Adó:

Adótájékoztató
Bevallás a magánszemélyek kommunális adójának megállapításához
Bevallás az előrehozott helyi adóról
Bevallás az idegenforgalmi adóról, vendégéjszakán alapuló adózás esetén
Őstermelői nyilatkozat 2021
Őstermelői nyilatkozat 2022
Túlfizetés adószámlák közötti átvezetésre, vagy visszautalásra irányuló kérelem
Bevallás talajterhelési díj
Bejelentés desztillálóberendezés tulajdonjogáról


Kereskedelmi tevékenység engedély (működési engedély):

TÁJÉKOZTATÓ kereskedelmi tevékenységről
Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység
Működési engedély iránti kérelem
Megszüntetés bejelentése kereskedelmi tevékenység
Vendéglátóhely üzlettípus bejelentés


Telephely engedély (ipar) :

TÁJÉKOZTATÓ a telepengedélyezési és bejelentési eljárásról
Bejelentés köteles ipari tevékenység
Kérelem telepengedély köteles tevékenységre


Közterület-használtai engedély:

TÁJÉKOZTATÓ a közterület-használati engedélyről
Közterület-használati engedély kérelem


3,5 tonna össztömeget meghaladó gépjármű tárolására szóló engedély

TÁJÉKOZTATÓ a gépjárműtárolási engedélyről
Kérelem a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű, vontató, pótkocsi és autóbusz tárolására alkalmas telephely igazolására


Szálláshely:

Szálláshely típusok és követelmények
TÁJÉKOZTATÓ – Bejelentés szálláshely szolgáltatási tevékenység megkezdéséről
Bejelentés nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatási tevékenység megkezdéséről
Bejelentés szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdéséről
Szálláshely adatváltozás
Szálláshely üzemeltetési tevékenység megszüntetése


Szociális ügyek:

Átmeneti támogatás
Gyógyszertámogatás
Lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyeknek nyújtott támogatás
Munkáltatói igazolás
Nyilatkozat nem havi rendszerességgel szerzett jövedelemről
Óvoda- és iskolakezdési támogatás
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez
Temetési támogatás
Tüzelőanyag támogatás


Egyéb:

Ebösszeíró adatlap
Fakivágási engedélykérelem
Kérelem anyakönyvi kivonat kiállítása iránt
Kérelem birtokvédelem iránt
Kérelem nem valós lakcím fiktívvé nyilvánításához
Meghatalmazás anyakönyvi kivonathoz
Meghatalmazás hatósági ügyekben
TÁJÉKOZTATÓ a fakivágási engedélyről
TÁJÉKOZTATÓ és nyomtatvány az engedély nélkül fúrt és ásott kutakhoz
TÁJÉKOZTATÓ és nyomtatvány közérdekű adatigényléshez
TÁJÉKOZTATÓ – Birtokvédelemről

Megszakítás