyi helyiségeit (fürdőszoba, mosdó, zuhanyozó, WC), közlekedő helyiségeit (előszoba, előtér, belépő, szélfogó, közlekedő, folyosó) és tároló helyiségeit (kamra, gardrób, lomkamra, háztartási helyiség stb.) úgy kell kialakítani, hogy azok együttesen tegyék lehetővé
  a) a pihenést (az alvást) és az otthoni tevékenységek folytatását,
  b) a főzést, mosogatást és az étkezést,
  c) a tisztálkodást, a mosást, az illemhely-használatot,
  d) az életvitelhez szükséges anyagok és tárgyak tárolását tervezési program szerint (pl. élelmiszer­tárolás, hűtőszekrény elhelyezési lehetősége, mosás céljára szolgáló berendezés, ruhanemű, lakáskarbantartás eszközeinek, egyéb szerszámoknak és sporteszközöknek az elhelyezése).”
 2. A lakószoba a lakás minden olyan közvetlen természetes megvilágítású és szellőzésű, fűthető, huzamos tartózkodás céljára szolgáló, legalább 8 m2 hasznos alapterületű helyisége, amelyek lehetővé teszik az (1) bekezdés a) pontja szerinti tevékenységek folytatását – kivétel a jövedelemszerzést szolgáló munkavégzést – és az azokhoz kapcsolódó berendezések elhelyezését.
 3. A 30 m2 meghaladó hasznos alapterületű lakás legalább egy lakószobája hasznos alapterületének legalább 16 m2-nek kell lennie. Ebbe és a lakószoba (2) bekezdés szerinti alapterületébe nem számítható be a főző és az étkező funkció céljára is szolgáló helyiség, helyiségrész hasznos alapterülete, amennyiben az a lakószoba légterével közös.
 4. A lakásnak fűthetőnek kell lennie, lehetőleg minden helyiségben a rendeltetésének megfelelő szellőzést, természetes megvilágítást biztosítani kell.

Az OTÉK szerint önálló rendeltetési egység: meghatározott rendeltetés céljára önmagában alkalmas helyiség vagy helyiségcsoport, amelynek a szabadból vagy az épületen belül közös közlekedőből nyíló önálló bejárata van.

Felhívnánk azonban a figyelmet arra, hogy, a jogszabály alapján:

„ha az egyetemes szolgáltató azt észleli, hogy az ingatlan lakás rendeltetési egységeinek száma nem egyezik meg a hatósági bizonyítványban foglaltakkal, ezt hatósági ellenőrzés lefolytatása érdekében az eljáró hatóság felé jelzi.”

„ha ez az eljárás azzal az eredménnyel zárul, hogy a hatósági bizonyítványban foglaltnál kisebb számú, ténylegesen kialakult lakás rendeltetési egység található az ingatlanon belül, az egyetemes szolgáltató megállapítja, hogy a felhasználó jogosulatlanul vette igénybe a kedvezményes többletmennyiséget a bejelentett és a tényleges lakás rendeltetési egységek különbözete vonatkozásában. Ebben az esetben a jogosulatlanul igénybe vett kedvezménnyel elszámolt földgáz mennyiséget a jogszabály 5. § (2) bekezdése szerinti versenypiaci költségeket tükröző ár másfélszeresének megfelelő egységáron kell a felhasználóval elszámolni.”

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a családi fogyasztói közösségekre, valamint a családi otthonteremtési kedvezményből megvalósuló tetőtér beépítésekre vonatkozó kedvezmények bevezetése érdekében az egyes egyetemes szolgáltatási árszabások meghatározásáról szóló 259/2022. (VII. 21.) Korm. rendelet 7/B. §-a alapján „ A tetőtér-beépítésre igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt igénybevevők számára biztosított kedvezmény” a lakossági fogyasztó az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti új lakáshoz kapcsolódó lakáscélú állami támogatásról szóló támogatói okirat bemutatása esetén vehető igénybe.

A hatósági bizonyítvány igényléséhez szükséges kérelem letölthető, vagy átvehető személyesen a Polgármesteri Hivatalban.

LETÖLTÉS

A kitöltött kérelem benyújtható:

 • postai úton: Szatymaz Polgármesteri Hivatal – 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30. címre,
 • elektronikus úton, hivatali kapun keresztül: KRID: SZATYMAZPH 503083104 vagy
 • személyesen a Polgármesteri Hivatalban, ügyfélfogadási időben.

Szatymaz, 2022. 09. 16.

Dr. Makay Enikő
jegyző

 


Molnár Ferenc: Ketten beszélnek című darabját mutatta be a Szatymazi Színkör 2022. szeptember 10-én a Dankó Pista Művelődési Házban

A Könnyed kis történetek a 20. század elejéről alcímű darab szereplői:

Barnáné Mónika
Branc Carmen
Barna Károly
Falusi Sándor
Karácsonyi-Tóth Zsuzsanna
Báló Irén
Palotás Bálint
Szabóné Bárkányi Mária
Feketéné Bárkányi Ilona

Rendező: Dobos Katalin

fotók: Börcsök Erzsébet


Több mint egy éve, 2021. július 1-jén jelent meg Szatymaz település vadonatúj honlapja – a szatymazmaz.hu – az oldal, amit ön épp olvas. A honlap tervezését és építését vezénylő Kémeri Attila kommunikációs felelős kezdeményezésére, valamint független szakmai vélemények alapján a szatymazi képviselők úgy döntöttek, nevezzük be a település hivatalos online felületét benevezik Az év honlapja pályázatra.

A Magyar Marketing Szövetség és az Internet Marketing Tagozat idén 21. alkalommal hirdeti meg a digitális megmérettetést, amelyre a szakmai zsűri a legfrissebb idei honlapokat és a legjobb digitális megoldásokat várja. A szakmai döntések mellett minden évben várják a közönségszavazatokat is.
Ha ön is elégedett a szatymaz.hu oldallal, jól kezelhetőnek és esztétikusnak tartja, akkor két kattintással szavazhat a közönségdíjra.
Szzavazni az alábbi halványkék animációra kattintva lehet.

 

A fenti képre, vagy IDE KATTINTVA szavazhat a Szatymaz honlapjára!

 


 

A gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő gyerekek ma már nem nagy létszámú intézetekben élnek, hanem kisebb, szeretetteljes közösségbe kerülnek elhelyezésre a családból való kiemelést követően.  Jelenleg közel huszonötezer gyermek nevelkedik így Magyarországon, róluk állami, civil és egyházi fenntartású szolgáltatók gondoskodnak.

Utóbbiak közé tartozunk mi, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató, mint a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában működő, országos hatáskörű gyermekvédelmi intézmény.  A dolgunk az, hogy a családjából kiemelt gyermeknek a legjobban megfelelő elhelyezést biztosítsuk, nevelőszülőknél, illetve lakásotthonban. Kötelesséünknek érezzük, hogy magunk közé hívjuk, toborozzuk azokat az embereket, akik szívesen válnának nevelőszülővé.

 

 


Szatymaz Község Képviselő-testülete 2022. szeptember 15. napján (csütörtök) 15:00 órától képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár – Szatymaz, Dózsa György utca 42.

Napirendi pontok:

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. féléves helyzetéről szóló tájékoztató
Előadó: a Polgármesteri Hivatal gazdasági ügyintézője

2. Tájékoztató a település alsófokú oktatási intézményeinek 2021. évi munkájáról
Előadó: intézményvezetők

3. Tájékoztató a „Szatymazi általános iskolás gyermekekért” Alapítvány 2021/2022. tanévben végzett tevékenységéről
Előadó: Alapítvány képviselője

4. A Szatymazi Értéktár Bizottság 2022. I. félévi tevékenységéről szóló beszámoló
Előadó: polgármester

5. Előterjesztések
Előadó: jegyző

Zárt ülés keretében:

1. Döntés tulajdonjog megállapítása iránti per megindításáról

Az anyagok nyilvánosan elérhetők ide kattintva, vagy az Előterjesztések menüpontban.

Szatymaz, 2022. szeptember 09.

Barna Károly
polgármester


Posta Dávid  honlapján számol be a Szilvásváradon rendeztt  FEI Fiatal Fogatlovak Világbajnoksága augusztus végi dőntőjéről.
A szatymazi lovassport ismert figurája megköszöni a közreműködést támogatóinak és mindazoknak, akik közreműködtek az eredményes szereplésben.
A kombinált maraton és akadályhajtás versenyszámban a 8. helyen sikerült végeznünk. Büszke vagyok Főnix (Favory Fórum) lovamra és az ilyen erős mezőnyben elért díjhajtás döntő 4. helyére.

 


Barna Károly polgármester az alábbi közleményt teszi közzé az önkormányzati szolgáltatásokat érintő áremelkedésről:

Tisztelt Lakosság!

Az energia árak emelkedése az önkormányzatot és intézményeit is érinti. A gázszolgáltatóval kötött szerződésünket 2022. október 1-jével meg kell újítanunk.

A gázszolgáltató ajánlata 12-szerese az eddigi árnak. Ez azt jelenti, hogy az évente 5 millió Ft körüli gázszámla az önkormányzati intézményeknél közel 60 millió forintra emelkedik.

A 2022. szeptember 6-ai rendkívüli testületi ülésen a képviselőtestület jóváhagyta a gázszolgáltató ajánlatát, tekintettel arra is, hogy más szolgáltató ajánlatot sem adott, de az intézmények működését biztosítanunk kell.

Természetesen már most meghoztuk a szükséges intézkedéseket a gázfogyasztás minimalizálása érdekében. Ennek értelmében a Közbiztonsági Központ épületében dolgozó kollégák a fűtési szezonban a polgármesteri hivatal épületébe költöznek.

A hivatal fűtését elsősorban a korábban beszerelt klímákkal tervezzük biztosítani, így a hivatal épületén lévő napelemek fedezik a fogyasztás egy részét. A művelődési ház és az egészségház is hasonló módon tudja csökkenteni a kiadásait.

Fő célunk a szolgáltatások folyamatos biztosítása, azonban az eddigi szolgáltatásainkat felül kell vizsgálni. Fontos tudni, hogy az önkormányzatnak vannak kötelező és önként vállalt feladatai.

Az önként vállalt feladatra az állam nem biztosít pénzügyi forrást, azt magunknak kell finanszírozni. Ebben a nehéz helyzetben kényszerű döntéseket is meg kell hozni a kiadásaink csökkentése érdekében. Ezért került sor az iskolabusz szolgáltatás megszüntetésére.

