Tájékoztató a lakossági barnakőszén felmérésről

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez képest a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag. Ennek érdekében a Kormány fel kívánja mérni a lakosság barnakőszén igényét a fűtési szezonra.

A Belügyminisztérium 2022. szeptember 19-én küldött levelében kérte az Önkormányzat közreműködését a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igény előzetes felmérésében. Az Önkormányzatnak 2022. szeptember 30-ig kell továbbítania az összesített adatokat.

Fentiek alapján kérjük, hogy amennyiben a háztartása rendelkezik barnakőszén-tüzelésére alkalmas fűtőberendezéssel, van barnakőszén felhasználás, illetve tervezi azt, a 2022/2023. évi fűtési szezonra vonatkozó várható barnakőszén felhasználási igényét 2022. szeptember 28. (szerda) 16 óráig jelezze a Polgármesteri Hivatal felé az igényfelmérő lap kitöltésével.

A lakossági igénybejelentés feltételei az Önkormányzat felé:

  • háztartás alatt a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdése alapján az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő,
  • egy háztartásból egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakóhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás,
  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Az igényfelmérő lapot személyesen a Polgármesteri Hivatalban (6763 Szatymaz, Kossuth utca 30.) vagy e-mailben a pmhivatal@szatymaz.hu címen tudják leadni.

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy jelen igényfelmérés a Szatymaz Község Önkormányzata részéről nem keletkeztet semmilyen kötelezettséget. Az összesített adatokat a Belügyminisztérium felé továbbítjuk.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást, csak és kizárólag a Belügyminisztérium javaslat-előkészítő munkájához szükséges.

LETÖLTÉS

 

Makay Enikő
jegyző     

Megszakítás
%d bloggers like this: