Adó

Adótájékoztató
Bevallás a magánszemélyek kommunális adójának megállapításához
Bevallás az előrehozott helyi adóról
Bevallás az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén
Őstermelői nyilatkozat 2023
Őstermelői nyilatkozat 2022
Őstermelői nyilatkozat 2021
Túlfizetés adószámlák közötti átvezetésre, vagy visszautalásra irányuló kérelem
Bevallás talajterhelési díj
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról

Fúrt / ásott kutak engedélyeztetése

TÁJÉKOZTATÓ az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről
KÉRELEM kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezéséhez
KÉRELEM kutak vízjogi megszüntetési engedélyezéséhez
KÉRELEM kutak vízjogi létesítési engedélyezéséhez

Kereskedelmi tevékenység engedély (működési engedély)

TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi tevékenységről
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység
Működési engedély iránti kérelem
Megszüntetés bejelentése kereskedelmi tevékenység
Vendéglátóhely üzlettípus bejelentés


Telephely engedély (ipar) 

TÁJÉKOZTATÓ a telepengedélyezési és bejelentési eljárásról
Bejelentés köteles ipari tevékenység
Kérelem telepengedély köteles tevékenységre


Közterület-használtai engedély

TÁJÉKOZTATÓ a közterület-használati engedélyről
Közterület-használati engedély kérelem
Árusítási engedély kérelem

3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű tárolására szóló engedély

TÁJÉKOZTATÓ a gépjárműtárolási engedélyről
Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, vontató, pótkocsi és autóbusz tárolására alkalmas telephely igazolására


Szálláshely

Szálláshely típusok és követelmények
TÁJÉKOZTATÓ – Bejelentés szálláshely szolgáltatási tevékenység megkezdéséről
Bejelentés nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről
Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdéséről
Szálláshely adatváltozás
Szálláshely üzemeltetési tevékenység megszüntetése


Szociális ügyek

Átmeneti támogatás
Gyógyszertámogatás
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyeknek nyújtott támogatás
Munkáltatói igazolás
Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről
Óvoda- és iskolakezdési támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és hátrányos helyzet megállapítása
Szén támogatás
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
Temetési támogatás


Egyéb

Adatlap a Szatymazi Tanulmányi Ösztöndíjhoz
Kérelem az ingatlanon lévő lakás egységek számának igazolásához
– Ebösszeíró adatlap
Fakivágási engedélykérelem
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
Kérelem birtokvédelem iránt
Meghatalmazás anyakönyvi kivonathoz
Meghatalmazás hatósági ügyekben
TÁJÉKOZTATÓ a fakivágási engedélyről
TÁJÉKOZTATÓ és nyomtatvány közérdekű adatigényléshez
TÁJÉKOZTATÓ – Birtokvédelemről
TÁJÉKOZTATÓ – az ingatlan lakásszámának igazolásáról

Megszakítás