Az üzemanyag ár emelkedése miatt ezt az önként vállalt feladatot már nem tudjuk biztosítani.

Az önkormányzat Szatymaz teljes lakosságáért több, mint 5000 emberért kell, hogy felelősséget vállaljon és ahhoz, hogy a kötelező feladatok ellátása ne kerüljön veszélybe, sajnos radikális döntéseket kell hozni. A kiadásaink jelentős mértékben megnőttek a rezsi emelkedésével, bevételeink pedig ezzel arányosan nem változtak. Mivel nem szeretnénk a lakosságra további terheket róni a meglévő kiadásainkat próbáljuk meg csökkenteni.

Nem tudjuk milyen intézkedéseket kell még meghoznunk, de igyekszünk a kötelező feladatokat továbbra is ellátni, a település üzemeltetését biztosítani, ezért kérem a lakosság megértését és együttműködését.

Szatymaz, 2022. szeptember 7.

Barna Károly
polgármester


A Fábry showban szerepelnek hamarosan a szatymazi otthonka kiállítás szervezői. A stúdióban még egy rögtönzött divatbemutatót is tartottak – ezúttal Szőke András kommentárja nélkül – adja hírül a nyomtatott Délmagyarország című napilap, valamint a delmagyar.hu portál.
A szatymazi otthonka-különítmény meghívást kapott a Duna televízión futó Fábry Most című showműsorába. Mint arról annak idején mi is beszámoltunk, a településen júliusban hatalmas sikerrel rendezték meg az otthonka bemutatót az Őszibarack Fesztivál részeként, amelynek házigazdája Szőke András humorista volt. Az egyedi ötletre Fábry Sándor stábja is felfigyelt, így meghívták a szervezőket műsorba.

Nagy megtiszteltetés és öröm volt, hogy Fábry Sándor is látott ebben fantáziát

– fogalmazott Kémeri Attila ötletgazda. Hozzátette, a négy hölgy, akik elkísérték a műsor néhány nappal ezelőtti felvételére, úgy tudták, a nézőtéren ülnek majd le. Feketéné Bárkányi Ilona, Gyuris Zsuzsanna, Bartucz Éva és Ottlik Éva azonban végül a stúdióban is rögtönzött egy divatbemutatót.

Szerencsére nem jöttek zavarba, amikor ez a kérés elhangzott, köszönhetően annak is, hogy nyugodt, profi környezet vett bennünket körül

– fogalmazott Kémeri Attila, aki szerint életre szóló élmény volt mindannyiuknak belátni a kulisszák mögé.

Feketéné Bárkányi Ilona, a Dankó Pista Művelődési Ház igazgatója elmondta, a showra 70 otthonkát vittek el, amelyek díszletként szolgáltak, 12 darabot pedig viselve mutattak be. Hogy miként is sikerült a tévés divatbemutató, az hamarosan kiderül a műsorból. Hozzátette, nagyon örül, hogy ilyen pozitív fogadtatásra lelt ez a kezdeményezés, melynek azóta is érzik az utóhatásait.

Múlt héten is érkezett még a gyűjteményünkbe két új darab egy 96 éves esztergomi nénitől, de felhívott már bennünket egy vállalkozó is, aki sokáig az otthonkák alapanyagát forgalmazta

– mesélte. Az otthonkák egyébként most egyelőre dobozokban vannak, a tervek szerint azonban hamarosan más településeken is rendeznek belőlük kiállítást.

A nyitóképen a július 9-ei szatymazi otthonkarevü. Fotó: Török János/DM


Elrepült a nyár. Ezzel a nyárbúcsúztató címmel rendeztek “kerti partit” a szatymazi Dankó Pista Művelődési Ház és a település civil közösségei. A faluház mögött, a nyárfa alatt és a futókörön belül, meg kívül is ingyenes szórakozás várta az érdeklődőket. A gondozási központ kitartó csapata a legfinomabb palacsintákat sorakoztatta fel, a Szatymazi Gazdakör feledhetetlen ízű paprikás krumplit készített, Báló Pista bácsi pörköltje is ízcsiklandozóan illatozott. És bizony, a legfinomabb tepsis desszerteket megint a Szatymazi Nőegylet sütötte!
A KHV mozgékony hölgyei sportbemutatót tartottak, Gábor Letti ifjú lánycsapata esztétikus gimnasztika bemutatót tartott. Este felé A ConChord együttes finom jazz-sztenderjei szórakoztattak bennünket.
Sötétedés után pedig kermozi pörgött a nyárfa alatt: az 1986-ban bemutatott animációs klasszikust, a Macskafogó című filmet vetítettük.

fotók: Bakos Brigi és Kémeri Attila


2022. augusztus 31-én a Szatymazi Polgármesteri Hivatalban leadtak egy talált, 24-es, gyermekkerékpárt. A kerékpárt tulajdonosa igazolás (számla) bemutatása, vagy a kerékpár pontos leírása ellenében átveheti a Szatymazi Polgármesteri Hivatalban.
Ügyfélfogadás: hétfő és péntek: 08:00–12:00; szerda: 08:00–16:00.

Otthonka-különítményünk meghvást kapott a Duna televízión futó Fábry Most című showműsorba. A szatymazi otthonka-delegáció tagjai voltak:
Feketéné Bárkányi Ilona,
Gyuris Zsuzsanna,
Bartucz Éva,
Ottlik Éva, mint gyorsreagálású otthonka-manökenek,
valamint Kémeri Attila, a Szatymazi Otthonkarevü gondnoka, produkciós vezetője.
A szeptember 1-jei, közönség előtti műsor felvételei rövidesen adásba kerülnek.
A fellépés során a hölgyek 3-3 otthonkát mutattak be Fábry kifutóján,  a gyűjtemény további 70 darabja pedig a show-műsor díszleteként szolgált.
Fábry Sándor nagy rutinnal vezette fel a bemutatót, a kamerák kereszttüzében beszélgetett a lányokkal. A műsorban nemcsak az otthonkákról lesz szó,  egy kicsit Szatymaz települést is bemutattuk.
Tehát ne feledjük: Hamarosan a Fábry-showban a Duna TV-n Szatymazi Otthonkarevü!

Fábry Sándor portréjának forráa: fabrymost.hu

további fotók: Kémeri Attila és Gyuris Zuzsanna


A szatymazi Szent István Katolikus Általános Iskola tanévnyitója 2022. szeptember 1-jén kora délelőtt kezdődött. Az ünnepélyen felavatták és felszentelték az iskolaudavaron közösségi összefogással felállított harangot. Egykor minden külterületi iskola mellett harangláb állt haranggal. Sutka István ezt a hagyományt kívánta visszahozni a szatymazi iskola életébe.  A plébános helytörténeti gyűjteményének becses darabját ajánlotta fel az újonnan felállított haranglábba. A haranglábat Patak János önkormányzati csapata készítette és állította fel a főbejárat mellett.
A tanévnyitón megszólaltatták és felszentelték a harangot. A község és az iskola vezetése elismerő plakettel köszönte meg a harang állító csapat munkáját: Barna Károlyné iskolagazgató Nagy Anikónak, Sutka Istvánnak, Patak Jánosnak, és Makra Lászlónak köszönte meg önzetlen munkáját.

Névadónk emlékére minden évben témahetet tartunk az iskolában, az idei az első tanítási napon kezdődött. Idén ennek a témája a harangok, melyet amikor meghallott Sutka István plébános, jelezte, hogy különleges tárggyal tudna hozzájárulni. Volt ugyanis nála egy tanyai iskolából megőrzött harang, melyet felajánlott nekünk mesélte – Barna Károlyné igazgató a delmagyar.hu portálnak.

A plébános egy ideje gyűjt minden olyan emléket, melyek a falu története szempontjából fontosak lehetnek. Így került a plébániára ez az 1934-ben öntött harang is, melyet egy szatymazi lakos ajánlott fel neki.

A padlásán őrizte másik kettővel együtt ezt is. Azt nem tudjuk, hol volt eredetileg, egy ágas fáról vágták le annak idején. Patak János és Makra László csinosították ki, majd öt éven keresztül a plébánia hittantermében volt kiállítva. Mostantól azonban az iskolában szolgál majd, néhány esetben felváltva a csengőt – mondta Sutka István.

A 12 kilós harangot egy akácfából faragott, tetővel ellátott ágas fára helyezték el, melyhez Nagy Anikó ajánlotta fel a faanyagot.


2022. augusztus 27-én, Csongrád-Csanád megyében, Szegedtől alig 10 kilométerre, a régi 5-ös főút mellett, a Szatymazi Vadásztársaság vadászházánál a helyi vadászok kopjafát avattak.

A Szatymazi Vadásztársaság egyik alapító tagja, a dorozsmai születésű Farkas Szilveszter (1952-2018), néhány évvel ezelőtt az örök vadászmezőkre költözött. Szatymazon mindenki egyenes, becsületes emberként ismerte. A vadásztársaságban, alapító tagként, a véleményét mindig szemtől szembe vállalta, mindezt úgy, hogy senki nem haragudott meg rá. Szerették és barátjukként tisztelték.

A rendezvényen Szatymaz polgármestere, Barna Károly köszöntötte az egybegyűlteket, majd avatta fel a megemlékezés szimbólumát. A Kisteleki Esperesség közelmúltban kinevezett esperese, Sutka István pedig felszentelte a kopjafát. A szatymazi általános iskola történelem tanára, Gyömbér Tamás, előadásában a székelyföldi kopjafák eredetét, jelentéstartalmát és annak történetét ismertette a jelenlévőkkel. A Szatymazon felállított kopjafa Romániában, Maros megyében, Szászcsáváson készült: Székely Dezső mester készítette el tölgyfából, amelyet Ocskó Imre hozott el Erdélyből. A munka megszervezésében a désfalvai nagygazda, Béres Zsolt segített.

Címoldali fotó: Agro Jager News

 

 


Az MVM DÉMÁSZ Áramhálózati Kft. szeptemberre tervezett áramszünetei Szatymaz településen.

