Hogyan tartsuk rendben környezetünket?

A közterület-felügyelő tisztelettel kéri a szatymazi lakosokat és az ingatlantulajdonosokat, hogy ne hagyják elgyomosodni az ingatlanjaikat és az azok mellett található közterületeket.

Szatymaz Község Képviselőtestületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásokról és a közterületek tisztántartásáról szóló 2/2014. (II. 13.) számú önkormányzati rendeletének 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ingatlan tulajdonosa gondoskodik:

„a. Az ingatlan és az ingatlannal szomszédos közterület úttestig terjedő teljes területének tisztántartásáról,

  1. Az ingatlannal szomszédos nyílt árok, híd, áteresz és egyéb műtárgyai tisztán tartásáról,
  2. Az ingatlanán illetve az ingatlanával szomszédos közterületen a gaz kiirtásáról, az ültetett növényzetnek a gyalogjárda fölé nyúló ágai, vagy a közterületre kinyúló gyökerei megfelelő nyeséséről, úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos forgalom zavartalanságát.”

Ezen kötelezettségek elmulasztása esetén felszólításra és hatósági eljárás lefolytatására kerülhet sor.

Megszakítás
%d bloggers like this: