KEZDŐLAP / Hirdetőtábla / Lakossági pályázatok

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55703 Intézményi iktatószám: U1/ 345-1/2024.

SZATYMAZ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében

Tanyagondnok munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Közreműködik naponta az étkeztetésben, a házi segítségnyújtásban, a közösségi és szociális információk szolgáltatásában és az egyéb alapszolgáltatásokhoz való hozzáférésben,az egyéb lakossági szolgáltatások biztosításában (pl.: bevásárló központokba bevásárlások szervezése, háztáji állattartók részére szükséges tárgyi- és eszközbeszerzések elvégzése, háztartási és mezőgazdasági szervízbe szállítása), Segíti az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutást, az egyéni hivatalos ügyek intézését, Közreműködik a lakossági információk közvetlen eljuttatásához az érintettek felé, Kapcsolatot tart a polgárőrséggel, a Polgármesteri Hivatal szociális ügyintézőjével, a Családsegítő Szolgálat munkatársaival.

Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra, teljes munkaidő (heti 40 óra), Teljes munkaidő

Munkavégzés helye: Szatymaz

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):

A munkakör betöltésének feltétele a tanyagondnoki alapképzés kinevezéstől számított 1 éven belül történő elvégzése. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. (Kjt.) rendelkezései szerint 3 hónap próbaidő kikötése kötelező.

Feltételek, Előnyök

Pályázati feltételek:

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Magyar állampolgárság

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55703 Intézményi iktatószám: U1/ 345-1/2024.

Elvárt végzettség/képesítés:

2. Befejezett 8. osztály, alap- és középfokú részszakképesítések,

felnőttképzési szakmai végzettség, speciális készségfejlesztő szakiskolai szakképzettség, vagy részszakma (középfokú szakképzettség) , Egyéb végzettség, általános iskola

Járművezetői engedély kategória: B

Pályázat elbírálása során előnyt jelent:

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Nem

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem

Egyéb pályázati előnyök:

tanyagondnok- helyettes képesítés megléte

A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:

Probléma-megoldó készség (alap)

Kommunikációs készség (alap)

Konfliktus-kezelés (alap)

Határidők betartása (egyéb)

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján

Adatkezelési nyilatkozat

A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.

Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.03.18. 16:00 A pályázat elbírálásának módja: Képviselő-testület bírálja el A pályázat elbírálásának határideje: 2024.03.21. 00:00 A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.szatymaz.hu Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.03.23.

KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 55703 Intézményi iktatószám: U1/ 345-1/2024.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM).

A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által az BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a hatályos jogszabály alapján a pályázatot kiíró szerv felel.

Megszakítás