Arany János utca 1. – 11.
2. – 10.
2022.09.14.   08:00 – 16:00
Barackvirág utca 1. – 25.
2. – 26.
2022.09.14.   08:00 – 16:00
Barcsay utca
4. – 4.
2022.09.14.   08:00 – 16:00
Béke utca 23/A – 31.
42/D. – 60/M
2022.09.14.   08:00 – 16:00
Hunyadi utca 1. – 9.
2. – 10.
2022.09.14.   08:00 – 16:00
II. körzet
20. – 36/B
2022.09.14.   08:00 – 16:00
III. Körzet tanya 209. – 211.
210. – 278.
2022.09.26.   08:00 – 16:00
Kossuth Lajos utca 53. – 79/B.
34. – 82.
2022.09.14.   08:00 – 16:00
Neszürjhegyi kertsor
162. – 162.
2022.09.14.   08:00 – 16:00
Petőfi Sándor utca 1. – 23
2. – 26.
2022.09.19.   08:00 – 16:00
Pálfy utca 3. – 5.
2. – 2.
2022.09.14.   08:00 – 16:00
Rózsa utca 1. – 619/1 hr
2. – 38.
2022.09.14.   08:00 – 16:00
TANYA 3385. – 3385.
2022.09.26.   08:00 – 16:00
Vasút utca 1. – 15.
2. – 6.
2022.09.19.   08:00 – 16:00
Árpád utca 1. – 15.
2. – 12.
2022.09.14.   08:00 – 16:00

Augusztus 27-én az m1 televízió Ma este című műsorában élőben kapcsolták a szatymazi templomot. A 17 óra 33 perckor kezdődő műsorban Szelényi Károly szatymazi fotókiállításáról volt szó. A magyar koronázási jelképek című tárlatról Sutka István plébános beszélgetett Malya Lillával.
A kiállítás augusztus 31-éig látható a szatymazi Szent István király templomban.

A szatymazi beszélgetés 3:42-nél kezdődik:

 

 


Augusztus 27-én, az m1 televízió Ma este című műsorában élőben fogják kapcsolni a szatymazi templomot. A 17 óra 33 perckor kezdődő műsorban Szelényi Károly szatymazi fotókiállításáról lesz szó. A magyar koronázási jelképek című tárlatról Sutka István plébános beszél.
A kiállítás augusztus 31-éig látható a szatymazi Szent István király templomban.


A szatymazi Szent István király templomban adott koncertet Sebestyén Márta, Kossuth és Liszt-díjas énekes, és Szamosi Szabolcs Liszt-díjas orgonaművész, a Filmharmónia igazgatója. Az augusztus 19-i koncerten, Szent István-nap előestéjén a művésznőt 65. születésnapja alkalmából is köszöntöthettük.

Sebestyén Márta világhírű művész, a legrangosabb koncerttermekben lép fel. Állandó fellépő partnere a Bolya-Dongó duó, de gyakran szerepel Andrejszki Judittal, a Gryllus testvérekkel, a Dűvő Együttessel, a Söndörgő Együttessel, a Vujicsics együttessel, is. Számos magyar terület népdalait énekli, de előadói palettáján szerepelnek más népek dalai is, például bolgár, görög, szerb, horvát, japán, baszk, norvég. Az összes európai nép nyelvén énekel népdalokat. Énekelt a japán császár előtt, de a spanyol király és az angol uralkodói ház is megismerhette általa a magyar népzene gyöngyszemeit. Hazánk igazi kulturális nagykövete.

A koncert két különleges hangzás találkozása volt. A fenséges és uralkodó orgona, az önmagában is varázslatos hangulatot teremtő különleges énekhanggal, a klasszikus zene a népzenével és az egyházzenével, Sebestyén Márta összehasonlíthatatlan énekművészete Szamosi Szabolcs virtuóz, újszerű orgonajátékával randevúzott. A régizenei, egyházzenei darabok mellett Kodály, Bach, Bartók és Tolcsvay művei csendültek fel ebben az izgalmas párosításban, ami pótszékes teltház mellett zajlott a szatmyazi templomban.

fotók: Bakos Brigi


Bár a búcsúi vásározást elmosta, a misére igyekvőket nem tántorította el a szombati esőzés.
Augusztus 20. nem csak az államalapítás ünnepe, hanem a szatymazi templom búcsúünnepe is. A 10 órakor kezdődő szentmise után ünnepi kenyéráldáson vettek részt a hívek.
Az eseményen Bakos Brigi fotózott.


78 éves korában 2022. augusztus 16-án meghalt Rácz László, “Szatymaz Községért” díjas népszerű közösségi emberünk. Az elmúlt 3 évtizedben nem csak Szatymazon mutatta meg sütés-főzési tudományát, számtalan lakodalomban, ünnepségen, rendezvényen és nem utolsó sorban főzőversenyen vett részt. Nevét, főzési tudományát, barátságos személyét, adakozó kedvét országszerte ismerik és elismerik, de képviselte Szatymazt Ukrajnában és Erdélyben is.
A hírt László Rácz oldalán hozzátartozói tették közzé.

 

Rácz László 1944. október 16-án született Szegeden. Gyermekkorát egy szatymazi tanyán töltötte, majd serdülő évei alatt költöztek be a faluba. 16 évesen lett tagja a helyi önkéntes tűzoltócsapatnak. Kezdetben csak figyelte, ahogy az idősebbek főznek később fakanalat ragadva ő maga is elkezdett önállóan főzni.

Szabadideje eltöltésében több mint 30  éve meghatározóvá vált a sütés-főzés. Az aranydiplomás amatőr királyi szakács állandó résztvevője volt megyei és országos gasztronómiai versenyeknek és fesztiváloknak. Szatymaz közösségi rendezvényei szegényebbek lettek volna nélküle.

Drága Barátunk, kedves Laci bácsi, szomorúan emlegetünk, idézzük fel közös történeteinket!


A megyei kormányhivatal értesítése szeint a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat kitelepülése Szatymazra az alábbi időpontban ELMARAD:
2022. augusztus 23. (kedd)

A kormányablak busz minden hónap negyedik keddjén – legközelebb 2022. szeptember 27-én – 12:30 és 15:30 között várja ügyfeleit Szatymazon.


A nemzeti ünnep minden évben kiemelt esemény az államalapító nevét viselő templomban, amelyet búcsúval, kenyérszenteléssel és ingyenes koncerttel ünnepelnek. Idén Sebestyén Márta népdalénekes és Szamosi Szabolcs orgonaművész közös hangversenye lesz látható és hallható augusztus 19-én, ráadásul egy különleges kiállítás szolgáltat egyedi díszletet hozzá. A templomban ugyanis vasárnap megnyílt az Évszázadok tanúi: A Magyar Koronázási jelképek című tárlat.

A kiállítást a Magyar Örökség-díjas Szelényi Károly fo­tóművész képeiből állították össze. Sutka István plébános elmondta, mivel a teljes anyag nem fért volna el a templomban, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kiállításának csupán azon 27 képét hozták Szatymazra, amelyek a Szent Koronát, illetve annak részleteit mutatják be. A fotók mellett a templomban helyet kapott a sándorfalvi Szécsi István által készített Szent Korona-másolat is.

A plé­­bános kiemelte, népművelő céllal utaztatták a településre ezt a fotókiállítást, hogy örökségünket közelebb hozzák a lakókhoz, illetve erősítsék ma­­gyarságtudatukat. A tárlat, amelyet térítésmentesen kapott kölcsön Szatymaz, a liturgiák alatt bármikor megtekinthető, de előzetes bejelentkezés után ezen kívüli időpontokban is látogatható augusztus 31-ig.

Címlapfotó: Karnok Csaba


Divatbemutató, de milyen! Merev tekintetű modellek helyett életvidám helybéli lányok és asszonyok. Csúcstervezők helyett pedig a szocializmus otthonainak jellemző ruhadarabja, az otthonka. Szatymazon nem csak az őszibarack termesztéséhez értenek, de ahhoz is, hogyan lehet marasztaló hangulatú fesztivált szervezni, ahol vendégek és vendéglátók is jól érzik magukat.
Olyan vagyok, mint Gerald Durrell mamája! Ha ő valahol jól érezte magát, kijelentette, hogy ott szeretne nyugodni. Ahol én jól érzem magam, rögtön azon kezdek gondolkodni, hogyan lehetne odaköltözni. Ezen kezdtem tűnődni Szatymazon is, ahol a széles utcák, a kertekben nyíló dáliák, kardvirágok, a kerékpárról köszöngetők, az összetartó, örömre szerződött közösség „möghozta” a kedvemet, hogy itt éljek. (Az IC is megáll, úgyhogy…) Békés alföldi táj, minden ismerős, hiszen nincs messze innen gyerekkorom paradicsoma, Kiskunhalas. Itt az ember meghallja a déli harangszót, a vadgalamb hangját, a kakas kukorékolását.

Hogy miért jöttünk? Mert a nem egészen ötezer lakosú községben Őszibarack-fesztivált és falunapot tartottak, és kitaláltak mellé valamit, ami a teljes magyar sajtót ide vonzotta, sőt, olyan látogatókat is, akik csupán a barack miatt talán nem jöttek volna. Ez a varázsszó az otthonka! Még májusban tették közzé a felhívást, hogy kiállítást szeretnének rendezni ezekből a ruhadarabokból, akinek van, küldje el. Több mint száz darab érkezett zömében a környékről, de olyan is volt, amit Győr mellől adtak postára.

A Dankó Pista Művelődési Ház udvarán lehet megnézni és megtapogatni a facsipesszel felfogatott otthonkákat. Igen, megtapogatni is érdemes, mert szó sincs arról, hogy mindegyik nejlonból lenne. Pedig anno, a hatvanas évek végén a lendületet kapó magyar műszálgyártás robbantotta ki az otthonkaforradalmat, ebből amúgy a Nők Lapja is kivette a részét szabásmintával és pártoló írásokkal. Egykori kollégáink leírták, milyen praktikus viselet, hogyan óvja a ruhát, olcsó, könnyen mosható, még vasalni sem kell. Legfeljebb néhány leeső gomb pótlása okozhat gondot.

Az itt kiakasztott darabok történetét is jó volna ismerni. Kié lehetett ez a viseltes kék otthonka? Alacsony termetű nőé, az biztos, aki csak végső esetben dobott ki bármit is, mert otthonkája zsebe fölött aprólékosan befoltozott egy láthatóan nagy lyukat. Egy másik narancsszínű darab zsebét ehhez képest kapkodó öltésekkel varrták vissza, vagyis a gyenge pont ezek alapján a két mindent elnyelő nagy zseb lehetett. A zsebek…! Mi mindent rejtettek a zsebkendőtől a befőzőgumin, hajcsaton és metszőollón át a kapukulcsig! A kiakasztott darabok színeit és mintáit is lehetetlen számba venni. Minden szín minden árnyalata létezett virágosban, pöttyösben, rombuszokkal. Az otthonka szinte kizárólag ujjatlan változatban készült, könnyű volt benne függönyt feltenni vagy lehajolva az ágy alá tolni a seprűt.

