KEZDŐLAP / Hirdetőtábla / Lakossági pályázatok

Pályázati felhívás

 Szatymaz Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbi, tulajdonában levő önkormányzati költségelvű bérlakásra.

Lakás címe Alapterület m2 Szobák száma Komfortfokozat Bérleti díj

Ft/hó

Szatymaz, Ady E. u. 34/B. 74,88 m2 1+3 félszoba összkomfort 41. 184,- Ft

 

 1. A pályázaton részt vehetnek:

 

 1. Önálló lakástulajdonnal, lakásbérleti joggal nem rendelkező, kereső tevékenységet folytató, 35 év alatti fiatal házaspárok, élettársi kapcsolatban élő, valamint egyedülálló személyek, akik vállalják, hogy:
  • A lakásbérleti szerződés megkötését követő 6 éven belül a községben saját tulajdonú lakást szereznek.
  • lakás-előtakarékossági szerződést kötnek valamely pénzintézetnél.
 2. Az önkormányzat, vagy intézményeinél alkalmazásban, vagy azokkal szerződéses jogviszonyban állók, akik önálló lakástulajdonnal nem rendelkeznek és vállalják bérleti jogviszonyuk határozott időre, vagy munkaviszonyuk fennállásáig történő létrejöttét.
 3. akinek és a vele együttköltöző személyeknek az egy főre jutó havi nettó jövedelme – a pályázat benyújtását közvetlenül megelőző hat hónapban- a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét eléri, egyedül költözőnél a háromszorosát eléri, és
 4. aki és a vele együttköltöző minden nagykorú, cselekvőképes személy rendszeres jövedelemmel rendelkezik vagy nappali tagozaton tanulmányokat folytat
 5. azok a pályázók, akik vállalják a lakásrendeletben meghatározott, minimum két havi bérleti díj összegével megegyező kaució megfizetését, amelyet a szerződés aláírásával egyidejűleg köteles megfizetni.

 

 1. A pályázatok során előnyben részesülnek azok, akik:

 

  1. 6 havi bérleti díj egy összegben történő megfizetését vállalják,
  2. lakásbérleti szerződés meghatározott időtartamának lejárta előtt saját tulajdonú lakást szereznek, vagy lakásproblémájukat más módon megoldják,
  3. minimum egy 4 éves futamidejű, legalább 10.000 Ft/hó lakás-előtakarékossági szerződéssel rendelkeznek,
  4. állandó lakóhellyel, vagy ideiglenes tartózkodási hellyel rendelkeznek a községben, vagy életvitelszerűen itt tartózkodnak,
  5. minimum 6 hónap folyamatos munkaviszonyt igazolnak,
  6. építési telektulajdonnal rendelkeznek a községben,
  7. pénzintézeti igazolás önerő meglétéről,
  8. gyermeket nevelnek.

 

 1. Pályázni csak a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető pályázati adatlap kitöltésével lehet.

 

 1. A pályázat beérkezésének határideje: 2022. június 15. 16 óra

 

 1. A pályázat benyújtásának helye: Szatymazi Polgármesteri Hivatal 6763 – Szatymaz, Kossuth utca 30., Barna Károly polgármester

A polgármester gondoskodik a Polgármesteri Hivatal útján a pályázatok nyilvántartásba vételéről.

 1. A pályázat elbírálásának határideje:  2022. június 30.

A pályázókat a pályáztatás eredményéről a polgármester írásban értesíti.

A bérleti jogviszony kezdete: 2022. július 1.

Amennyiben a szerződéskötésre a pályázó hibájából nem került sor, a bérlőkijelölés hatályát veszti.

Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 62/583-560

A pályázathoz szükséges dokumentumok letölthetők >

Az elmúlt években az önkormányzat a Belügyminisztérium biztosította keretből támogatta a rászorulókat téi tüzelővel. Mivel Szatymaz lakoságszáma lakossága 2020 januárjában meghaladta az 5 000 fő-t, a továbbiakban nincs lehetőség szociális tűzifa beszerzésére belügyminisztériumi támogatással.
Ezt kompenzálandó a képviselő-testület a 2021. októberében megtartott ülésén úgy határozott, hogy az önkormányzat saját költségvetéséből, természetbeni juttatásként tüzelőanyag-utalványt biztosít a szociálisan rászoruló háztartásoknak.
A tüzelőanyag-utalvány olyan háztartásnak állapítható meg, ahol a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 180 %-át (51 300 Ft), egyedül élő esetében 220 %-át (62 700 Ft).
A tüzelőanyag utalvány támogatás iránti kérelem fűtési szezononként egy alkalommal, október 1. és január 31. között nyújtható be.
A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez csatolni kell a jövedelemigazolásokat.

A szükséges nyomtatvány a cikk alján lévő linkről letölthető vagy a Szatymazi Polgármesteri Hivatal szociális irodájában ügyfélfogadási időben kérhető.

A kérelem benyújtására 2022. január 31. napjáig van lehetőség.

Skip to content