KEZDŐLAP / Hirdetőtábla / Lakossági pályázatok

Pályázati felhívás

Szatymaz belterület 300/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése

Szatymaz Község Önkormányzata az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:
1. A pályázatot kiíró neve, székhelye:
Szatymaz Községi Önkormányzat, 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.
Telefonszám: 06-62/583-560
E-mail:
pmhivatal@szatymaz.hu


2. A pályázat célja:
Szatymaz belterület 300/22 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítése


3. A pályázat jellege:
A pályázat nyilvános


4. A pályáztatásra kerülő ingatlan adatai:

Helyrajzi szám Cím Megnevezés Terület
Szatymaz
belterület 300/22
6763 Szatymaz,
Árpád utca 82
kivett beépítetlen terület 713 m2

Az ingatlan 1/1 tulajdoni hányada kerül értékesítésre.
Az ingatlan közművesítve (víz, szennyvíz, áram és gáz) kerül értékesítésre.
Az ingatlan per- tehermentes.
Az ingatlan vételárát a kiíró az alábbiak szerint határozza meg:

Helyrajzi szám Cím Megnevezés Terület Ár
Szatymaz
belterület
300/22
6763 Szatymaz,
Árpád utca 82
kivett
beépítetlen
terület
713 m2 8 100 000 Ft + ÁFA

5. Az ajánlatok benyújtásának helye:
Szatymaz Polgármesteri Hivatal 6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.


6. Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatok kizárólag az Önkormányzat által erre a pályázati célra kiadott Pályázati
Adatlapon nyújtható be. A pályázati adatlap a
www.szatymaz.hu honlapon és
Szatymazi Polgármesteri Hivatalban elérhető.

Az ajánlatot tartalmazó Pályázati Adatlapot zárt borítékban kell benyújtani
személyesen a Szatymazi Polgármesteri Hivatalba.
A zárt borítékon a következő szöveget kérjük feltüntetni:

Szatymaz belterület 300/22 hrsz. ingatlanra tett
ajánlat esetén:
„Pályázati ajánlat a Szatymaz, belterület
300/22 helyrajzi számú, 6763 Szatymaz,
Árpád utca 82. című ingatlan megvételére”

7. A pályázatok elbírálásának szempontjai:
A pályázat akkor érvényes, ha a meghatározott árat megadja az ajánlattevő. Több
érvényes ajánlat esetén Szatymaz Község Képviselő-testülete ártárgyalást tart, ahol az
ajánlattevő az ajánlatát az ajánlati ár vonatkozásában kizárólag felfelé, legalább
100 000 forintos árlépcső alkalmazásával módosíthatja. Erről a bontást követően az
érintett ajánlattevőket rövid úton értesíti az Önkormányzat.

Az ártárgyalás időpontja: 2023. október 19. 16:00
Az Önkormányzat a pályázatok nyerteseivel az adásvételi szerződést legkésőbb az
elbírálást követő 15. napon köti meg.


8. Az ajánlat tartalmi elemei, a pályázaton való részvétel feltételei:
A pályázatnak tartalmazni kell:
– a pályázó nevét, anyja nevét, születési helyét idejét, lakóhelyét, tartózkodási
helyét, elérhetőségét,
– a pályázat tárgyát képező, megvásárolni kívánt ingatlan helyrajzi számát, területét,
megnevezését, természetbeni elhelyezését,
– a pályázónak nyilatkozni kell az ingatlan vételárának megfizetéséről
– nyilatkozat az alábbi feltételek vállalásáról:
– a pályázó vállalja az ingatlanon lakóépület építését 5 éven belül és a pályázó
köteles a lakóépület építésére vonatkozó hatályos jogszabályok szerint az erről
szóló igazolást (hatósági bizonyítvány) az Önkormányzatnál határidőn belül
benyújtani
– a pályázó tudomásul veszi, hogy a megvásárolt ingatlanra beépítési kötelezettség
és az azt biztosító elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre az ingatlannyilvántartásban az új lakóépület felépítésére vonatkozó igazolás (hatósági
bizonyítvány) benyújtásáig (az Önkormányzat tájékoztatja a pályázót, hogy a
beépítési kötelezettség és az elidegenítési és terhelési tilalom törlése az ingatlannyilvántartásból az ingatlan tulajdonos kérelmére történik majd a vállalt feltételek,
a beépítési kötelezettség teljesítése után),
– a vételár egy összegben, átutalással történő megfizetésére vonatkozó nyilatkozatot,
– a pályázati felhívásban foglaltak teljes mértékben történő elfogadására vonatkozó
nyilatkozatot,

– nyilatkozat, arra vonatkozóan, hogy a pályázó, hozzájárul, hogy az Önkormányzat
a pályázatban megadott adatokat kizárólag a pályázat elbírálása érdekében kezelje,
feldolgozza, a bírálóknak továbbítsa, és azokat 5 évig megőrizze.
A pályázati eljárásban kizárólag magánszemélyek vehetnek részt.
A vételár megfizetése kizárólag egy összegben átutalással lehetséges.


9.
Az ajánlat benyújtásának határideje:
2023. október 18. 12:00


10. Az ajánlatok bontásának helye és ideje:
2023. szeptember 18. Gazdasági Bizottsági ülés. A pályázatok bontásáról jegyzőkönyv
készül.


11. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
A pályázó ajánlatához 30 napig kötve van.


12. A pályázati eljárásra, az ingatlanra vonatkozó további információ kérése, az
ingatlan megtekintésével kapcsolatos időpont egyeztetés:
06-62/583-560


13. Egyéb információk:
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy:
– a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetésének költségei
(ügyvédi költség, földhivatali eljárási díj, stb.) a vevőt terhelik.
Érvénytelen a pályázat, ha
– a pályázatot benyújtó személye nem azonosítható,
– az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő letelte után nyújtották be,
– olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton


14. Egyéb tájékoztatás:
A tulajdonos Önkormányzat javasolja, hogy a az ajánlattevő az ajánlattételi felhíváson
felül saját felelősségére és költségére szerezzen be minden olyan kiegészítő
információt az ingatlanról, amely megalapozott ajánlatához szükséges lehet.


15. Jogfenntartó nyilatkozat:
A tulajdonos Önkormányzat fenntartja a jogot arra, hogy a pályázati kiírást a pályázati
eljárás során bármikor, indoklás nélkül a nyertes kihirdetéséig visszavonhatja. A
tulajdonos Önkormányzat fenntartja azon jogát, hogy a pályázatot érvényes ajánlatok
esetén is – saját döntése alapján indoklás nélkül- eredménytelennek nyilváníthatja,
illetve – saját döntése alapján indoklás nélkül- jogosult a nyertes ajánlattevővel történő
szerződés megkötésének megtagadására. Ebben az esetben a tulajdonos
Önkormányzatot semmilyen szerződéskötési kötelezettség nem terheli. A tulajdonos

Önkormányzattal szemben a z ajánlattevő nem jogosult semmilyen igényt – ideértve
különösen, de nem kizárólag a jogorvoslatra, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó
vagy egyéb megtérítési igényt- érvényesíteni a pályázat visszavonásával és/vagy
eredménytelenné nyilvánításával, valamint a tulajdonos Önkormányzat általi
szerződés megkötésének megtagadásával összefüggésében.


Szatymaz Községi Önkormányzat

Eladó építési telkek Szatymazon!

3 db közművesített önkormányzati tulajdonú építési telek eladó:

– Szatymaz belterület 300/22 hrsz. – 6763 Szatymaz, Árpád utca 82. 713 m² 8.100.000 Ft+Áfa
– Szatymaz belterület 300/23 hrsz. – 6763 Szatymaz, Árpád utca 80. 717 m² 8.200.000 Ft+Áfa
– Szatymaz belterület 300/24 hrsz. – 6763 Szatymaz, Árpád utca 78. 718 m² 8.200.000 Ft+Áfa

Szóbeli tájékoztatás kérhető személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy
telefonon, a 06-62/583-560-as telefonszámon.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására

A bérelhető ingatlan adatai:
Ingatlan címe: Szatymaz 05/75. hrsz-on található csarnoképület vagy a teljes ingatlan.
Az épületben végezhető tevékenység: a község szabályozási tervével összhangban.

