A 2003. évi CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 2021.06.30-án módosított 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet alapján Szatymaz Községi Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.
Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.

A VIZITERV Environ Kft. 2023. szept. 5-én “a Duna-Tisza közi Homokhátság vízhiányíos ökológiai állapotának javítása, helyreállítása II. ütem” KEHOP-1.3.0-15-2022-000033 projekt keretében a Duna-Tisza közi Homokhátság 6. résterületén a vízgazdálkodás tervezett fejlesztése tárgyában környezeti hatásvizsgálati eljárás iránti kérelmet  nyújtott be.
A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal, mint hatóság közleménye az alábbi linken érhető el:

A Csongrád-Csanád Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya ellenőrzi a jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, valamint a végrehajtandó döntések teljesítését.
A határszemle részletei a 10283-2/2023. sz. végzés mellékletében találhatók.

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 77. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a jegyző Szatymaz Községben a szavazókörök számát, sorszámát és területi beosztását valamint a szavazó helyiségek címét az alábbi linken található Határozatban jelöli ki.

Korábbi közzétételek 2022-ig

Megszakítás