Sétálunk a sátrak között, a pestihez képest harmadáron veszünk mézédes barackot, letelepszünk egy lecsót főző baráti társaság mellé. Ilyenből itt nem egy és nem kettő van, ráadásul örömmel fogadnak bárkit. Az erdélyi testvérvárosból, Kibédről is jött egy különítmény, náluk micset lehet – nem venni, hanem enni. A pásztortarhonya és a birkapörkölt is ingyen van, ez a fesztivál nem a lehúzásról szól, nem is a gagyiról, csakis a jókedvről. Megkérdezzük, hol ihatnánk egy kávét, hát itt, felelik, és már főzik is. A vendégfogadásnak ezért a melegségéért nézünk egymásra a nap folyamán többször is: de jó, hogy eljöttünk!

– Szatymazon az ember otthonra lel, akár vendégként érkezik, akár beköltözik. Az az elvünk, hogy bátran legyünk formabontók. Úgy is lehet dolgozni, hogy közben jól érezzük magunkat. – Feketéné Bárkányi Ilona, a művelődési ház igazgatónője mindezt egy szalmabálára telepedve mondja, mindenféle intézményvezetői hivatalosság nélkül, boldogan figyelve a nyüzsgést. – Otthonka? Csak azt sajnálom, hogy nem az én ötletem volt. Amikor Attila bejött ezzel az irodámba, pár hónapja vezettem az intézményt, és gyorsan eldöntöttük: belevágunk. Akkor indult el ez a, ma már mondhatom, lavina. Az otthonka mindenkiben jó érzéseket kelt, szép emlékeket idéz, szeretik, örülnek neki. Vándorkiállítást is szeretnénk, a tápéi kolléganő már hívott is: Ici, tényleg ebben gondolkodtok? Mert mi is szeretnénk, ha elhoznátok. A modellek? Itt nagyon belevaló lányok, asszonyok élnek, csodás nőegyletünk van, népdalkörünk, közösségeink. Egy percig sem okozott nehézséget, amikor kitaláltuk, hogy nem csak megmutatjuk az otthonkákat, de divatbemutató is lesz.


Tájékoztatjuk Ügyfeleinket, hogy áramszünet miatt 2022. augusztus 15-én, hétfőn a Szatymazi Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szünetel.

Megértésüket és türelmüket köszönjük!

Barna Károly
polgármester

dr. Makay Enikő
jegyző


Vegyél részt államhatárunk védelmében!

Jelentkezz szerződéses határvadásznak a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezredébe!

Ki a SZERZŐDÉSES HATÁRVADÁSZ?

Speciálisan az államhatár őrzésére és a jogellenes migráció megakadályozására irányuló feladatokat ellátó új állománycsoport, amely az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv személyi állományát erősíti meg.  A határőrizeti rendszer első vonalában járőrszolgálatot hajt végre, az államhatáron történő illegális belépési kísérleteket akadályozza meg, továbbá az illegálisan belépett személyeket feltartóztatja és az ideiglenes biztonsági határzár túloldalára kíséri.

Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés, Hajdú-Bihar, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében szerződéses határvadász felvételt hirdetünk.

Szerződéses határvadászként a Készenléti Rendőrség Határvadász Ezred személyi állományába kerülsz, ahol feladataidat a fent felsorolt megyei rendőr-főkapitányság határrendészeti kirendeltségének illetékességi területén, tisztesi rendfokozattal látod el.

A szerződéses határvadász képzésre az alábbi feltételek teljesülésével vagy teljesítésével jelentkezhetsz:

 • magyar állampolgárság,
 • jelentkezési életkor: 18-55 életév (még be nem töltött 55. életév),
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • legalább alapfokú iskolai végzettségről (8 évfolyam sikeres elvégzéséről) kiállított bizonyítvány,
 • egészségi, fizikai, pszichológiai alkalmasság.

A szerződéses határvadász feladatai:

 • az államhatár őrzése,
 • felderítés,
 • az államhatár jogellenes átlépésének megszakítása,
 • az államhatár rendjét közvetlenül veszélyeztető konfliktushelyzet és a tömeges méretű migráció kezeléséhez szükséges intézkedések megtétele.

Milyen képzés szükséges a szerződéses határvadász szolgálati feladatainak végrehajtásához?

A szerződéses határvadász képzés időtartama 160 óra. A képzés során tanulni fogsz kényszerítő eszközök alkalmazásával kapcsolatos elméleti ismereteket, valamint azok gyakorlati alkalmazását, továbbá az államhatár védelméhez kapcsolódó és a Schengeni határ-ellenőrzési kódexben foglalt rendelkezéseket is. A tananyag tartalmazza az írásbeli és gyakorlati vizsga teljesítéséhez szükséges ismereteket.

Hogyan lehet jelentkezni?

A jelentkezést elektronikus úton hatarvadasz@kr.police.hu elektronikus levelezési címre, postai úton a Készenléti Rendőrség elérhetőségeinek egyikére (Jelentkezési lap 1. oldal) szükséges megküldened, továbbá személyesen is leadhatod a rendőri szerveink bármelyikénél.

Az elektronikus levél tárgyában vagy a borítékon szükséges feltüntetni: „Szerződéses határvadász képzés”.

A jelentkezési lap és annak mellékletei a csatolmányban találhatóak.


A Filharmónia Magyarország hagyományos OrgonaPont sorozata keretében Sebestyén Márta énekművésznő és Szamosi Szabolcs orgonaművész augusztus 19-én 20 órától Szatymazon, a Szent István király templomban adnak hangversenyt. A hangverseny ingyenes.

 

 

Sebestyén Márta Kossuth-, Liszt Ferenc- és Grammy-díjas énekesnő, a magyar kultúra nagykövete. A klasszikus népzenei éneklés mellett szívesen utazik a világzene, egyházzene területére is, de nem riad vissza a merészebb találkozásoktól sem. Különleges énekhangjával, zenei műveltségével és egyedi személyiségével varázsolja el a közönséget már évtizedek óta országszerte és a világ minden szegletében.

Szamosi Szabolcs Liszt Ferenc-díjas orgonaművész életét minden szempontból kitölti a zene. Nemcsak dinamikus, improvizatív játékáról híres, újító, ám a zenei hagyományokat mindig szem előtt tartó művész, de a Filharmónia Magyarország vezetőjeként a magyarországi klasszikus zenei élet egyik motorja, számtalan komolyzenei program, esemény – köztük az OrgonaPont koncertsorozat – ötletgazdája és szervezője.


A település hagyománya, hogy az Őszibarack-fesztivál és Falunap pénteki megnyitójánn adják át egy-egy életműért a Szatymaz községért kitüntető címet, valamint az is kiderül, ki kerül be a szatymazi díszpolgárok sorába. A község képviselő-testülete 16/2000. (IX. 14.) Kt. sz. rendelete értelmében a lakkossági javaslatokat is figyelembe véve évente dönt ezekről a címekről.
2022. július 8-án egy díszpolgári címet adományoztak és három Szatymaz Községért kitüntetést adtak át. A legfrissebb szatymazi jeleseket egyenként mutatjuk be a héten.

Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesülete

„Szatymaz Községért” kitüntető cím a közélet területén végzett munkáért

A Szatymazi Nőegylet Közhasznú Egyesületet 2011. év elején alakult meg. Azon gondolat hívta életre, hogy a nők közösség-összetartó, közösségformáló szerepe nagyobb hangsúlyt kapjon településünkön. A nőegylet tagjai kiemelt feladatnak tekintik, hogy felpezsdítsék a szatymazi közösségi életet, és minél szélesebb körét megszólítsák és aktivizálják a lakosságot, ezért Szatymaz kulturális életét és rendezvényeit színesítik. Feladatuknak érzik az elfeledett hagyományok felelevenítését, és a családok bevonását a közösségi életbe.

A Szatymazi Nőegylet megalakulásának évében megszervezte a „Majális a ligetben” rendezvényt, amellyel hagyományt teremtettek. Azóta a községben május 1-jén a templom előtti ligetben minden évben megrendezik az eseményt, főző- és sportversennyel és közösségi programokkal.

2011-től minden évben az Őszibarack-fesztivál és falunapon a szatymazi barackból főzött lekvárt, ivólevet kínálnak, és „látványlekvárfőzést” mutatnak be. Az általuk készített őszibaracklekvárból a falunap résztvevői kostolót kapnak. A Gondozási Központ dolgozói által készített palacsinták egy részébe is ez kerül a rendezvényen.

A nőegylet részt vesz az évente megrendezett szegedi Hungaricum Fesztiválon, ahol szatymazi őszibarack-kóstolóval népszerűsítik a települést.

A helyi Kultúrparki Adventen az egyesület tagjai forró teát, forralt bort és zsíros kenyeret osztanak, advent második hetén Mikulás-csomagokat készítenek a község gyerekeinek, amit a községi Mikulás oszt ki. Az elmúlt években advent harmadik vasárnapján Luca-napi pogácsát készítettek, pogácsatombolát szerveztek.

A közösségi élet felpezsdítésére 2016 júliusában megszervezték a „Nyáresti risza avagy házibuli Nőegylet módra” eseményt, az összegyűlt adományokból a 2017. évben a faluház mögötti játszótérre féltetős kiülőt és ivókutat állítottak fel.

2019-ben a Nőegylet benevezett a Szlovákiában megtartott bor- és lekvárversenyre, ahol az általuk készített eper-ribizlilekvár chilivel aranyérmet nyertek.

A pandémia megszűnése után osztrák–magyar gasztroestet szerveztek, és rendszeresen részt vállalnak a faluház programjainak lebonyolításában.

Tevékenységükhöz az önkormányzattól, a Szatymazért Alapítványtól, a helyi vállalkozóktól és cégektől és magánszemélyektől kapnak támogatást.

 


A település hagyománya, hogy az Őszibarack-fesztivál és Falunap pénteki megnyitóján adják át egy-egy életműért a Szatymaz községért kitüntető címet, valamint az is kiderül, ki kerül be a szatymazi díszpolgárok sorába. A község képviselő-testülete 16/2000. (IX. 14.) Kt. sz. rendelete értelmében a lakkossági javaslatokat is figyelembe véve évente dönt ezekről a címekről.
2022. július 8-án egy díszpolgári címet adományoztak és három Szatymaz Községért kitüntetést adtak át. A legfrissebb szatymazi jeleseket egyenként mutatjuk be.

Rózsa Zoltán tanyagondnok

„Szatymaz Községért” kitüntető cím a közélet területén végzett munkájáért

Rózsa Zoltán 1957. szeptember 12-én Szegeden született, de kezdettől fogva szatymazi lakos volt. Kisgyermekkorában tanyán éltek, majd beköltöztek a faluba. Az általános iskola alsó tagozatát a Neszűrjhegyi iskolában járta ki. Az 5-6. osztályt a Simsai-iskolában folytatta, általános iskolai tanulmányait végül a Gazdasági iskolában fejezte be. 1974-ben kezdte el a középiskolát a 600-as számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben villanyszerelő szakon. Mivel szakmai tanulmányi versenyen elnyerte a „Szakma kiváló tanulója” címet, három hónappal a tanév vége előtt megkapta villanyszerelő képesítését.

Ezt követően a DÉLÉP-nél helyezkedett el, a szakmájában. Pár év elteltével a Móra tszben traktorosként, később a Szatymaz Községi Tanácsnál mezőőrként tevékenykedett. 1992 és 1999 között halőrként dolgozott a Szeged-Fisch Kft.-nél. 1999-től Szatymaz Község Önkormányzata ismét mezőőrként foglalkoztatta.

2003 márciusától kezdte meg tanyagondnoki munkáját, amelyet a mai napig töretlen lelkesedéssel végez.

Házasságából két fiú született, akik mára négy unokával ajándékozták meg. A családalapítás után a nagyszülőkhöz költöztek arra a II. körzetben lévő tanyára, ahol jelenleg is él.

Traktorosként sokat segített a tanyán élő időseknek, mezőőrként bizalmi kapcsolatot alakított ki a külterületen élőkkel, minden tanyát és a benne élőket is név szerint ismeri. Tájékozottsága, helyismerete nagy segítséget jelent mindennapi munkában, amelyben megbízható, pontos, segítőkész. A faluban szinte mindenki ismeri. Hosszú évek óta részt vesz a település rendezvényein, az óriáspalacsinta-sütés egyik alapító tagja. Csapatával rendszeresen meghívást kapnak falunapokra, jótékonysági rendezvényekre, különböző kulturális programokra országon belül és határainkon túl egyaránt.

Nyugdíjas éveihez jó egészséget és tartalmas, vidám napokat kívánunk!


A település hagyománya, hogy az Őszibarack-fesztivál és Falunap pénteki megnyitóján adják át egy-egy életműért a Szatymaz községért kitüntető címet, valamint az is kiderül, ki kerül be a szatymazi díszpolgárok sorába. A község képviselő-testülete 16/2000. (IX. 14.) Kt. sz. rendelete értelmében a lakkossági javaslatokat is figyelembe véve évente dönt ezekről a címekről.
2022. július 8-án egy díszpolgári címet adományoztak és három Szatymaz Községért kitüntetést adtak át. A legfrissebb szatymazi jeleseket egyenként mutatjuk be.

dr. Lengyel Andrea háziorvos

„Szatymaz Községért” kitüntető cím az egészségügy területén végzett munkájáért

Dr. Perényiné dr. Lengyel Andrea 1965. október 16-án Szegeden született. Iskoláit is itt végezte, a Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban érettségizett, majd 1991-ben szerezte meg általános orvosi diplomáját summa cum laude az akkor még Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetemen. Szigorló évében mentőtiszt III. vizsgát tett, és hatodéves orvostanhallgatóként mint mentőtiszt dolgozott a szegedi, a makói és a hódmezővásárhelyi mentőállomásokon. Pályája elején három hónapot Gyulán, a gyermekkórházban töltött, de hamar visszatért Szegedre, és az országban elsőként – másik három kollégával – kezdte el a célirányos háziorvosképzést. A licencvizsga letétele után közel egy évet az Acél utcai szociális otthonban dolgozott, ahol kialakított egy fekvőbetegrészleget teljes orvosi és nővéri ellátással.

1994. október 1-jén kezdte el háziorvosi munkáját Szatymazon. 1997 novemberében sikeres szakvizsgát tett háziorvostanból, majd 20 év háziorvosi munka után címzetes főorvosi címet kapott. A Magyar Orvosi Kamara Csongrád megyei küldöttje és a Szeged város és járás orvosi kamara háziorvosi tagozatának vezetőségi tagja.

Háziorvosi munkájában a korszerű betegellátás mellett kiemelt fontosságúnak tartja a megelőzést és az egészségmegőrzést. Több mint 20 éve a faluházzal és az önkormányzattal együtt szervezi az egészséghetet Szatymazon. Ezen túl is igyekszik a szűrésekre hangsúlyt fektetni, amikor csak lehet, mintapraxisként is részt vesz országos szűrésekben. Az elmúlt öt évben – szintén a prevenció jegyében – az önkormányzati társulás égisze alatt két sikeres pályázatban is részt vett. Az ekkor alakult praxisközösségünket szakmai vezetőként a doktornő irányította. Ezek keretében sikerült gyógytornát, dietetikust biztosítani a lakosságnak, illetve korszerű eszközök beszerzésére is sor került. Jelenleg is egy szoros praxisközösség tagjai vagyunk.

2000 óta a szegedi központi ügyeleten is rendszeresen dolgozik, korábban kivonuló, az utóbbi években ambuláns orvosként.

Munkája során kiemelt fontosságúnak tartja az oktatásban való részvételt. 2013 óta hivatalosan is oktató körzetként működik, ennek keretében minden évben jönnek szigorló orvostanhallgatók, diplomás ápolók és szakvizsgára készülő orvosok. Idén a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar államvizsga-bizottságának munkájában is részt vett. 2022 őszétől tantermi oktatói munkát fog végezni az SZTE egészségügyi főiskolai karán, és várhatóan az általános orvosképzésben is.

A tanulás mellett a sport is fontos része életének. Gimnazistaként és az egyetemi évek alatt NB I.-s, majd NB II.-s kosárlabdázó volt, a mai napig heti rendszerességgel játszik.

„Munkámat mindig nagy szeretettel és odaadással végzem, s talán szigorral is, de magamhoz vagyok a legszigorúbb. A nyugodt, biztonságot adó családi háttér mellett a megbízható, munkájukat szívvel-lélekkel végző munkatársak kellettek ehhez az úthoz. Nélkülük nem ment volna, hiszen a mi munkánk igazi csapatmunka!” – mondja a doktornő.

Kedves Doktornő! Hálás szívvel köszönjük a Covid-vírus tombolásának időszakában nyújtott odaadó és lelkiismeretes munkáját, az oltások szervezését! Kívánunk további munkájához türelmet, kitartást, jó egészséget – hogy a mi egészségünk is jó kezekben legyen!

 

 

.

 


A település hagyománya, hogy az Őszibarack-fesztivál és Falunap pénteki megnyitóján adják át egy-egy életműért a Szatymaz községért kitüntető címet, valamint az is kiderül, ki kerül be a szatymazi díszpolgárok sorába. A község képviselő-testülete 16/2000. (IX. 14.) Kt. sz. rendelete értelmében a lakkossági javaslatokat is figyelembe véve évente dönt ezekről a címekről.
2022. július 8-án egy díszpolgári címet adományoztak és három Szatymaz Községért kitüntetést adtak át. A legfrissebb szatymazi jeleseket egyenként mutatjuk be a héten.

Díszpolgári cím: Sutka István plébános

Szatymaz sorrendben hetedik plébánosa 1978. december 2-án születetett Szegeden. A teológus, mentálhigiénés szakember, kántor, ének-zene szakos tanárt 2006. június 17-én a szegedi székesegyházban szentelte áldozó pappá Gyulay Endre Szeged–Csanádi megyéspüspök. Teológiai tanulmányait a Szegedi Hittudományi Főiskolán, majd a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Teológiai, ezt követően Bölcsészettudományi Karán folytatta, végül a Gál Ferenc Főiskolán szerezte sokadik diplomáját.

Szegeden legendássá váltak a dómbéli, mesékkel és példázatokkal kísért bábos gyerekmiséi. Hat éve került Szatymazra plébániai kormányzóként, 2021-től pedig már plébánosunk. Ezzel párhuzamosan a szegedi Gál Ferenc Egyetem kántor szakának ének-zene tanára és a kispapok nevelője.

Szatymazon a helyi vallástörténet kutatója, a néprajzi és a vallástörténeti értékek ápolója. Hisz abban, hogy Szatymaz Szeged részeként már azelőtt a kultúra és a vallási élet központja volt, hogy önálló községgé vált volna. Vallja, hogy Szatymaz a jövőben is a helyi közösségek összefogásának köszönhetően különleges, egyedi település marad. Aktív lelkipásztori jelenlétén túl a faluközösség egyik alkotó személyiségeként ehhez kíván hozzájárulni. Sikeres pályázatok sorával fejlesztette a templomot és a plébániát, kreativitásának köszönhetően újszerű megoldásokat talál a rendezvények, hittantáborok, művészeti vagy egyháztörténeti kiállítások szervezésében, bonyolításában.

Életfilozófiájának egyik alapja, hogy nem kívánja előírni, mit tegyen vagy mit ne tegyen az ember vagy az emberiség, hanem megmutatja, milyen az, ha Istenbe vetett bizalommal szemlélünk egy problémát, és így keresünk rá megoldást. Azokon a miséken, amelyeken elsősorban az óvodás és iskolás gyermekekhez szól, megnyilvánul vonzalma a mesék világa, a mesékben fellelhető tanulságok tanító ereje iránt. Szereti a verseket és a prózairodalmat, a közösségi ünnepeken is hatásos előadója irodalmi és zenei műveknek.

István Atya, vagy ahogyan legtöbben említik, „Sutkapisti”, érdemesnek találtatott a Szatymaz díszpolgára kitüntető címre.

Kérjük, fogadja a képviselő-testület és rajtuk keresztül a község lakóinak elismerését eddigi munkájáért, és kifejezzük a reményt, hogy még sokáig együtt építhetjük, fejleszthetjük szeretett településünket!

Szakmai életútja

2006–2007 – Csongrád-Belváros, káplán
2007–2013 – Szegedi Székesegyház (Dóm), káplán
2013–2016 – Szent Gellért Szeminárium, prefektus (tanulmányi-fegyelmi elöljáró)
2016. szeptember 1. – 2020. december 31. – Szatymaz, plébániai kormányzó
2017. január 1-jétől – Szatymaz, plébános
2011–2021 – Gál Ferenc Főiskola kántor szakjának tanára
2011–től – Gál Ferenc Főiskola ének-zene tanára (2021-től Gál Ferenc Egyetem)


Szatymaz Község Önkormányzat Képviselő-testületének Humán Bizottsága pályázatot ír ki a településen lakó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulók részére.

A pályázaton a közoktatási intézmények nappali tagozatának 7–13. évfolyamán tanuló, a pályázat benyújtásakor a 12. életévét már betöltött, de a 20. életévét még be nem töltött tanulók vehtnek részt.

A pályázati kiírás az adatlappal a Lakossági pályázatok menüpont alatt érhető el.


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az országos tisztifőorvos 2022. július 20-án (szerda) 00.00 órától 2022. július 23-án (szombat) 24.00 óráig az ország egész területére harmadfokú hőségriasztást rendelt el.

Harmadfokú hőségriasztást akkor rendelnek el, ha a napi középhőmérséklet legalább három egymást követő napon eléri, vagy akár meghaladja a 27 Celsius-fokot.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ és a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nyomatékosan kéri az ország lakosságát, hogy a nagy melegben ügyeljen a fokozott folyadékbevitelre. Kerüljék a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők és zsíros ételek fogyasztását. Délelőtt 11 és délután 15 óra között semmiképpen ne tartózkodjanak a tűző napon óvintézkedések nélkül: védjék bőrüket a leégés ellen megfelelő öltözködéssel, szellőző ruházattal és napvédő készítmények használatával! Különösen figyeljenek erre a szabadtéren dolgozók, illetve a szabadtéri rendezvényeken szórakozók.

Az autóval közlekedők fokozottan figyeljenek, és vezessenek óvatosan, a nagy meleg könnyen dekoncentráltságot okoz.  A vízparton tartózkodók ne napozzanak 11-15 óra között, és felhevült testtel ne ugorjanak a vízbe.

Sose hagyjanak gyermeket, állatot tűző napon parkoló autóban, ilyen időben akár 70 Celsius-fok fölé is emelkedhet az autó belső hőmérséklete. Ha napon álló autóban hagyott gyermeket vagy háziállatot látnak, azonnal hívják a 112-es segélyhívószámot!

A nagy hőség az egészséges szervezetet is megterheli, bárkinél okozhat egészségügyi panaszokat, kellemetlen közérzetet, dekoncentrációt. Különösen veszélyeztetettek a kisgyermekek, az idősek, valamint a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők. A meleg az autósokra is kedvezőtlen hatással lehet, ezért kérjük, vezessenek óvatosan.

Tartsa otthonát hűvösen

 • Próbálja hűvösen tartani a lakóterületét. Ellenőrizze a szobahőmérsékletet 08:00 és 10:00 óra között, 13:00 órakor és este 22:00 óra után. Ideális esetben a szobahőmérsékletet 32oC alatt kell tartani nappal és 24oC alatt éjszaka. Ez különösképpen fontos a csecsemők és a 60 év fölöttiek számára.
 • Használja az éjszakai levegőt otthona lehűtésére. Nyissa ki az ablakot és zsalut éjszaka illetve kora reggel, amikor a külső hőmérséklet alacsonyabb (amennyiben biztonságos az ablakot nyitva tartani).
 • Csökkentse a lakáson vagy házon belüli hőforrásokat. Kapcsolja ki a mesterséges világítást és annyi elektromos berendezést, amennyit csak lehetséges.
 • Tegyen árnyékolókat, sötétítő függönyöket, drapériákat vagy redőnyöket az ablakokra, amelyeket reggeli vagy délutáni napsütés ér.
 • Akasszon ki nedves törölközőket, hogy lehűtse a szoba levegőjét. Vegye figyelembe, hogy ezzel együtt a szoba levegőjének páratartalma is növekszik.
 • Amennyiben a lakhelye légkondicionált, csukja be az ajtókat és az ablakokat és takarékoskodjon a nem szükséges elektromossággal, hogy hűvösen tartsa magát.
 • Az elektromos ventillátorok enyhítő érzést adhatnak, de amikor a belső hőmérséklet 35oC fölötti, a ventillátorok működtetésével már nem előzhetők meg a hőséggel összefüggő tünetek.

 Tartsa kint a hőséget

 • Tartózkodjon otthona leghűvösebb szobájában, különösen éjszaka.
 • Kerülje a szabadban tartózkodást a nap legmelegebb időszakában.
 • Kerülje a megerőltető fizikai tevékenységeket, amennyiben ez lehetséges.
 • Maradjon árnyékos helyen.
 • Ne hagyjon gyerekeket és állatokat leparkolt járművekben.

Tartsa testét hidegen és fogyasszon megfelelő mennyiségű folyadékot

 • Vegyen langyos zuhanyokat és fürdőket. Alternatív megoldás a hideg borogatás, nedves törölközők használata, lábáztatás stb.
 • Viseljen természetes anyagokból készült könnyű, bő ruhákat. Amennyiben a szabadba megy, viseljen széles karimájú kalapot vagy sapkát és napszemüveget.
 • Használjon könnyű ágyneműt és takarókat. Lehetőleg ne használjon párnákat, hogy elkerülje a meleg megrekedését.
 • Igyon rendszeresen, de kerülje az alkoholt és a túl sok koffeint és cukrot.
 • Egyen kis adagokat és egyen gyakrabban könnyen emészthető lédús ételeket, sok zöldséget, gyümölcsöt. Kerülje a magas fehérje és zsír tartalmú ételeket.

Segítsen másoknak

 • Tervezze meg a család, barátok és a sok időt otthon töltő szomszédok ellenőrzését. A sérülékeny embereknek segítségre lehet szükségük a forró napokon.
 • Beszélje meg az extrém hőhullámok kockázatait, a védekezés módját családjával. Mindenkinek tudnia kell, mit kell tenni azokon a helyeken, ahol az idejüket töltik.
 • Amennyiben ismerősei közül valaki veszélynek van kitéve, úgy segítsen neki, hogy tanácsot vagy támogatást kapjon. Az idős vagy beteg, egyedül élő embereket naponta szükséges látogatni.
 • Aki gyógyszert szed, kérdezze meg a kezelőorvost, hogyan befolyásolja a gyógyszer a hőszabályozást és a folyadékegyensúlyt.

Amennyiben egészségi problémája van

 • Tartsa az orvosságokat 25oC alatt vagy a hűtőben (olvassa el a tárolásra vonatkozó utasításokat a csomagoláson).
 • Kérjen orvosi tanácsot, amennyiben állapota krónikus vagy több gyógyszert is szed.

Ha ön vagy mások rosszul érzik magukat

 • Próbáljon segítséget kérni, amennyiben zavartságot, gyengeséget, félelmet érez vagy erős szomjúságérzete vagy fejfájása van. Menjen egy hűvösebb helyre amilyen hamar csak lehet és mérje meg a testhőmérsékletét.
 • Igyon vizet vagy gyümölcslevet, hogy pótolja az izzadással elveszített folyadékot.
 • Pihenjen le rögtön egy hideg helyen, ha fájdalmas izomgörcsei vannak (különös tekintettel a karokra, lábakra vagy alhasi tájékra; gyakran, hosszantartó, hőségben végzett, testedzés után) és fogyasszon leveseket, sós folyadékokat.
 • Konzultáljon orvosával, amennyiben szokatlan tüneteket észlel, vagy ha a tünetek tartósnak bizonyulnak.

Ha valamelyik családtagja, vagy valamelyik, ön által segített személy bőre forró, száraz, a beteg zavart vagy görcsöl és/vagy eszméletét elvesztette, hívjon azonnal mentőt/orvost. Amíg segítségre vár, helyezze a személyt hűvös helyre, fektesse le és emelje meg a lábait és a csípőjét. Vegye le a ruházatát és kezdje meg külsőleg hűteni, például hideg borogatást helyezve a nyakra, mellkasra vagy lágyékra, folyamatosan legyezve és locsolva a bőrt.

Vigyázzanak magukra!

Szatymaz Község Önkormányzata


Szatymaz több utcájában lesz áramszünet augusztus 15-én.

Utca Házszám Időpont
Ady Endre utca 1. – 15.
2. – 30.
2022.08.15.   08:00 – 16:00
Béke utca 3. – 23.
2. – 42.
2022.08.15.   08:00 – 16:00
Dankó Pista utca 1. – 5.
2. – 6.
2022.08.15.   08:00 – 16:00
Dózsa György utca 1 – 49.
2. – 42.
2022.08.15.   08:00 – 16:00
IV. körzet tanya 13 – 135.
2022.08.15.   08:00 – 16:00
Juhász Gyula utca 1. – 23.
2. – 26.
2022.08.15.   08:00 – 16:00
Kiskert 1467. – 1973
2022.08.15.   08:00 – 16:00
Kossuth Lajos utca 15. – 51.
16. – 32/A.
2022.08.15.   08:00 – 16:00
KÜLTERÜLET
156+150/Km – 156+150/Km
2022.08.15.   08:00 – 16:00
Május 1. utca 1. – 19.
2. – 18.
2022.08.15.   08:00 – 16:00
Móra Ferenc utca 1. – 7.
2. – 6.
2022.08.15.   08:00 – 16:00
Petőfi Sándor utca 1. – 23
2. – 26.
2022.08.15.   08:00 – 16:00
Vasút utca 1. – 39.
2. – 6.
2022.08.15.   08:00 – 16:00

A MÁV értesíti a vasúti területek mentén lévő ingatlanok tulajdonosait, valamint az ilyen ingatlanokon tartózkodókat, hogy 2022. 07. 28-án vegyszeres gyomirtást végez Szatymaz területén.

 


Szatymaz Község Képviselő-testülete 2022. július 21. napján (csütörtök) 15:00 órától képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár
Szatymaz, Dózsa György u. 42.

Napirendi pontok:

1. A 2022. évi Falunapok értékelése
Előadó: Dankó Pista Művelődési Ház és Könyvtár

2. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: a Polgármesteri Hivatal gazdasági ügyintézője

3. Tájékoztató az Alföldvíz Zrt. 2021. évi közmű-szolgáltatási tevékenységéről
Előadó: Alföldvíz Zrt. képviselői

4. Előterjesztések
Előadó: jegyző

Zárt ülés keretében:

1. Tájékoztatás Ro-Ba Millenium Kft. tartozása ügyében
Előadó: jegyző

Az anyagok nyilvánosan elérhetők ide kattintva, vagy az Előterjesztések menüpontban.

Szatymaz, 2022. július 15.