A csarnoképület leírása, adatai:
Acél tartószerkezetű csarnok, hőszigetelt trapézlemez/szendvicspanel tető- és falburkolattal. A homlokzati nyílászárók hőszigetelt műanyag szerkezetek. A csarnok 1 db személybejárattal és 1 db 4,0/4,45 méter méretű szekcionált ipari kapuval rendelkezik. A belső helyiségek gipszkarton válaszfalakkal határoltak. A padlóburkolat a kiszolgáló részen mázas kerámia, a csarnokrészen műgyanta anyagú. A vizes helyiségek oldalfala fehér csempe falburkolattal rendelkezik. Az épület előtt kiselemes beton térburkolattal rendelkező zárt udvar található.

A csarnok összes bruttó alapterülete : 300 m2

Az épület belső helyiségei:
Üzemcsarnok rész : 248 m2
Iroda : 9 m2
Öltöző : 7,5 m2
Öltöző előtér, kézmosó : 4 m2
WC : 1 m2
Takarítószer tároló : 0,76 m2
Iroda – műhely : 14,6 m2
Tároló : 5,75 m2

Épület előtti, kiselemes beton térburkolattal ellátott lekerített udvar : 340 m2
Épület körüli, lekerített zöldterület : 585 m2
Épület melletti fedett, oldalt nyitott kültéri tároló : 20 m2
Ingatlan bejárati tolókapu : 4,0×2,0 méter

Közművek :
Elektromos ellátás : kiépített
Gázellátás : kiépített, jelenleg gáz mérőórával nem rendelkezik
Víz : kiépített
Szennyvíz elvezetés : zárt szennyvíztározó
Csapadékvíz elvezetés : zöldterületen elszikkasztás

A bérleti idő: ajánlattevő igényétől függően határozott, vagy határozatlan időtartamú.

Induló havi bérleti díj: minimum bruttó 400. 000,-Ft/hó + rezsi

Óvadék összege: 2 havi bérleti díjnak megfelelő összeg

Lakossági azbesztmentesítési pályázat – 2023-2024

Az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. országos azbesztmentesítési pályázatot hirdet lakossági ügyfelei részére.

Ki adhat be pályázatot?

A pályázaton részt vehet, aki az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:

a) Természetes személy

b) A Ht. 91. § (3) bekezdése és a 91/A. § (3a) értelmében természetes személyekkel egy tekintet alá eső társasház, egyházi jogi személy vagy lakásszövetkezet.

A pályázatot benyújthatja:

a) bármely nagykorú természetes személy;

b) kiskorú természetes személy helyett törvényes képviselője;

c) cselekvőképtelen nagykorú, vagy cselekvőképességében részlegesen korlátozott nagykorú személy helyett gondnoka;

d) Ht. 91. § (3) bekezdése szerinti pályázó esetén annak képviseletére jogosult, a jogosultságának egyidejű igazolása mellett.

Mire kapható támogatás?

A támogatás egyszeri, nem pénzbeli támogatás. A támogatás a benyújtott pályázati dokumentáció alapján megállapított mennyiségű azbeszt tartalmú építési hulladék elszállítására és ártalmatlanításra történő átadási tevékenységre vonatkozik.

A benyújtott pályázat kizárólag HAK 17 06 05* típusú azbeszthulladék elszállítására, ártalmatlanításra történő átadásra vonatkozik, melyek jellemzően, de nem kizárólag az alábbi helyeken használatosak:

 • tető
 • kerítés
 • homlokzatburkolás
 • válaszfalak
 • régi gáztűzhelyekben azbesztlapok
 • épületen belüli ivóvíz vagy szennyvíz csövek, bekötővezetékek

Pályázat beadása:

A pályázatot kizárólag elektronikusan, sikeres regisztrációt követően, az online felület helyes és teljeskörű kitöltésével, valamint a kötelezően csatolandó mellékletek feltöltésével van mód beadni az https://azbeszt.nhkv.hu felületen keresztül.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza.

Benyújtási időszak:
2023 július 14. 8.00 órától – keretkimerülésig, de legkésőbb 2023. augusztus 04. 24:00 óráig.
További pályázati információk:

a) Egy Pályázó legfeljebb 1 db elszállítási cím vonatkozásában jogosult pályázatot benyújtani.

b) Egy elszállítási cím vonatkozásában legfeljebb 1 pályázat nyújtható be.

c) Kizárólag hiánytalanul benyújtott pályázat kerülhet befogadásra. A pályázat befogadása azonban nem jelenti a pályázat automatikus támogatását.

d) A formai szempontból hiányos vagy hibás pályázatok esetében egyszeri alkalommal hiánypótlás nyújtható be, az elektronikus úton kapott hiánypótlási felhívásban foglalt előírásoknak és határidőnek megfelelően.

e) A beadási időpont tekintetében a pályázati felületre feltöltött teljeskörű pályázati dokumentáció befogadásának időpontja az irányadó. A pályázat benyújtásának időpontja nem egyezik meg a beadó személy pályázati felületre történő regisztrációjának időpontjával.

Milyen dokumentumok szükségesek a pályázat benyújtásához?

A pályázati adatlap kitöltését követően első körben az alábbi mellékleteket szükséges csatolni a pályázati anyaghoz:

a) kötelező – fotódokumentáció az elszállítandó azbeszthulladékról az alábbiak szerint

  • legalább 2 db: 1 db közeli és 1 db távoli fotó (szükség esetén további, legfeljebb 2 db fotó csatolható);
  • minőség: színes, jól kivehető, egyértelmű, az azbeszthulladékot jól szemléltető;
  • file formátum: bármilyen képformátum (pl. jpg/jpeg, png) megfelel, max. 5 MB méret korlátig/fotó.

b) opcionális – kitöltött és aláírt Meghatalmazás (3. sz. melléklet);

c) opcionális – kitöltött és aláírt Gondnoki nyilatkozat ( 4. sz. melléklet)

d) opcionális – képviseleti jogosultság igazolása.

Fenti mellékletek csatolását követően a pályázati anyagot kérjük tüzetesen átnézni, amennyiben szükséges, javítani, mivel a mentést követően a pályázati adatlapon megadott adatok, valamint a becsatolt mellékletek NEM módosíthatók!

Mi történik a pályázat benyújtása után?

A pályázatokat munkatársaink elbírálják, majd értesítik a pályázót a támogatás megítéléséről vagy elutasításáról. Pozitív elbírálás esetén Támogatói okiratot állítunk ki számára. Ezt követően az azbeszthulladékot elszállító cég felveszi a kapcsolatot a nyertes pályázóval, és egyezteti az átvétel időpontját és helyszínét.

Pályázati felhívás és Kitöltési útmutató

A pályázattal kapcsolatos részletes információkat a Pályázati felhívás tartalmazza, amely megtalálható a letölthető dokumentumok között.

A pályázat benyújtásával kapcsolatos részletes információkat (pl. regisztráció menete, pályázati adatlap kitöltése, mellékletek csatolása stb.) a Kitöltési útmutató tartalmazza, amely július 14-étől érhető el a letölthető dokumentumok között.

További információk

A lakossági azbesztmentesítés pályázattal kapcsolatosan felmerülő kérdéseivel az azbeszt@nhkv.hu e-mail címünkön fordulhat munkatársainkhoz.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Szatymaz Község Képviselő-testületének a pénzbeni és természetbeni szociális ellátásokról szóló 16/2021. (XII. 10.) rendelete 11. §-a alapján óvoda- és iskolakezdési támogatás iránti kérelem benyújtására van lehetőség az alábbiak szerint:

 • a támogatás feltétele, hogy a családban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum 250 százalékát (71.250.- Ft), és vagyonnal nem rendelkezik;
 • a pénzbeli támogatás jogosultja az óvodai nevelésben részt vevő, valamint általános iskolai és középfokú oktatás nappali munkarend szerint folyó oktatásában részt vevő gyermek;
 • a támogatás mértéke 10.000 Ft/gyermek.

A támogatás iránti kérelmet 2023. július 01. napjától 2023. szeptember 30. napjáig lehet benyújtani. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelmeket az arra rendszeresített formanyomtatványon a Polgármesteri Hivatalban lehet leadni.

A formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető, illetve ide kattinva letölthető.

Megszakítás