Kik lépjenek Szatymaz jelesei sorába?

Javasoljon Ön is!

Szatymaz község a 16/2000. (IX.14.) Kt. sz. rendelete alapján 2021-ben is adományozhat Díszpolgári címet és Szatymaz Községért kitüntetést. A kitüntető címek adományozására akkor kerül sor, ha a hatályos jogszabályi rendelkezések engedélyezik az Őszibarackfesztivál és Falunapok rendezvény megtartását, hiszen a címek átadása ilyenkor történik.

A Szatymaz Községért kitüntetés az alábbi területeken végzett kiemelkedő munkáért adományozható:

  1. oktatás és kultúra,
  2. sport és egészségfejlesztés,
  3. közszolgálat,
  4. településfejlesztés és környezetvédelem,
  5. közélet.

A kitüntetéssel együtt a jutalmazott oklevelet és emlékérmet kap.

A Díszpolgári cím odaítélésének feltétele, hogy az arra jogosult a község fejlődése, gyarapodása és hírnevének öregbítése érdekében tartósan kiemelkedő munkát végezzen szakterületén belül.

A Szatymaz Községért kitüntetésben egy évben legfeljebb három személy részesülhet, díszpolgári címet egy személy kaphat.

Az adományozás feltételei:

  • bárki tehet rá javaslatot írásban,
  • a képviselők egynegyedének írásbeli ajánlása szükséges, amelyet a polgármesterhez kell írásban benyújtani,
  • az adományozásról a képviselőtestület dönt.

Az átadóra a falunapon, ünnepélyes keretek között kerül sor.

Kérjük a lakosságot, hogy 2021. június 21. (hétfő) 12:00 óráig nyújtsák be javaslataikat a Díszpolgári cím, valamint a Szatymaz Községért kitüntetés jelöltjeire a polgármesteri hivatalba!

Skip to content