Barna Károly
polgármesterSzatymaz, egy Szegedtől néhány kilométerre fekvő község felismerte, hogy ha a híres (hírös) barackja mellé beveszi hívószóként az otthonkát is, lehet, hogy otthonkakiállításra vágyók tömegei érkeznek majd hozzájuk, hogy a szélben lengedező, fél évszázados nejlonruhák csodájára járjanak. Megtekintettük a leleményes kiállítást, ami jó apropó volt arra, hogy egy pont letűnőben lévő, ikonikus ruhadarab nyomába eredjünk. Azt is megnéztük, mit kezd vele a kollektív emlékezet, és miért lett az emberi test fóliasátra – írja a Telex a szatymazi riportja előtt.

Könnyű, nyári szellő lengeti azt a közel száz darab otthonkát, ami a szatymazi művelődési ház épületének falát és melléképületét díszíti. Péntek van, ebédidő, délután nyílik az Őszibarack-fesztivál, amit idén egy divatbemutatóval egybekötött szabadtéri otthonkakiállítással toldanak meg a szervezők.

A 4700 fős dél-alföldi község régóta híres a barackjáról (korábban szőlőjéről). Ha végiggondoljuk, milyen öltözékben izzadtak baracklekvárfőzés közben idősebb rokonaink, máris megvan a kapcsolat a barack és az otthonka között – nem véletlen, hogy ehhez hasonló asszociációk cikáztak az ötletgazda Kémeri Attila fejében is, aki a község kommunikációs felelőse.

Ma már elvétve csak a 80 pluszos korosztályon lehet látni ezt a ruhadarabot, de fénykorában, főleg a falvakban és a kisebb városokban, alig akadt olyan háztartás, ahol ne lett volna legalább egy nejlon háziköpeny.

„Az otthonka, annak ellenére, hogy sokan munkahelyi védőöltözetként is viselték, otthoni használatra tervezett ruhadarab volt, s minden »valamirevaló« háziasszony jó háziasságának, szocialista erkölcsösségének ezzel együtt pedig látszólagos egyenjogúságának szimbóluma volt” – írta Agárdi Izabella történész az otthonkákról készült A „nejlon otthonka” – egy birodalom öröksége című tanulmányában.

Vajon miért ragaszkodott olyan sok nő a gulyáskommunizmus éveiben a szocialista konfekcióipar egyik legnagyobb karriert befutott termékéhez? – tettük fel a kérdést a szatymazi szervezőknek és a történésznek is. Kiderült, hogy az otthonka sokkal izgalmasabb ruhadarab annál, mint aminek látszik.

Fotó: Bődey János / Telex

„Az otthonka generációs különbséget jelzett: azok a nők hordták, akik a szocializmusban váltak férjes, dolgozó nővé. Nekik a kötény már túl öreges volt, az otthonka viszont nem, hiszen a kötény modernizált változata lett” – magyarázza a Telexnek Agárdi Izabella. Bármilyen furcsa is a jelenből visszatekintve, de a hatvanas-hetvenes években az otthonka legalább annyira menő és kényelmes viseletnek számított, mint most – mondjuk – egy Birkenstock papucs.

Kultstátuszát jól mutatja, hogy volt olyan konfekcióüzem, ami ki akarta sajátítani magának az „otthonka” elnevezést. Persze nem csak úgy véletlenszerűen lett ennyire menő – továbbra se feledjük, hogy az államszocializmus középső éveiben járunk –, diadalmenete összefüggött a poliészter előretörésével, ami a korban maga volt a csúcstechnológiás modernitás. A műszálgyártás fellendülése Magyarországon a hatvanas években indult, és a hetvenes években teljesedett ki. A textiliparban a cél a műanyag-felhasználás fokozása volt, és ennek keretében 1965–66-ban elindult az úgynevezett poliészterprogram.

 

Fotó: Bődey János / Telex

Mindezek hatására a hatvanas évek végétől kezdve nejlonotthonkák árasztották el az országot.

Az otthonkák terén – mint oly sok mindenben – látszatszabadságot és látszatautonómiát kaptak a nők: újságokban megjelent szabásminták alapján bárki varrhatott magának kedvére valót, de konfekcióüzletekből és piacokról is be lehetett szerezni.

Nem csak nálunk, a többi KGST-országban is dívott; sőt, az NSZK-ban és Portugáliában is gyártottak otthonkát; de igazi népszerűségre a szocialista blokkban tett szert.

De hogyan került ennyi otthonka 2022-ben Szatymazra? Miután május környékén kipattant Kémeri Attila fejéből az ötlet, és a környéken elterjedt, hogy otthonkákat keresnek, elkezdtek befutni Szatymazról és környékéről az otthonkaadományok, sőt, Sopronból és a Győr-Moson-Sopron megyei Ravazdról is érkeztek dobozok. Kezdetben 10-15 darabra számítottak, mostanra már 100-nál is több otthonkájuk van: főleg apró virágmintás, de bőven akad nonfiguratív is: pöttyös, spirálos, geometrikus, csíkos – vidám, de semmiképp sem túl harsány színekben.

Kiderült, hogy az otthonkát nagyon praktikus viseletnek tartották a nők és az asszonyok: nagy zsebei egy csomó mindent elnyeltek, ujjatlan szabása nagy szabadságot hagyott a karmozgásoknak, ha vizes lett, kimosták, és gyorsan megszáradt, vasalni nem kellett, a gombok miatt egyszerűen magára kaphatta a viselője.

Az átsejlő, szagló nyári otthonka

Az „emberi test fóliasátra” – mondta egyszer az otthonkáról Bödőcs Tibor humorista, és a kifejezés több szempontból is találó: a vékony műanyag alaposan körülölelte viselője testét, ami nyaranta épp úgy be tudott dunsztosodni alatta, mint az 50 fokos fóliasátorban növekvő paradicsom.

A szatymazi kollektív emlékezet meg is említ egy ezzel kapcsolatos furcsaságot: nyáron a nők úgy hordták az otthonkát, hogy a legjobb esetben is csak alsóneműt vettek alá, a vékony poliészter pedig erősen átsejlett (ezt le is ellenőriztük a szatymazi tárlaton).

„Egy nyeles bugyit azért csak veszünk alá – ezt mondta mindig a mama”

– illusztrálja a jelenséget Feketéné Bárkányi Ilona, a kiállítás társrendezője, egyben az otthonkáknak otthont adó kultúrház igazgatója. Látszik, hogy a szatymaziak jól felkészültek: az alsónemű említésére kollégája beszalad az épületbe, és öt perc múlva az említett nyeles bugyival, ismertebb nevén egy hosszú szárú bundabugyogóval tér vissza a kiállítás helyszínére.

A témához tartozik az is, hogy a hatvanas-hetvenes években még annyi testszőrzet borított mindenkit, amennyit a természet szánt neki – és innentől kezdve már döntsön a képzelet arról, ki hogyan fejezi be ezt a gondolatsort.

Fotó: Bődey János / Telex

 • A teljes cikk az eredeti környezetében még több fotóval a Telex oldalán olvasható

2020. szeptember 1-jétől az ország erre kijelölt köznevelési és szakképzési intézményeiben segíti iskolaőr az intézmény rendjének fenntartását. A Rendőrség munkavállalói állományában telephelyenként egy fő látja el szolgálatát.


Divatbemutató a szocializmus egyik legigénytelenebb női viseletéből? A hétvégén megtörtént: Szatymazon otthonkás nők vonultak a művház betonján. Szervezői közbenjárásra portrésorozatot készítettünk a manökenekről, s ki is faggattuk őket: a legtöbbjük először izzadt benne, de akadt olyan is, aki a mai napig hordja tanyasi munkákhoz. De honnan ered e már-már bensőséges kapcsolat ehhez a darab nejlonhoz? Saját tapasztalatainkon kívül néprajzos segítségét kértük a megfejtéshez. Egy biztos: Szatymazon egyszerre volt jelen a nosztalgia és a KGST-s hiánygazdaság emléke – de ez senkit nem zavart.

A valaszonline riportja.

„Az otthonka az emberi test fóliasátra.” (Bödőcs Tibor)

Kevés dolog biztos a háborúval és inflációval – meg háborús inflációval – terhelt 2022-ben. A világ változik, mostanság akár évtizedeket egy nap alatt. Bizonytalanok vagyunk, szorongunk. Ráadásul melegszik az idő, aszály van az Alföldön. Látszik ez a szegedi gyors ablakából is, a V43-as mozdony menetszelétől porzik a homokos csongrádi talaj. Bizonyosságok után szomjazunk, mert kevés dolog képes a „minden változatlan”-életérzést kiváltani. A múlt hétvégén rendezett szatymazi Őszibarack Fesztivál és Falunap azonban ilyen. Van is miért fesztiválozni, a baracktermés végre bőséges volt. A fénykor persze messze, a Szeged elővárosának is beillő községben legfeljebb a féltucatnyi tehervágány emlékeztet arra, hogy valamikor itt volt a magyarországi őszibarack-termelés szívcsakrája. Külön elnevezése is van: szatymazi termőtáj. Állítólag azért lehetett az, mert a homokos talajról visszaverődő, egyébként is sok napfény alulról is melegíti a fákat. Az meg jó a baracknak.

Az állomásról (intercity-megálló, hahó!) kilépve azonnal bográcsillat vegyül a hidroglóbusz felé guruló lovaskocsi aromájába. A Május 1. utcai ivóban délután 1-re ígérik a marhalábszár pörköltet. Nincs idő megvárni, a nagy dolgok a Dankó Pista Művelődési Ház környékén történnek. Látszólag átlagos falunap (v.ö. változatlanságok): barack- és héliumoslufi-árusok, körhintások és Csíki Sör-pult képezte csődület. A mazsorettesek fellépése után pár órával, a sörsátorban, Korda Györgyé és Balázs Klárié a színpad – „Esküszöm neked, a felhőtlen égre // Esküszöm neked, hogy sose lesz vége…”

 

A kiállított otthonkákból pedig divatbemutató lesz – mikor, ha nem az Őszibarack Fesztivál és Falunapon?

A modellek többnyire helybéli asszonyok, akik vállalták, hogy részt vesznek az iróniába hajló nosztalgikus rendezvényen, és otthonról hozott vagy épp a kiállításról kölcsönvett otthonkákban végigsétálnak a Dankó Pista Művelődési Ház hátsó udvarának betonjárdáján.

Hogy a program a vicc kategóriáját súrolja, azt a szervezők is elismerik, az otthonkában rejlő nosztalgiaérték azonban komoly tömeget csábít a nyárfa alá. De mi vesz rá valakit, hogy az ántivilágnak ebben a jellegzetesen igénytelen ruhadarabjában fesztiválozók szeme láttára illegesse magát? A szatymazi polgármesteri hivatal munkatársa, Kémeri Attila ötletgazda szerint a divatbemutató közösségi élmény, hiszen elsősorban a szatymazi lakosok adták össze a kiállítás alapanyagát az önkormányzat felhívására: „Szerintem ha egy fiatal lány egy otthonkát fölvesz, az poén. Érdekes ruhadarab egyébként, mert ormótlan, és úgyszólván nem a nőiességet kiemelő. Ezért is lehetett olyan népszerű: viselőjét »ápolta és eltakarta«.”

