Adó:

Adótájékoztató
Adatbejelentés a gépjárműadóról
Bevallás a helyi iparűzési adóról ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység esetén
Bevallás a magánszemélyek kommunális adójának megállapításához
Bevallás az előrehozott helyi adóról
Bevallás az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén
Bevallás az önellenőrzéssel történt helyesbítésről
Helyi iparűzési adó bejelentkezés-adatmódosítás
Helyi iparűzési adóbevallás-adóelőleg kiegészítéséről
Kérelem helyi iparűzési adóelőleg módosítására
Őstermelői nyilatkozat
Túlfizetés adószámlák közötti átvezetésre, vagy visszautalásra irányuló kérelem
Bevallás talajterhelési díj
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról


Kereskedelmi tevékenység engedély (működési engedély):

TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi tevékenységről
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység
Működési engedély iránti kérelem
Megszüntetés bejelentése kereskedelmi tevékenység
Vendéglátóhely üzlettípus bejelentés


Telephely engedély (ipar) :

TÁJÉKOZTATÓ a telepengedélyezési és bejelentési eljárásról
Bejelentés köteles ipari tevékenység
Kérelem telepengedély köteles tevékenységre


Közterület-használtai engedély:

TÁJÉKOZTATÓ a közterület-használati engedélyről
Közterület-használati engedély kérelem


3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű tárolására szóló engedély

TÁJÉKOZTATÓ a gépjárműtárolási engedélyről
Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, vontató, pótkocsi és autóbusz tárolására alkalmas telephely igazolására


Szálláshely:

Szálláshely típusok és követelmények
TÁJÉKOZTATÓ – Bejelentés szálláshely szolgáltatási tevékenység megkezdéséről
Bejelentés nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről
Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdéséről
Szálláshely adatváltozás
Szálláshely üzemeltetési tevékenység megszüntetése


Szociális ügyek:

Átmeneti támogatás
Gyógyszertámogatás
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyeknek nyújtott támogatás
Munkáltatói igazolás
Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről
Óvoda- és iskolakezdési támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
Temetési támogatás
Tüzelőanyag támogatás


Egyéb:

Ebösszeíró adatlap
Fakivágási engedélykérelem
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
Kérelem birtokvédelem iránt
Kérelem nem valós lakcím fiktívvé nyilvánításához
Meghatalmazás anyakönyvi kivonathoz
Meghatalmazás hatósági ügyekben
TÁJÉKOZTATÓ a fakivágási engedélyről
TÁJÉKOZTATÓ és nyomtatvány az engedély nélkül fúrt és ásott kutakhoz
TÁJÉKOZTATÓ és nyomtatvány közérdekű adatigényléshez
TÁJÉKOZTATÓ – Birtokvédelemről

Skip to content