 

 

 • A riportnak korántsincs vége.
  A teljes tartalom a manöneknportrékkal és Szőka András hangjával a Válaszonline oldalán.

Kép és szöveg: Válasz Online/Vörös Szabolcs


Tóth-Molnár Géza videója az Őszbarackfesztivál szombat délelőtti felvonulásairól. A Rézhúros Banda és néptáncosaik a Nyár alatti helyszínről vonultak körbemuzsikálni és áttáncolni a fesztivált. A fogatosok a Víztorony téri bázisukról indultak, a látványon túl zenészekkel csábítottak a falunapra.

 


Mindenkinek van legalább egy olyan sztorija a falunapos hétvégéről, amit többször is elmesél. Itt az alkalom most az egész falunak elmondani! A Mi Lapunk augusztusi számába olyan olvasói írásokat várunk, amik az Őszibarack-fesztiválról szólnak. Legyen az személyes élmény-, és hangulatjelentés, elfogult vagy elfogulatlan beszámoló. A beszámoló lehet egymondatos odaszólás, de akár 1-2 oldalas szövegfolyam is.

Arra biztatjuk az olvasókat, hogy küldjenek rövid falunapos írásokat az augusztusi lapszámba! Írjanak, írjanak és biztassák erre írástudó ismerőseiket is!
Barátsággal kíván kellemes nyarat a szerkesztő, aki július 23-áig  a következő email-címre várja a falunapos szövegeket:
kulturkubikos@gmail.com

 

 Minden túlzás nélkül mondhatjuk, hogy fergeteges sikere volt szombaton délután a szatymazi ottthonka-show-nak. A lelkes amatőr manökenek manírmentes, bájos természetességét remekül egészítette ki Szőke András stand-up minőségű konferálása. Az ország első otthonka-kiállítását nagy várakozás előzte meg, nem csak a szatymaziak készültek rá, az országos sajtó is figyelemmel kísérte. Budapestről jónéhány médium stábja kifejezetten az otthonka-show miatt jött Szatymazra.

A ‚60-as, ’70-es évek klasszikus otthoni viseletéből az ország több pontjáról is érkezett kiállítási darab a ma már ritkán viselt ruhaneműből. Van köztük olyan is, ami akkoriban Németországban hódított.

 


Az otthonkáról legtöbbünknek a Barátok közt Magdi anyusának mindennapi viselete jut eszünkbe, pedig ötven-hatvan éve még ez volt az asszonyok otthoni viselete. A Szatymazi Művelődési Ház gondolt egyet és megkérte az asszonyokat, hogy mindenki kapja elő a szekrényből, rég nem hordott darabját. A kiállításnak hatalmas sikere lett. Hogy, miért az kiderül a videóból.

 

 


Kétségkívül az otthonka divatbemutató és kiállítás volt a Szatymazi Őszibarack Fesztivál és Falunap leginkább várt programpontja szombaton. A vidám és lelkes modellek Szőke András kommentálásával bebizonyították, hogy nemcsak szellős, kényelmes és praktikus, de határozottan szexi ruhadarab ez az otthoni viselet – írja a delmagyar.hu portálon Koós Kata.

A település legfőbb büszkeségeként most is a zamatos őszibarack állt a szatymazi falunap középpontjában. Minden látogatót ingyen barackos palacsintával vendégeltek meg a szervezők, a Szatymazi Nőegylet pedig ingyen őszibaracklét kínált, valamint meghirdette a barackos ízek ütközetét. Gulyás Zsuzsanna, az egylet elnöke lapunknak elmondta, édesség kategóriában érkezett a legtöbb nevezés. A harmadik helyen barackos-áfonyás tortájával Bitterné Benkó Ilona végzett, ezüstérmes tökös-barackos lepényével Kuruczné Oláh Andrea lett, az aranyérmet pedig baracktorta variációival Kuspiné Rácz Mónika nyerte.

Az Őszibarack Fesztivál és Falunap leginkább várt programpontja az otthonka divatbemutató és kiállítás volt, amelynek ötlete a település kommunikációs felelőse, Kémeri Attila fejében született meg.

Ez már a 29. fesztivál, szerettünk volna valami új programot kitalálni egyrészt a helyiek szórakoztatására, másrészt pedig, hogy minél messzebb menjen a falu híre országszerte. Töprengtem az őszibarackon, beugrott a lekvárfőzés, arról pedig eszembe jutott a nagymamám. Két településsel arrébb, Csengelén lakott, és gyerekként a nyarakat nála töltöttem a tanyán. Bevillant, ahogy főzte az őszibarackot az otthonkájában, innen jött az ötlet

– mondta el lapunknak.

Rögvest el is kezdődött a gyűjtés, körülbelül száz otthonkát ajánlottak fel a kiállításra zömmel a szatymaziak, de a környékbeli kistelepülésekről is szép számmal érkeztek a különleges ruhadarabok. A manöken szerepét helyi lányok és asszonyok vállalták.

Igazi tanyasi vagyok, ahhoz az élethez pedig hozzátartozott az otthonka. Sőt, manapság is hordom otthon, mert praktikus, minden elfér a zsebében, nem koszolom össze alatta a ruhát, lenge és szellős. Persze nem a nejlon, az szúr és nagyon meleg, a pamut viszont kényelmes viselet. A kifutót azért vállaltam, mert jó buli, nagyon jó a hangulat

– mondta Farkas Anett.

A modellek nemcsak egyszerűen maguk köré kanyarintották az otthonkákat, nagy gondot fordítottak a kiegészítőkre: fejkendőkre, köténykékre, nyújtófára, tejes kannára, söprűre. A divatbemutatót Szőke András kommentálta, aki minden darabot külön minősített.

A delmagyar.hu portál cikkében fotókat és videót is nézhetünk az eseményről.

Fotó: Török János


A 29. Őszibarackfesztivál és falunap első napjának képei.

 

Július 9-én, szombaton reggeltől késő estig pörögnek az ingyenes programok a faluház környékén.
Légy ott! legyen ott Ön is!

 


Csütörtök délutáni pillanatképek.

 


A Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Barackvirág Óvoda pályázatot hirdet Karbantartó/udvaros munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes vagy részmunkaidő

A munkavégzés helye: 6763 Szatymaz, József A.u.3.

A munkakörbe tartozó, illetve megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény területén, helyiségeiben előforduló napi, heti és havi szintű javítási és
karbantartási, üzemeltetési munkák elvégzése. Az udvar és az épület környezetével,
gondozásával kapcsolatos feladatok ellátása. Egyéb észlelt és jelzett hibák javítása.
Illetmény és juttatások: Bruttó 260000 ft/hó

Pályázati feltételek:
– Szakmunkásképző intézet, épületfenntartással kapcsolatos szakképesítés /kőműves, víz- és csőhálózat szerelő, asztalos, villanyszerelő/,
– büntetlen előélet,
– cselekvőképesség ,
– magyar állampolgár, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– karbantartói munkakörben szerzett tapasztalat,
– B kategóriás jogosítvány,
– szakközépiskolai végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
– iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló oklevelek fénymásolata,
– fényképes szakmai önéletrajz,
– 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja, hogy büntetlen előéletű,
valamint tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt nem áll
(a pályázatnak nem, csak az állás betöltésének feltétele),
– nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő
kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2022. július 15. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt
Marótiné Balogh Zita igazgató nyújt, a 06/30-822-7148-as telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– Postai úton, SZKTT Szatymazi Barackvirág Óvoda, 6763 Szatymaz, József A.u.3.
– Elektronikus úton ovoda@szatymaz.hu email címen.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. július 12.


Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szatymaz Község Képviselő-testületének a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2021. (XII.10.) rendelete 11. §-a alapján, óvoda- és iskolakezdési támogatás iránti kérelem benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:

 • A támogatás nyújtásának feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 %-át (71.250.- Ft) és vagyonnal nem rendelkezik.
 • A pénzbeli támogatás jogosultja az óvodai nevelésben részt vevő, valamint általános iskolai és középfokú oktatás nappali munkarend szerint folyó oktatásában részt vevő gyermek.
 • A támogatás mértéke 10.000,- Ft/gyermek.

A támogatás iránti kérelmet 2022. július 01. napjától 2022. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmeket, az arra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve a www.szatymaz.hu oldalról letölthető.

Szatymaz Községi Önkormányzat


Gondozzuk a parkot, gyártjuk a dekorációs elemeket. Készülnek az otthonka kiállítás tervei, felújítjuk a miniskanzen épületeit.
A faluház mögötti udvar, a “Nyár alatt” évről évre az őszibarack-fesztivál kedvenc élő zenés, közösségi kulturális helyszíne. Az idén is ide várjuk a nagyszínpadi események sűrűjében megfáradt fesztiválozókat.

A “Piknik a Nyár alatt” egy családias, csendes, hűsölős helyszín az őszibarackfesztivál és falunap mellékén.
A Rézhúros banda egész napos zenei workshoppal és koncerttel színesíti a falunap programkavalkádját. Közös főzésre invitálunk: Rózsa Teodóra bábszínész és Szőke András Balázs Béla-díjas filmrendező vezényletével. Számítunk a lelkes krumplipucolókra, lencseválogatókra és fakanálfigyelőkre, valamint a kéretlen tanácsadókat is megtűrjük az üst környékén.
A zenészek kötetlen hangszer- és zenészsimogatóra várják a fesztiválozókat. Az esti jammsession-be, a közös zenélésbe bárki beszállhat a tábortűz mellett.
A nyár alatti programok a természetközeli élményekre koncentrálnak, s amellett, hogy elmossák az előadó és közönsége közti határokat, környezetünk megóvására is buzdítanak: kérjük, ha teheti, az ételkóstolókhoz hozzon magával nem eldobható tálat, evőeszközt! Figyelem, reggeltől késő estig gyermekbarát környezet és hangulat! Hozzon pokrócot, elemózsiás kosarat, heveredjen a nyár alá családtagjaival és barátaival – a látni és hallani valót mi biztosítjuk!

Képeinken Fábián Tamás agyaggal újratapasztja és mésszel festi át az udvari kemencét.

 Megszakítás